fbpx
Vastuullisuus ja liiketoiminta (11 pv)
Aalto EE järjestää nyt koulutuksen:

Vastuullisuus ja liiketoiminta (11 pv)

9500 euroa /hlö + alv 24 %

9500 EUR

14.03.-27.09.2024, Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki Runeberginkatu 14-16, Helsinki 17 marraskuun, 2023 Sampo Korppoo

Liiketoiminnan kehittäminen

Menesty vastuullisin valinnoin

Vastuullisuus liiketoiminnassa edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä. Vastuullisuusosaaminen onkin osa jokaisen menestyvän yrityksen perusliiketoimintaosaamista. Mitä vastuullisuusvalintoja organisaatiossasi tulisi tehdä, jotta kasvua tuetaan kestävällä tavalla? Miten sovitatte yhteen liiketoiminnan ja sidosryhmien tavoitteet vastuullisesti? Tunnistatko itse omassa työssäsi vastuullisuutta edistävät osa-alueet?

Vastuullisuus ja liiketoiminta -koulutuksessa kehität ymmärrystäsi liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista laaja-alaisesti. Opintojaksoilla perehdyt vastuullisuuden olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin, jotka auttavat hahmottamaan kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan kokonaisuutta. Jokaisella jaksolla tarkastellaan liiketoimintaa kriittisesti eri näkökulmasta: organisaation toimintaympäristö ja sidosryhmät, vastuullisuusraportointi ja mittarit, toimitusketjut, vastuullisuuden viestintä ja sidosryhmävuorovaikutus sekä digitaalinen vastuullisuus ja datan eettisyys sekä sosiaalinen vastuullisuus.

Vastuullisuus liiketoiminnassa on välttämättömyys

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jotta yritys on kannattava, kilpailukykyinen, elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys tarjoaa jotain mitä kilpailijat eivät ja tekee enemmän kuin laki vaatii. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys kasvattaa liiketoimintaansa luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Parhaimmassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

– ”Sain erittäin hyvän kokonaiskuvan vastuullisuuden eri osa-alueista ja projektityön tekeminen auttoi selkeyttämään seuraavia askelia vastuullisuuden saralla omassa työssäni.”

– ”Vastuullisuus on välttämätön osa liiketoimintaa ja relevanttia myös pienille yrityksille. Sen nivominen osaksi strategiaa ja johdon sitoutuminen ovat onnistumisen edellytyksiä. Vastuullisuus on myös haasteellista juurikin sen monimuotoisuuden vuoksi. Ei ole yhtä tapaa olla vastuullinen.”

– ”Vastuullisuus ei ole helppo laji, mutta ei myöskään mitään rakettitiedettä. Tällä puolella on valtavasti potentiaalia uusille liiketoimintamahdollisuuksille.”

Hyödyt
Koulutuksessa syvennät osaamistasi vastuullisesta liiketoiminnasta ja löydät uusia näkökulmia. Otat haltuun vastuullisuuden olennaiset käsitteet, mallit ja toimintatavat. Eri opintokokonaisuuksien harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä kehitystyössä. Ohjelman aikana työstät ohjattua projektityötä, jonka tavoitteena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osaamistasi valitusta aiheesta.

– Opit ymmärtämään vastuullisen liiketoiminnan kokonaisuuden
– Laajennat verkostoasi työskentelemällä muiden ammattilaisten kanssa
– Syvennät osaamistasi vastuullisuuden mittareista ja raportoinnista sekä niiden hyödyntämisestä päätöksenteossa
– Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä

Hyödynnä projektityötä oman organisaation vastuullisuustyön kiihdyttäjänä
Koulutuksen aikana tehtävää projektityötä voi hyödyntää esimerkiksi oman organisaation vastuullisen liiketoiminnan kehittämishankkeen edistämiseen. Projektityössä yhdistetään koulutusjaksojen sisältöjä oman organisaation haasteisiin. Projektista hyötyy niin ohjelman osallistuja kuin tämän organisaatio: osallistujalla on projektityön kautta mahdollisuus soveltaa koulutusjaksojen aikana opittuja sisältöjä oman organisaation toimintaan ja reflektoida vastuullisen liiketoiminnan kysymyksiä. Organisaatio hyötyy projektityöstä esimerkiksi siten, että osallistuja käsittelee työssä organisaation ajankohtaisia vastuullisuushaasteita ja kehittämisprojekteja tai tekee taustatyötä tuleville kehittämishankkeille. Projektitöitä ohjaavat Aalto EE:n verkoston vastuullisuusasiantuntijat.

Kenelle?
Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö-, vastuullisuus- ja laatuasioita.

Ohjelma sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Aiempien vuosien osallistujat suosittelevat ohjelmaa ammattilaisille, jotka suhtautuvat avoimin mielin vastuullisuuden mahdollisuuksiin organisaation ja oman ammattitaidon uudistumisen lähtökohtana.

Ohjelmassa osallistujat ovat tulleet monipuolisesti eri toimialoilta ja mukana on ollut muun muassa kehityspäälliköitä, asiantuntijoita, laatupäälliköitä, konsultteja, projektipäälliköitä, suunnittelijoita, tuotepäälliköitä, ympäristöasiantuntijoita, ympäristöpäälliköitä, hankintapäälliköitä ja viestintäpäälliköitä.


Kouluttajat:
Aleksi Kopponen

Aleksi Kopponen työskelee Digitaalisen transformaation muutosjohtajana Tampereen kaupungilla. Hän vastaa Tampereen kaupungin digitaalisten muutosvalmiuksien vahvistamisesta ja kehittämistavoitteiden toteutumisesta.

Aiemmin Kopponen on toiminut mm. Valtionvarainministeriön erityisasiantuntijana.

Samuli Patala
Samuli Patala toimii johtamisen ja organisoinnin apulaisprofessorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen erikoisalaansa on vastuullinen ja kestävä liiketoiminta.

Patala on toiminut useissa yhteistyöprojekteissa yliopistojen ja yritysten välisissä yhteistyöhankkeissa, ja tehnyt näiden puitteissa yhteistyötä kymmenien yritysten kanssa kestävään liiketoimintaan liittyen. Hän on toiminut aikaisemmin Harvardin yliopistossa sekä LUT-yliopistossa. Hänellä on usean vuoden kokemus kestävän liiketoiminnan opetuksesta ja koulutuksesta useille eri kohderyhmille (yliopistojen perustutkinnot, tohtoriopinnot sekä yrityskoulutukset).

Patala on julkaissut lukuisia tieteellisiä artikkeleita sekä raportteja liittyen mm. kiertotalouden johtamiseen, vastuullisuuttta edistäviin yhteistyömalleihin sekä kestäviin liiketoimintamalleihin. Hänellä on erityiskokemusta energia- ja tekstiilialoilta.

Mikael Niskala
HTL Mikael Niskala toimii PwC Finlandin Partnerina ja Sustainability and ESG Services Leaderina.

Hän on ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä.

Sari Kuvaja
Sari Kuvaja on vastuullisuuspalvelujen johtaja, osakas ja hallituksen puheenjohtaja Third Rock Oy:ssä.

Hän on yritysvastuun ja vastuuviestinnän moniosaaja, joka konsultoi yrityksiä vastuullisen liiketoiminnan kehittämisessä ja toteutuksessa sekä vastuuviestinnässä.

Katri Kauppi
Katri Kauppi on logistiikan ja toimitusketjun hallinnan professori Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa.

Kauppi on aiemmin työskennellyt Nottinghamin ja Manchesterin yliopistoissa, joista jälkimmäisessä hän koulutti globaalissa MBA-ohjelmassa mm. Dubaissa, Shanghaissa, Hongkongissa ja Miamissa. Kauppi opettaa vastuullista toimitusketjun hallintaa, hankintatoimea sekä toimitusketjun riskienhallintaa.

Kaupin tutkimusaiheisiin kuuluvat mm. organisaatioiden hankintakäyttäytyminen, toimitusketjussa tapahtuvien virheiden syyt ja seuraukset, sosiaalisen vastuun sertifikaatit, ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien hallinta sekä julkiset hankinnat. Kaupin tutkimus on saanut useita palkintoja, ja myös World Culture Council palkitsi hänet nuorena tutkijana, joka on saanut tutkimuksellaan aikaan kansainvälisiä vaikutuksia.

Maria Joutsenvirta
KTT Maria Joutsenvirta on vastuullisesta liiketoiminnasta väitellyt Aalto-yliopiston tutkija, joka on tutkinut yritysvastuun arvoristiriitoja, sidosryhmäsuhteita ja mediakeskustelua sekä suomalaisessa että monikansallisessa ympäristössä.

Suvi Halttula
Suvi Halttula Senior Adviser ja perustaja 3bility Consulting Oy:ssa sekä Impaktlyssa ja koulutukseltaan MSc Social Responsibility and Sustainability Aston Business Schoolista. Halttula on yritysvastuun ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on työskennellyt 15 vuotta kansainvälisten kysymysten parissa erityisesti liittyen kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvissä maissa.

Vuodesta 2015 hän on keskittynyt vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin erityisesti yritysten näkökulmasta. Halttulan erikoisosaamista on sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset kuten ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessi, lapsen oikeudet tuotantoketjuissa, kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa sekä jaetun arvon luominen sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.

Aija Bärlund
Aija Bärlund on Boardman Oy:n partneri ja Vastuullisuus hallituksen ja johdon agendalla -kehitysryhmän puheenjohtaja. Hän toimii World Economic Forumin ilmastoaloitteen Boards Impact Forumin pohjoismaisessa ohjausryhmässä.

Bärlund on uransa aikana auttanut lukuisia suomalaisia yrityksiä kansainvälistymään Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa ja Kiinassa.


OHJELMA

Sisältö ja aikataulu
Koulutus koostuu kuudesta lähiopetusjaksosta sekä verkkokurssista, joka suositellaan suoritettavan hyvissä ajoin ennen koulutuksen virallista aloitusta. Koulutukseen sisältyy lisäksi jaksokohtaiset harjoitustehtävät ja koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö.

Projektityön tarkoituksena on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössä osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Rakenne

Kuusi lähiopetusjaksoa
– Yhteensä 11 lähiopetuspäivää

Verkkokurssi
– The New Sustainability in Business

Projektityö
– Projektityö yhdistää koulutuksessa opitun käytännön työhön ja kehittää organisaation toimintaa

Koulutusjaksot

13.2.–14.3.2024
Verkkokurssi
The New Sustainability in Business
The New Sustainability in Business on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa toimivan Sustainability in Business -tutkimusryhmän tuottama verkkokurssi. Kurssi on suunnattu liike-elämässä toimiville asiantuntijoille ja opiskelijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystänsä kestävästä kehityksestä, vastuullisista liiketoimintamalleista ja arvonluonnista ja laajentaa käsitettä vastuullisuudesta liiketoiminnassa. Kurssi toimii ennakkotehtävänä ja johdatuksena koulutukseen ja se suoritetaan englanniksi.

Verkkokurssien keskeisiä aiheita:
– organisaatioiden sosiaaliset ja ympäristövaikutukset
– esimerkkejä vastuullisista liiketoimintamalleista
– vastuullisten liiketoimintamallien innovointi
– esimerkkejä vastuullisuuden integroinnista organisaation erilaisiin toimintoihin


14.–15.3.2024
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki tai Live online
Johdatus vastuulliseen liiketoimintaan
Suunnitelmallinen vastuullisuuden johtaminen ja selkeiden tavoitteiden asettaminen auttavat organisaatiota pääsemään vastuullisen liiketoiminnan päämääriin sekä hyödyntämään vastuullisuutta strategisena välineenä kilpailukyvyn lisäämiseksi. Tällä jaksolla ymmärrät, millaisia teemoja vastuulliseen liiketoimintaan yleisesti liitetään ja miksi.

Tällä jaksolla käsitellään organisaation vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita, joiden perusteella voidaan arvioida vastuullisuuden mahdollisuuksia, menestystekijöitä, riskejä ja vastuita. Huomiota kiinnitetään erityisesti eri osa-alueiden yhdistämisen problematiikkaan. Oman organisaation vastuullisuus asetetaan globaaliin mittakaavaan ja arvioidaan kestävän kehityksen haasteiden vaikutusta omaan organisaatioon.

– Yritysvastuu strategian ja innovaatioiden ytimessä
– Sidosryhmät yritysvastuun kehittäjinä
– Triple bottom line
– Vastuullisuuden strateginen lähestymis- ja toteutustapa
– Kontekstin ymmärtäminen, kompleksisuuden johtaminen ja epävarmuuksista suoriutuminen
– Disruptio
– Innovaatioprosessit
– Sidosryhmät ja innovaatiot
– Kuluttajien uudet roolit; kuluttajat tuottajina, jakamistalous

Kouluttajat:
Aija Bärlund
, liikkeenjohdon konsultti, kouluttaja ja tietokirjailija teemoina vastuullisuus, johtaminen, strategiat ja ilmastonmuutos
Samuli Patala, Apulaisprofessori, Organisaatiot ja johtaminen, Johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu


11.–12.4.2024
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki tai Live online
Vastuullinen digitalisaatio ja sosiaalinen vastuullisuus
Jatkuvasti kehittyvät teknologiat tuovat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia organisaatioiden vastuullisuustyöhön. Samaan aikaan teknologinen kehitys kuitenkin myötävaikuttaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja herättää kysymyksiä mm. datan eettisestä käytöstä, ICT:n ilmastovaikutuksista tai teknologioiden saavutettavuudesta. Ymmärrys sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sen osa-alueista sekä tekijöistä, jotka esimerkiksi heikentävät ihmisoikeuksia, ovat avainasemassa organisaation kokonaisvaltaisen käsityksen vastuullisuudesta luomisessa.

Tällä jaksolla haet yhdessä muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa näkemyksiä digitaaliseen vastuullisuuteen ja tarkastelet digitalisaatiota globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä vastuullisuuden näkökulmasta. Jakson ensimmäisessä osassa pureudut digitalisaation tuomaan haasteisiin esimerkiksi datan käytön kannalta. Pohdit, kuinka organisaatiosi voi luoda kilpailuetua vastuullisen digitalisaation avulla. Toisen osan aikana keskityt sosiaalisen vastuullisuuden peruskonsepteihin. Tarkastelet mitä sosiaalinen vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, sekä missä sijaitsevat sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun rajapinnat. Lisäksi pohdimme, miten yritystoiminnan sosiaalisia vaikutuksia kartoitetaan ja mistä lähteä liikkeellä omassa organisaatiossa.

– Digitalisaatio globaalina ja yhteiskunnallisena ilmiönä
– Datan, datan keruun ja analytiikan vastuullisuusriskit
– Datan eettinen ja vastuullinen käyttö
– Vastuullinen digitalisaatio kilpailuetuna
– Sosiaalinen vastuu: mitä se on ja miksi se on tärkeätä?
– Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun linkit
– Yritystoiminnan sosiaalisten vaikutusten kartoittaminen
– Kuinka lähteä liikkeelle omassa yrityksessä?
– Tasa-arvo ja saavutettavuus

Kouluttajat:
Aleksi Kopponen
, muutosjohtaja, Tampereen kaupunki
Suvi Halttula, Social Responsibility & Human Rights, Impaklty


16.–17.5.2024
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki tai Live online
Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi
Kun organisaation toimintaa halutaan kehittää – olipa kyse laadusta, ympäristösuorituskyvystä tai yritysturvallisuudesta – pitää toiminnan ydinprosesseille määritellä mittarit, tarkastella erilaisia syy- ja seuraussuhteita ja analysoida näitä tuloksia päätöksentekoa varten. Ympäristölaskentatoimi auttaa organisaatioita raportoimaan toimintaansa liittyvät ympäristökuormitukset sekä mahdollistaa toimintojen tarkastelun ympäristösuorituskyvyn näkökulmasta.

Tällä jaksolla perehdyt ympäristölaskentatoimen yrityksille tarjoamiin mahdollisuuksiin ja käyt läpi yritysvastuun mittareita, raportointia ja laskentaa. Opit yritysvastuun ja sen mittareiden sekä ympäristölaskennan taustoista ja opit, kuinka ympäristölaskentaa voidaan hyödyntää raportoinnissa ja mikä merkitys ympäristö- ja yritysvastuutiedoilla on tilinpäätösraportoinnissa. Lisäksi jaksolla käsitellään yritysvastuun taloudellisia vaikutuksia, integroitua raportointia sekä yritysvastuun raportoinnin työkaluja ja GRI-ohjeistoa.

– Ympäristö- ja yritysvastuutiedot tilinpäätösraportoinnissa
– Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi
– Ehdotus EU:n kestävyysraportoinnin direktiiviksi
– Ilmastoraportointi
– Integroitu raportointi
– Yritysvastuuraportointi, GRI-ohjeisto
– Yritysvastuuraportoinnin tiedonkeruu ja laadunvarmistus

Kouluttaja:
Mikael Niskala
, Partner, Sustainability & ESG Services Leader, PwC Finland


13.–14.6.2024
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki tai Live online
Toimitusketjun vastuullisuus
Usein saatetaan liian rajallisesti ajatella, että yrityksen sosiaalinen vastuu ja ympäristövastuu ovat erillisiä yrityksen taloudellisista tavoitteista. Kaikki kolme tavoitetta, eli hyvä taloudellinen, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu, ovat kuitenkin vahvasti sidoksissa toisiinsa. Jotta taloudellinen tulos olisi hyvä, on myös ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten oltava kohdallaan. Kyse ei ole vain riskien minimoinnista vaan mahdollisuuksien tunnistamisesta.

Tällä jaksolla opit, mitä ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu toimitusketjussa tarkoittavat ja miten niitä voidaan soveltaa omassa organisaatiossasi. Oikein suunnitellut sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun toimenpiteet esimerkiksi toimitusketjuissa voivat olla kilpailukyvyn lähde ja auttaa paitsi parantamaan yrityksen imagoa, myös luomaan kustannussäästöjä.

– Vastuullisuuden mittaaminen
– Vihreät hankinnat
– ”Lean and green”, vastuullisuus palvelutuotannossa
– Hiilijalanjäljen vähentäminen toimitusketjussa
– Sosiaalinen vastuu toimitusketjussa, eettisyys, codes of conduct
– Sosiaalisen vastuun haasteet kansainvälisissä toimitusketjuissa
– Vastuullisuuden sertifiointi toimitusketjussa, erilaiset vastuullisuussertifikaatit
– Vastuullisuuden implementointi toimitusketjussa
– Reverse logistics, kiertotalous

Kouluttaja:
Katri Kauppi
, logistiikan apulaisprofessori, tieto- ja palvelutalouden laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu


29.–30.8.2024
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki tai Live online
Vastuullisuuden viestintä ja sidosryhmäsuhteet
Jakso avaa uusia näkökulmia viestintään osana vastuullista liiketoimintaa. Se haastaa sinut analysoimaan vastuullisuusviestinnän uskottavuuden lähtökohtia ja arvioimaan sekä omaa organisaatiotasi että sen toimintaa kestävän yhteiskunnan rakentajana.

Jakson aikana perehdyt siihen, mitä erilaisia tehtäviä vastuullisuuden viestinnällä on ja mihin uskottava viestintä perustuu. Opit, kuinka dialogia käydään vastuullisesti ja kenen kanssa sitä täytyy käydä. Oivallat, mistä kaikista ulottuvuuksista vastuullisuusviestintä syntyy epävarmassa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa ja saat eväitä luottamuksen rakentamiseen eri sidosryhmien kanssa. Jakson aikana keskitytään erityisesti vastuullisuusviestinnän lähtökohtiin, vastuullisuusviestinnän eri näkökulmiin ja tehtäviin sekä sidosryhmävuoropuheluun. Opit kartoittamaan omalle organisaatiolle vastuullisuuden kannalta olennaiset sidosryhmät ja laatimaan oman organisaation sidosryhmävuoropuhelun suunnitelman.

– Vastuullisuusviestinnän lähtökohdat
– Vastuullisuusviestinnän näkökulmat ja tehtävät
– Dialogisella viestinnällä kohti systeemistä muutosta
– Sidosryhmäviestintä
– Sidosryhmävuorovaikutusohjelma
– Uskottavan vastuullisuusviestinnän edellytykset
– Vaikuttavan vastuullisuusviestinnän askelmerkkejä
– Millaisella viestinnällä voi muuttaa maailmaa?
– Yritysvieras: Kuulemme kokemuksia vaikuttavasta viestinnästä ja sidosryhmävuoropuhelusta

Kouluttajat:
Maria Joutsenvirta
, tutkija, johtamisen laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
Sari Kuvaja, vastuullisuuspalvelujen johtaja, osakas ja hallituksen puheenjohtaja Third Rock


27.9.2024
Aalto-yliopisto Töölö, Helsinki tai Live online
Päätöspäivä
– Keynote-puheenvuoro
– Projektitöiden esittely
– Todistusten jako
– Ohjelman yhteinen päätös


Koulutuspaikka:
Hybridi, online & Aalto-yliopisto Töölö, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki

Ajankohta:
14.3.–27.9.2024

Hinta:

30.11.2023 saakka: 8 500 euroa /hlö + alv 24 %.
1.–23.12.2023: 8 900 euroa /hlö + alv 24 %.
24.12.2023 jälkeen: 9 500 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 22.2.2024 mennessä!

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja