fbpx
Vesi- ja ympäristölupapäivä – miten tehostaa lupaprosessia? (1 pv)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Vesi- ja ympäristölupapäivä – miten tehostaa lupaprosessia? (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

27.09.2023, Scandic Simonkenttä, Helsinki Simonkatu 9, Helsinki 13 syyskuun, 2023 Sampo Korppoo

Ympäristö

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • "En muista pitkään aikaan olleeni yhtä innostavassa ja tasokkaassa koulutuksessa. Kiitos tästä!"

 • "Erinomaiset asiantuntijat puhujina ja ajankohtaiset aiheet. Asiat avattiin hyvin esimerkeillä. Koko koulutuspaketti ole erinomaisesti suunniteltu ja toteutettu."

 • "Asiat käsiteltiin monelta eri kantilta ja parasta oli keskustelu."

  Millainen on hyvä hakemus ja mitä hakemuksen laadinnassa tulisi huomioida? Millainen on hyvä valitusasiakirja? Mitä asioita ja tulokulmia hakijan kannattaa ottaa huomioon? Millaisia virheitä lupa- ja valitusprosessissa yleensä tehdään?

  Tämä koulutuspäivä tarjoaa työvälineitä lupahakemusten ja valitusten laadintaan. Tule kuulemaan valituksia käsittelevien asiantuntijoiden konkreettiset esimerkit hyvistä käytännöistä ja tyypillisistä virheistä. Päivän alussa kuullaan myös katsaus ajankohtaisista ympäristöoikeuden lakiuudistuksista.

  Koulutuspäivämme tarjoaa käytännön ohjeita vesi- ja ympäristölupahakemusten tekemiseen. Sen tavoitteena on auttaa lupien hakijoita tekemään onnistuneita hakemuksia ja samalla helpottaa viranomaisten työtaakkaa.

  Koska lupien hakeminen ja päätöksistä valittaminen on kirjallista menettelyä, niin siitä puuttuu luonnollinen vuorovaikutus ja mahdollisuus saada palautetta lupien ja valitusten käsittelijöiltä. Tilaisuutemme tarjoaa mahdollisuuden luvan hakijoiden ja viranomaisten vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen puolin ja toisin.

  Tavoitteena on oppia tuntemaan hakuprosessin eri osapuolten työskentelytapoja ja edistää prosessien kehittämistä.

  Koulutus etsii vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
  – Millainen on hyvä lupahakemus?
  – Mitkä puutteet poikivat useimmiten täydennyskehotuksia?
  – Miten lupakäsittelyn aikatauluja voitaisiin nopeuttaa?
  – Miten minimoida turhat valitukset?
  – Mitkä ovat hyvän hakemuksen peruselementit?
  – Miten laatia hyvä valitus?
  – Mitä valitukseen vastaamisessa on hyvä ottaa huomioon?
  – Miten hakijoiden ja lupien käsittelijöiden vuorovaikutusta voitaisiin parantaa?
  – Miten vesi- ja ympäristölupiin liittyviä riitoja on ratkaistu tuoreessa oikeuskäytännössä?


  Kenelle?
  Ajankohtaispäivä on suunnattu ympäristöoikeuteen erikoistuneille juristeille, ympäristöpäälliköille, ympäristöinsinööreille, konsulteille, ympäristöasioiden parissa työskenteleville virkamiehille ja muille ympäristöasioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille.

  Kouluttajat:

  Oili Rahnasto, hallitusneuvos, ympäristöministeriö
  Hallitusneuvos Oili Rahnasto toimii ympäristöministeriössä ympäristönsuojeluosastolla päästöt ja ympäristöriskit –yksikön päällikkönä. Yksikön tehtäväalaan kuuluu ympäristönsuojelulainsäädännön, ympäristöluvituksen ja valvonnan kehittäminen, teollisuuden ympäristönsuojelu ja ilmansuojelu sekä ympäristövastuisiin ja ympäristöriskien torjuntaan liittyviä asioita.

  Riitta Rämä, asianajaja, Asianajotoimisto Naturata
  Rämä on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Rämällä on pitkä kokemus ympäristöoikeudellisista asiantuntijatehtävistä, jotka ovat pääasiassa liittyneet infrastukruuri- ja rakentamishankkeiden lupamenettelyihin, kaavaprosesseihin ja Natura-alueisiin liittyviin kysymyksiin. Hänellä on laaja kokemus siitä, miten luonnonsuojelun ja infrahankkeiden intressit yhdistetään ja sitä kautta hankkeiden tehokas eteneminen varmistetaan.

  Arto Paananen, ympäristöneuvos, Vesiyksikön päällikkö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
  Ympäristöneuvos Arto Paananen toimii vesiyksikön päällikkönä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Yksikön tehtäviin kuuluu vesitaloushankkeiden lupakäsittely. Paanasella on pitkä kokemus vesilakiin liittyvistä asioista. Ennen lupaviranomaiseen siirtymistä hän on toiminut vesilain valvojana (ELY-keskus) ja mm. valtakunnallisen vesilain valvojien ryhmän puheenjohtajana sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen vesistöyksikön tutkijana.

  Elina Nyholm, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö
  Lainsäädäntöneuvos Elina Nyholm toimii oikeusministeriössä julkisoikeuden yksikössä. Nyholmin vastuualueina ovat erityisesti hallintolainkäyttö ja hallintomenettely. Nyholmilla on pitkä kokemus käytännön tuomioistuintyöskentelystä mm. ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden parissa korkeimmasta hallinto-oikeudesta ja alueellisista hallinto-oikeuksista. Nyholm on väitellyt vuonna 2015 ympäristönsuojelulain jälkivalvontasäännöksistä.

  Maria Mäkinen, ylitarkastaja, Ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus
  Mäkinen toimii Varsinais-Suomen ELY-keskuksen (ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen) ympäristönsuojeluyksikössä. Yli 20 vuotta ympäristöhallinnossa on sisältänyt monenlaisia tehtäviä pohjavesiin liittyen: pohjavesialueiden kartoitusta, seurantaa ja vesienhoitoa. Vesilain valvonta vedenoton osalta on kuulunut tehtäviin kymmenen vuoden ajan, hieman vähemmän aikaa tehtävänä on ollut myös ympäristönsuojelulain mukainen valvonta (jätevedenpuhdistamot). Työhön liittyy sekä ennakko- että jälkivalvontaa, eli mm. luvantarpeen arviointia, lausuntoja sekä ja ympäristö- ja vesitalouslupien valvontaa.

  Mika Seppälä, oikeusneuvos, korkein hallinto-oikeus
  Seppälä on oikeusneuvos korkeimman hallinto-oikeuden I jaostolla, jolla ratkaistaan muun muassa ympäristöasioita koskevat asiat. Aiemmin hän toiminut ympäristölainsäädännön lainvalmistelijana, ympäristövalvonnassa lakimiehenä ja ympäristönsuojelu- ja vesitalousasioiden ratkaisijana valtion ympäristölupaviranomaisessa. Hänellä on laaja kokemus koko ympäristölainsäädännön soveltamisesta, mutta hän on erikoistunut erityisesti ympäristönsuojelulainsäädäntöön, jätelainsäädäntöön, vesilainsäädäntöön sekä terveydensuojelulainsäädäntöön.  OHJELMA

  8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamupala lähiosallistujille

  9.00 Tervetuloa koulutukseen!
  – Johdantoa päivään ja sen tavoitteisiin

  9.10 Ajankohtaista ympäristöoikeudellista lainsäädäntöä
  – Ympäristöministeriön tärkeimmät hankkeet uudella hallituskaudella
  – Katsaus vihreää siirtymää tukevien EU-lainsäädäntöhankkeiden tilanteeseen

  9.55 Keskustelua

  10.05 Hakijan näkökulma vesi- ja ympäristölupaprosessiin
  – Mihin toivotaan ympäristöviranomaisten ohjausta
  – Tyypillisiä ongelmakohtia
  – Miten kehittää vuoropuhelua

  11.05 Tauko

  11.20 Miten tehdä hyvä lupahakemus? Vuoropuhelu viranomaisen ja hakijan välillä.
  – Mitkä asiat ovat keskeisiä lupahakemuksen lukijan näkökulmasta?
  – Hyvän lupahakemuksen elementit
  – Konkreettisia esimerkkejä, kysymyksiä ja vastauksia

  12.20 Lounas

  13.20 Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus lainvoimaa vailla olevana

  14.00 Hyvän valituksen peruspilarit
  – Miten tehdään hyvä valitus?
  – Mitkä ovat tyypillisiä virheitä?
  – Miten valituslupamenettely menee KHO:ssa: ohjeistusta hyvän valituslupahakemuksen laadintaan
  – Konkreettisia esimerkkejä, kysymyksiä ja vastauksia

  14.45 Kahvitauko

  15.05 Tuoretta oikeuskäytäntöä vesi- ja ympäristöluvista

  15.50 Päivän koonti ja loppukeskustelu

  16.00 Tilaisuus päättyy


  Koulutuspaikka:
  Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, 00100 Helsinki
  Koulutus järjestetään myös verkossa

  Ajankohta:
  27.9.2023, klo 9:00-16:00

  Lähikoulutuksen hinta:
  790 euroa
  /hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

  Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

  2-5 osallistujaa: 650 euroa + alv 24% / hlö
  6-10 osallistujaa: 560 euroa + alv 24% / hlö

  Webinaarin hinta:
  720 euroa
  /hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

  Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

  2-5 osallistujaa: 610 euroa + alv 24% / hlö
  6-10 osallistujaa: 520 euroa + alv 24% / hlö

  (Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja