Suomen Ensiapukoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi (1pv)

Tähän koulutukseen voi osallistua myös verkon välityksellä.

Koulutuksessa saat valmiudet tunnistaa työpaikan vaaroja, suunnitella ja toteuttaa riskien järjestelmällistä arviointia, ymmärrät riskien arvioinnin prosessin sekä harjoittelet vaarojen tunnistamista ja riskien suuruuden arviointia käytännönläheisesti asiantuntijan johdolla. Kokonaisvaltainen arviointi antaa perustan riskien hallintatoimien järkevään ja tehokkaaseen kohdentamiseen työpaikalla. Koulutuksessa painotetaan käytännönharjoittelua, jotta kurssin jälkeen osallistujat osaavat toteuttaa riskien arvioinnin prosessin ja toimenpiteet omalla työpaikallaan.

Tavoite:

Osallistuja

 • Ymmärtää riskien arvioinnin merkityksen työpaikalla
 • Tuntee riskien arviointiin liittyvän lainsäädännön
 • Osaa tunnistaa ja kuvata työpaikan vaaratekijät
 • Osaa toteuttaa riskien arvioinnin työpaikalla
 • Osaa arvioida riskien seuraukset ja todennäköisyydet
 • Osaa suunnitella ja toteuttaa riskien pienentämiseksi vaadittavat toimenpiteet
 • Ymmärtää toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannan merkityksen
 • Osaa viestiä riskien arvioinnin tuloksista omassa organisaatiossaan
 • Osaa hyödyntää riskien arvioinnin tuloksia oman työpaikkansa työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen

 

Kenelle?

Työsuojelupäälliköt, työsuojeluvaltuutetut, Turvallisuuspäälliköt, linjaesimiehet sekä työterveyshuollon ammattihenkilöt ja asiantuntijat


OHJELMA

Koulutuksen sisältö:

Riskien arviointiin valmistautuminen:

 • Mitä riskien arviointi on
 • Lainsäädäntö
 • Arvioinnin suunnittelu


Vaarojen tunnistaminen:

 • Vaaratekijöiden tunnistaminen ja kuvaaminen
 • Altistumisen yksilöinti


Riskien arviointi:

 • Seuraukset ja todennäköisyys
 • Nykyiset hallintakeinot
 • Riskin suuruus


Toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus:

 • Toimenpiteiden hierarkia
 • Vaihtoehdot ja vaikuttavuuden arviointi
 • Toimenpiteiden vastuut ja resurssit


Seuranta:

 • Toimenpiteiden toteutuminen ja vaikuttavuus
 • Viestintä
 • Päivittäminen


Tulosten hyödyntäminen:

 • Johtamiskäytännöt ja mittarit
 • Käytännön toiminnan kehittäminen
 • Perehdyttäminen ja työohjeet
 • Työterveyshuolto
 • Onnettomuusvalmius


Koulutuksen aikana heränneet kysymykset ja niiden käsittely:


Koulutuksesta saat todistuksen osallistumisesta.

—————————-

Koulutuspaikka:
Kuntatalo, Kokous- ja kongressikeskus, Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Tähän koulutukseen voi osallistua myös verkon välityksellä.
Jos osallistut koulutukseen verkon välityksellä, saat koulutusaamuna sähköpostiin linkin, jonka avulla voit liittyä webinaariin.

Ajankohta:
22.10.2021 klo 8.00-16.00 (Aamukahvi tarjolla koulutustilassa klo 8.00-8.30)

Hinta:
300 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusaineisto sekä kaikki koulutuspäivän tarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.