fbpx
Vaatimusten määrittely ja hallinta (3 pv)
Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

Vaatimusten määrittely ja hallinta (3 pv)

1990 euroa /hlö + alv 24 %

1990 EUR

26.-28.08.2019, Tieturi Oy, Helsinki Mannerheimintie 15, Helsinki 27 kesäkuun, 2019 Sampo Korppoo

Projektinhallinta

Koulutuksessa käydään läpi miten sovelletaan vaatimusmäärittely käyttötapauksiin perustuen. Koulutuksen läpikäynyt osaa viedä tiedot tarvekartoituksesta hankkeen rajauksen kautta riittävän yksityiskohtaiseen vaatimusten kuvaamiseen. Kurssin jälkeen osaat vaatimusten ja niiden muutosten hallinnan keinot.

Vaatimusmäärittely on avainasemassa, kun kehitetään tai hankitaan palveluja, tietojärjestelmiä tai ohjelmistoja. Toimintaprosessit ja toiminnan tarpeet ovat lähtökohtana vaatimusmäärittelylle. Myös tuotekehityksessä tehdään vaatimusmäärittelyä, osa siitä tehdään jo tuote-ehdotuksen luomiseksi. Ketterässä ohjelmistokehityksessä vaatimusmäärittely ja erityisesti kommunikointi on voimakkaasti läsnä, vaikka kaikkea ei kuvatakaan dokumentteihin.

Kenelle?
Kurssi sopii määrittelijöille, suunnittelijoille ja projektipäälliköille sekä palvelujen ja IT-järjestelmän tilaajille.

Onnistunut vaatimusmäärittely tarkoittaa todellisten tarpeiden löytämistä, rajausten tekemistä ja vaatimusten dokumentointia tilaajan ja toimittajan ymmärtämällä tavalla. Koska jokainen projekti on erilainen, tärkeintä onkin soveltaa vaatimusmäärittelyprosessia kuhunkin tilanteeseen sopivaksi.

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että vaatimusten ja niihin tulevien muutosten hallinta on yksi avainasioista ohjelmistoprojektin onnistumiseksi. Hallintaprosessi, vaatimusrepositoryt ja laadun varmistus ovat oleellisia asioita vaatimusten hallinnassa. Työkalut auttavat mm. vaatimusten jäljitettävyydessä määrittely- ja suunnitteluvaiheisiin.


OHJELMA

Ensimmäinen ja toinen koulutuspäivä ovat klo 9:00 – 16:30, kolmas koulutuspäivä on klo 9:00 – 16:00. Aamukahvia tarjolla 8:30 alkaen.

Sisältö Vaatimusten määrittely ja hallinta -kurssilla
 

1. päivä

Johdanto vaatimusmäärittelyyn

 • Millainen on laadukas järjestelmä?
 • Vaatimusmäärittelyn peruskäsitteistö
 • Vaiheistus ja dokumentointi
 • Vaatimusmäärittely valmisohjelmiston tai palvelun hankinnassa
 • Vaatimusmäärittely tuotekehityksessä
 • Entä vaatimusmäärittely Scrumissa?

Vaatimusten lähtökohtana toiminnan tarpeet

 • Ratkaistavan asian määrittely
 • Sidosryhmien tunnistaminen
 • Toimintaprosessien kuvaaminen toimintokaaviolla (activity diagram)
 • Rajoitteiden tunnistaminen
 • Tarpeiden keruu ja kuvaaminen

Hyvät työskentelykäytännöt vaatimusten määrittelyssä

 • Työskentelyyn osallistuvien sitouttaminen
 • Erilaiset työskentelytekniikat, mm. työpajat, havainnointi, user storyt
 • Ongelmien ratkaisu

Järjestelmän alustavien vaatimusten määrittely

 • Liiketoimintavaatimukset ja IT-järjestelmä
 • Vaatimusluettelo
 • Järjestelmädokumentti eli Visio (Vision document)
 • Käyttäjäroolien (actors) tunnistaminen
 • Toiminnalliset vaatimukset käyttötapauksina (use cases, use case diagram)

2. päivä

Järjestelmän vaatimusten määrittely: käyttötapaus

 • Käyttötapausten luonnostelu
 • Käyttötapausten merkitys ja hyödyntäminen
 • Käyttötapausmalli (use case model)

Järjestelmähankkeen rajaus

 • Järjestelmävaatimusten attribuutit
 • Priorisointi ja baselinen sopiminen
 • Muutoskäytännöistä sopiminen
 • Mitä nämä tarkoittavat ketterässä ohjelmistokehityksessä?

Järjestelmän toiminnallisten vaatimusten tarkentaminen

 • Käyttötapausten kuvaaminen (use case specification)
 • Erityyppiset käyttötapaukset: suorakäyttö, eräajot, liittymät
 • Hyvän käyttötapauksen piirteet
 • Tehdäänkö kaikista toiminnallisista vaatimuksista käyttötapauksia?
 • Käyttötapausmallin strukturointi käyttötapausten välisillä suhteilla
 • Käyttöliittymän hahmottelu apuna toiminnallisuuden kuvaamisessa

Järjestelmän tietosisällön määrittely

 • Käsitteiden tunnistaminen
 • Liiketoiminnan käsitemallin (business domain model) laatiminen

Järjestelmän ei-toiminnallisten vaatimusten määrittely

 • Vaatimuskategoriat kuten käytettävyys, luotettavuus, suorituskyky, ylläpidettävyys, turvallisuus
 • Ei-toiminnallisten vaatimusten merkitys ja kuvaaminen

3. päivä

Vaatimusten ja muutosten hallinta

 • Miksi vaatimusten hallintaa tarvitaan?
 • Vaatimusten hallinnan aktiviteetit

Vaatimusten hallintaprosessin luominen ja vakiinnuttaminen

 • Hallintaprosessin luominen
 • Hallintaprosessin vakiinnuttaminen
 • Hallintaprosessin sovittaminen projektiin
 • Hallintasuunnitelma
 • Organisointi
 • Hallintaprosessi

Jäljitettävyys (traceability)

Muutokset vaatimuksissa

 • Syyt ja seuraukset
 • Muutosten käsittely

Korkea laatu muutosten vähentäjänä

 • Vaatimusten testaus
 • Erilaiset katselmoinnit
 • Hyvät katselmointikäytännöt

Vaatimusten säilytyspaikat

 • Tiedostonhallintaan perustuva säilytys
 • Repositoryt

Lyhyt katsaus vaatimusten hallinnan työkaluihin

 • Yleiset edut ja haitat
 • Caliber
 • RequisitePro
 • Doors


Koulutuspaikka:
Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki

Ajankohta:
26.–28.08.2019

Hinta:
1 990 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Alle 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksusta 50 %. Alle 7 päivää ennen koulutusta tehdyistä perumisista perimme osallistumismaksun täysimääräisenä. Mikäli et saavu koulutukseen, veloitamme koko osallistumismaksun ja mahdolliset jo tilatut testit.
Pidätämme oikeuden muutoksiin kansainvälisten koulutuskumppaniemme koulutuksiin. Näiden koulutusten osalta olemme sinuun yhteydessä ilmoittautumisesi jälkeen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja