Edita järjestää nyt koulutuksen:

Velallisen rikokset (1 pv)

Rikoslain 39 luvun velallisen rikosten tulkinnassa ja rikosvastuun selvittämisessä on oleellista oikeuskäytäntöön perehtyminen. Rikosvastuun laajuus ja eri tunnusmerkistöjen soveltamisalueiden välinen rajanveto perustuvat merkittävällä tavalla KKO:n ratkaisuihin. Myös rikosoikeuden yleisillä opeilla on suuri merkitys velallisen rikosten soveltamisessa.

Mikä on velallisen epärehellisyyden, velallisen petoksen ja velkojansuosinnan soveltamisalojen suhde toisiinsa? Miten näytetään toteen teon tahallisuus? Onko tekijä ollut tietoinen teon tahallisuuteen vaadittavista seikoista? Miten vahingonkorvaukset määräytyvät?

Tahallisuuskysymyksissä ja yleensä rikoslain yleisten oppien kysymyksissä vastauksia joudutaan hakemaan myös muusta erilaisiin rikoksiin liittyvästä oikeuskäytännöstä.

Koulutuksessa käydään keskeisten tyyppitapausten kautta läpi RL 39 luvun velallisen rikoksiin liittyviä:
– tunnusmerkistöjä ja niiden soveltamisalueiden välisiä rajanvetoja
– tahallisuuskysymyksiä ja myös ns. tarkoituksellista tietämättömyyttä
– vahingonkorvauksiin ja niiden määriin sekä rikoshyödyn menettämiseen liittyviä kysymyksiä.


Kenelle?
– asianajajille
– syyttäjille
– tuomioistuinten jäsenille
– muille talousrikosprosessien parissa työskenteleville asiantuntijoille


Kouluttajat:
Pekka Koponen
, oikeusneuvos, korkein oikeus
Oikeusneuvos Pekka Koponen on kirjoittanut teoksen Talousrikokset rikos- ja rikosprosessioikeuden yhtymäkohdassa (2004). Lisäksi hän on toimittanut yhdessä Raimo Lahden kanssa teoksen Talousrikokset 2007 ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita rikos- ja prosessioikeuden alalta.

Reima Kukkonen, OTT, VT, HTM, PPVT, käräjätuomari, Pohjois-Karjalan käräjäoikeus ja yliopistolehtori, Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos
Reima Kukkonen, OTT, VT, HTM, PPVT (poliisipäällystön virkatutkinto), toimii Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa käräjätuomarina ja osa-aikaisena Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtorina. Kukkonen on toiminut aiemmin paikallispoliisissa muun muassa osastonjohtajana ja tutkinnanjohtajana. Hän on väitellyt vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistossa aiheesta velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Kukkonen on kouluttanut useiden vuosien ajan eri ammattilaisia valtakunnallisissa ja paikallisissa tilaisuuksissa muun muassa velallisen rikoksista, itsekriminointisuojasta ja velallisen keinotekoisista varallisuusjärjestelyistä sekä todisteluun liittyvistä kysymyksistä. Kukkonen on Turun yliopiston rikosoikeuden dosentti.OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvit

9:00 Tervetuloa Edilex Pro- seminaariin!

9:05 Velallisen rikosten tunnusmerkistöistä ja niiden soveltamisalueista oikeuskäytännössä
Reima Kukkonen, käräjätuomari, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori (oa)

– Velallisen epärehellisyys, velallisen petos ja velkojansuosinta
– Tunnusmerkistöjen tyyppitapauksia ja rajanvetotilanteita
– Kirjanpidon ja laillisten velvoitteiden suorittamisen merkitys
– Itsekriminointisuojan erilaisten sääntelytapojen merkitys velallisen petoksessa
– Yksiköinti ja eri tunnusmerkistöjen peräkkäinen soveltaminen

10.10 Tauko

10.20 Edellinen teema jatkuu…

11.30 Lounas

12.30 Velallisen rikoksiin liittyviä kysymyksiä tahallisuudesta ja vastuun kohdentamisesta
Pekka Koponen, oikeusneuvos, korkein oikeus

– Tahallisuuden näyttämisestä velallisen rikoksissa ja talousrikoksissa
– Vastuunjako yhtiössä ja tarkoituksellinen tietämättömyys
– Tahallisuuteen liittyviä erityiskysymyksiä ja esimerkkitapauksia

14.00 Kahvitauko

14.15 Vahingonkorvauksiin liittyviä kysymyksiä velallisen rikoksissa
Reima Kukkonen, käräjätuomari, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori (oa)

– Vahingonkorvauksen peruste ja määrä
– Velkojien maksunsaantijärjestyksen vaikutus
– Konkurssipesän rooli
– Erityiskysymyksiä ja esimerkkitapauksia

15.30 Keskustelua päivän aiheista

16.00 Seminaari päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Original Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
maanantai 26.10.2020, klo 9:00-16:00

Hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %.

Webinaari:
690 euroa
+ alv. 24% /hlö.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 490 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 390 euroa + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -20% (koodilla julkinen20)
Edilex-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla edilex20)
Credita-käyttäjän etuhinta -20% (koodilla credita20)
Lakimiesliiton jäsenetu -20% (koodilla lakimiesliitto20)

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.