fbpx
Velallisen rikokset (1 pv)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Velallisen rikokset (1 pv)

720 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

22.03.2023, Webinaari , Webinaari 6 maaliskuun, 2023 Sampo Korppoo

Lakitieto

Mikä on velallisen epärehellisyyden, velallisen petoksen ja velkojansuosinnan soveltamisalojen suhde toisiinsa? Milloin omaisuuden siirrot ovat rangaistavia? Milloin läheisyhtiön taloudellinen tukeminen on rangaistavaa?

Miten näytetään toteen teon tahallisuus? Millä tavoin oikeuskäytännössä on arvioitu tahallisuutta ja kohdennettu vastuuta esimerkiksi maksukyvyttömyyttä koskevassa harkinnassa ja osakaslainaproblematiikkaa sisältävissä tapauksissa? Entä miten vahingonkorvaukset määräytyvät?

Rikoslain 39 luvun velallisen rikosten tulkinnassa ja rikosvastuun selvittämisessä on oleellista oikeuskäytäntöön perehtyminen. Rikosvastuun laajuus ja eri tunnusmerkistöjen soveltamisalueiden välinen rajanveto perustuvat merkittävällä tavalla KKO:n ratkaisuihin. Myös rikosoikeuden yleisillä opeilla on suuri merkitys velallisen rikosten soveltamisessa.

Tahallisuuskysymyksissä ja yleensä rikoslain yleisten oppien kysymyksissä vastauksia joudutaan hakemaan myös muusta erilaisiin rikoksiin liittyvästä oikeuskäytännöstä.

Koulutuksessa käydään keskeisten tyyppitapausten ja uuden oikeuskäytännön kautta läpi RL 39 luvun velallisen rikoksiin liittyviä:
– tunnusmerkistöjä ja niiden soveltamisalueiden välisiä rajanvetoja.
– tahallisuuskysymyksiä ja myös ns. tarkoituksellista tietämättömyyttä.
– vahingonkorvauksiin ja niiden määriin sekä rikoshyödyn menettämiseen liittyviä kysymyksiä.

Koulutuksen puheenjohtajana toimii OTT, VT, rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtori, ent. käräjätuomari Reima Kukkonen, joka on kirjoittanut vuonna 2018 ilmestyneen teoksen Velallisen rikokset – tunnusmerkistöt ja yleiset opit. Toisena kouluttajana toimii korkeimman oikeuden oikeusneuvos OTT, Pekka Koponen.


Kenelle?
– asianajajille
– syyttäjille
– tuomioistuinten jäsenille
– muille talousrikosprosessien parissa työskenteleville asiantuntijoille


Kouluttajat

Reima Kukkonen, OTT, VT, HTM, PPVT (poliisipäällystön virkatutkinto)

Reima toimii Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksen rikos- ja prosessioikeuden yliopistonlehtorina. Kukkonen on toiminut aiemmin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa useiden vuosien
ajan käräjätuomarina ja hän on erikoistunut muun ohella talousrikoksiin ja maksukyvyttömyysoikeuteen. Lisäksi Kukkonen on aiemmin toiminut paikallispoliisissa muun muassa osastonjohtajana ja tutkinnanjohtajana. Hän on väitellyt vuonna 2016 Itä-Suomen yliopistossa aiheesta velallisen rikokset ja rikosoikeudellinen laillisuusperiaate. Kukkonen on kouluttanut useiden vuosien ajan eri ammattilaisia valtakunnallisissa ja paikallisissa tilaisuuksissa muun muassa velallisen rikoksista, itsekriminointisuojasta ja velallisen keinotekoisista varallisuusjärjestelyistä sekä erilaisista todisteluun liittyvistä kysymyksistä.

Pekka Koponen, oikeusneuvos, OTT, korkein oikeus
Pekka on kirjoittanut teoksen Talousrikokset rikos- ja rikosprosessioikeuden yhtymäkohdassa (2004). Lisäksi hän on toimittanut yhdessä Raimo Lahden kanssa teoksen Talousrikokset 2007 ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita rikos- ja prosessioikeuden alalta.OHJELMA

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

9:00 Tervetuloa Editan koulutukseen!

9:05 Velallisen rikosten tunnusmerkistöistä ja niiden soveltamisalueista oikeuskäytännössä

– Velallisen epärehellisyys, velallisen petos ja velkojansuosinta
– Tunnusmerkistöjen tyyppitapauksia ja rajanvetotilanteita
– Kirjanpidon ja laillisten velvoitteiden suorittamisen merkitys
– Itsekriminointisuojan erilaisten sääntelytapojen merkitys velallisen petoksessa
– Yksiköinti ja eri tunnusmerkistöjen peräkkäinen soveltaminen

10:10 Tauko

10:20 Edellinen teema jatkuu

11:30 Lounas

12:30 Vahingonkorvauksiin liittyviä kysymyksiä velallisen rikoksissa

– Vahingonkorvauksen peruste ja määrä
– Velkojien maksunsaantijärjestyksen vaikutus
– Konkurssipesän rooli
– Erityiskysymyksiä ja esimerkkitapauksia

14:00 Kahvitauko

14:15 Velallisen rikosten erityiskysymyksiä

– Rangaistussäännösten systematiikka
– Vastuun kohdentaminen
– Tahallisuuden arvioiminen

15:45 Keskustelua päivän aiheista

16:00 Seminaari päättyy


Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
22.3.2023, klo 08:30-16:00

Hinta:
720 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 610 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 520 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja