fbpx
Varaston arvostamis- ja jaksotusongelmat (1 pv)
Ajantieto järjestää nyt koulutuksen:

Varaston arvostamis- ja jaksotusongelmat (1 pv)

EUR

22.09.2016, Ajantieto Oy:n koulutustilat, Helsinki Jaakonkatu 3 B, 7 krs. (kamppi, Graniittitalo), Helsinki 4 helmikuun, 2016 Sampo Korppoo

Taloushallinto ja verotus

Asiantuntijat:
Kauppatieteiden lisensiaatti, KLT Risto Walden, Bilanssi Tax Oy
Toimitusjohtaja Asko Puoliväli, Aksulit Oy

Vaihto-omaisuuden määrän ja hinnan erityiskoulutus
Vaihto-omaisuus on olennainen tase-erä
ja sen arvostamisella on merkittävä vaikutus koko tilinpäätöksen oikeellisuuteen. Arvostaminen vaikuttaa lisäksi oleellisesti hinnoitteluun ja sitä kautta kannattavuuteen.

KENELLE
Kaikille, joille vaihto-omaisuudella
on merkitystä, erityisesti tuotannolliset yritykset, tukku- ja kauppaliikkeet. Yrityksillä oletetaan olevan käytössään toiminnanohjausjärjestelmä tai yritys on aikeissa investoida sellaiseen.

Koulutus auttaa ymmärtämään varaston arvoon vaikuttavia tekijöitä. Se antaa eväitä ohjeistuksien laadintaan ja sekä lisää ymmärrystä seurantajärjestelmien hallinnasta.

KOULUTUKSEN HÖYTYJÄ
* hinnoittelupäätöksille oikeaa, ajan tasalla olevaa tietoa
* kaytännön työkaluja varaston analysointiin ja keinoja ylisuurien varastojen hallintaan
* parempi kate – oikea varastoarvo myynnille
* tulos paranee – oikea kirjanpidollinen varastoarvo
* opit ohjeistamaan
* yhteinen ymmärrys lisääntyy


SISÄLTÖ
VAIHTO-OMAISUUDEN HALLINTA, kello 9-12

VARASTOARVOJEN MERKITYS
Mihin varastoarvot vaikuttavat – syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen
Problematiikka – väärät ja vanhat arvot tuottavat ongelmia

VARASTOKÄSITTEET – termit tutuiksi
Aine- ja tarvikevarasto, välituotteiden varasto, valmiiden tuotteiden varasto
Kaupintavarastot
Onko varasto myynti- ja käyttökelpoista?
– Epäkurantin tavaran käsittely (vanhentuneet/pilaantuneet tavarat)
Sivutuotteet, jätteet, romutuskysymykset
Varaston arvostusperiaatteiden valitseminen ja käyttöjärjestys (FIFO, keskihinta, ”parasta ennen”)

VARASTON NIMIKEREKISTERI JA TUOTERAKENTEET
Materiaalit, komponentit, työkalut
Eurot ja määrät kuten kappaleet, kilot, litrat, tunnit
Rahtikulujen käsittely
Toimituslausekkeiden (Incoterms 2010) ja sopimusehtojen merkitys – Kenen tavaraa?
Matkalla olevat tavarat
Varastosiirrot – miten estää tuplakirjaukset?
INTRASTAT-tilastotiedot EU-jäsenmaiden välisestä tavarakaupasta, alkuperätieto

VARASTON ARVOSTUSKYSYMYKSIÄ
Hankintamenetelmät – työ- ja materiaalikustannuksien laskentaperiaatteet
Hankintamenon laskemisperiaatteet
– pakolliset muuttuvat kustannukset
– mahdollisten kiinteiden menojen lukeminen hankintamenoon (kuljetusmenot, koneiden ja kaluston kunnossapito, vakuutukset ym.), kustannuslaskenta kunnossa?
Varaston käyttöjärjestys arvostuskysymyksissä
Keskeneräisten tuotteiden hankintamenot – kustannuslaskennan järjestäminen, muuttuvien erien kuten palkkojen ja raaka-aineiden laskentamenetelmä
Ostoalennusten huomioiminen
Hinnanlaskujen huomioiminen
Varaston kiertoaikojen laskenta ja varastoarvojen alentaminen (ABC-analyysi)

Yhteenveto: HYVÄN VARASTOKIRJANPIDON PERIAATTEITA

Lounas 12-13

INVENTAARI, KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS kello 13-16

Vaihto-omaisuuden käsite kirjanpidossa ja verotuksessa
Varastoon vaikuttavat tilikartan tilit ja kirjausohjeet
Varastolajit

Hankintamenoon luettavat erät
Kiinteiden menojen huomiointi hankintamenossa
Keskeneräiset hankkeet
Valmistus omaan käyttöön
Kirjausajankohtaan vaikuttavat tekijät
Ennakkomaksujen ja –laskujen käsittely
Valuuttamääräiset erät; kurssierojen kirjauskäytännöt
Arvonlisäverotuksen huomiointi
Juokseva kirjanpito vs. tilinpäätösvaihe

Varaston arvostaminen ja inventointi
Kasvuyritysten vaihto-omaisuuden arvostuksessa huomioitavia asioita
Suhdanteiden vaikutus varastoarvoihin
Maailmanmarkkinahinnat

Varaston muutos

Varaston käyttöjärjestys ja kohdentaminen

Liitetietovaatimukset
Tase-erittelyt

Inventaarin merkitys ja dokumentaatiovaatimukset, allekirjoitukset
Vaihto-omaisuuden tilintarkastusprosessi
Vastuukysymykset
Vaihto-omaisuuden panttaaminen, yrityskiinnitykset

Kirjanpitolautakunnan lausunnot ja ohjeet
Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset

Koulutuspaikka:
Ajantieto Oy:n koulutustilat, Antinkatu 3 D, Helsinki (Graniittitalo, Kamppi)

Aika:
22.09.2016

Hinta:
660 eur
+ alv 24 %.

2 osallistujaa samasta organisaatiosta, 550 eur/hlö + alv
3 osallistujaa samasta organisaatiosta tai enemmän, 500 eur/hlö + alv

Peruutusehdot sekä laskutus:
Myöhemmin kuin kolme viikkoa ennen kurssia tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 75 eur + alv 24 %. Myöhemmin kuin viikko ennen kurssia tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta, käyttämättömästä kurssipaikasta veloitetaan koko hinta. Esteen sattuessa tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö.

Laskutus tapahtuu koulutuksen vahvistamisen jälkeen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja