Edita järjestää nyt koulutuksen:

Vesi- ja ympäristölupapäivä – miten tehostaa lupaprosessia? (1 pv)

Millainen on hyvä hakemus ja mitä hakemuksen laadinnassa tulisi huomioida? Millainen on hyvä valitusasiakirja? Mitä asioita ja tulokulmia hakijan kannattaa ottaa huomioon? Millaisia virheitä lupa- ja valitusprosessissa yleensä tehdään?

Tämä koulutuspäivä tarjoaa työvälineitä lupahakemusten ja valitusten laadintaan. Tule kuulemaan valituksia käsittelevien asiantuntijoiden konkreettiset esimerkit hyvistä käytännöistä ja tyypillisistä virheistä. Päivän alussa kuullaan myös katsaus ajankohtaisista ympäristöoikeuden lakiuudistuksista.

Koulutuspäivämme tarjoaa käytännön ohjeita vesi- ja ympäristölupahakemusten tekemiseen. Sen tavoitteena on auttaa lupien hakijoita tekemään onnistuneita hakemuksia ja samalla helpottaa viranomaisten työtaakkaa.

Koska lupien hakeminen ja päätöksistä valittaminen on kirjallista menettelyä, niin siitä puuttuu luonnollinen vuorovaikutus ja mahdollisuus saada palautetta lupien ja valitusten käsittelijöiltä. Tilaisuutemme tarjoaa mahdollisuuden luvan hakijoiden ja viranomaisten vuorovaikutukseen ja palautteen antamiseen puolin ja toisin.

Tavoitteena on oppia tuntemaan hakuprosessin eri osapuolten työskentelytapoja ja edistää prosessien kehittämistä.

Koulutus etsii vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
– Millainen on hyvä lupahakemus?
– Mitkä puutteet poikivat useimmiten täydennyskehotuksia?
– Miten lupakäsittelyn aikatauluja voitaisiin nopeuttaa?
– Miten minimoida turhat valitukset?
– Mitkä ovat hyvän hakemuksen peruselementit?
– Miten laatia hyvä valitus?
– Mitä valitukseen vastaamisessa on hyvä ottaa huomioon?
– Miten hakijoiden ja lupien käsittelijöiden vuorovaikutusta voitaisiin parantaa?


Kenelle?
Ajankohtaispäivä on suunnattu ympäristöoikeuteen erikoistuneille juristeille, ympäristöpäälliköille, ympäristöinsinööreille, konsulteille, ympäristöasioiden parissa työskenteleville virkamiehille ja muille ympäristöasioiden parissa työskenteleville asiantuntijoille ja johtajille.

Kouluttajat:

Maria Mäkinen, ylitarkastaja, Ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Elina Nyholm, lainsäädäntöneuvos, oikeusministeriö
Arto Paananen, ympäristöneuvos, Vesiyksikön päällikkö, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Oili Rahnasto, hallitusneuvos, ympäristöministeriö
Riitta Rämä, asianajaja, Asianajotoimisto Naturata
Mika Seppälä, oikeusneuvos, korkein hallinto-oikeusOHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamupala lähiosallistujille

9.00 Tervetuloa koulutukseen!

Johdantoa päivään ja sen tavoitteisiin

9.10 Ajankohtaista ympäristöoikeudellista lainsäädäntöä
– TOVA-lainsäädäntö
– ympäristönsuojelulaki
– luonnonsuojelulain, ilmastolain ja rakentamislain tiivis tilannekatsaus

9.55 Hakijan näkökulma vesi- ja ympäristölupaprosessiin
– Mihin toivotaan ympäristöviranomaisten ohjausta
– Tyypillisiä ongelmakohtia
– Miten kehittää vuoropuhelua

10.25 Tauko

10.35 Hyvän lupahakemuksen elementit

11.25 Valvontaviranomaisen rooli lupakäsittelyssä

11.40 Vuoropuhelu viranomaisen ja hakijan välillä

– Mitkä asiat ovat keskeisiä lupahakemuksen lukijan näkökulmasta?
– Konkreettisia esimerkkejä, kysymyksiä ja vastauksia

12.20 Lounas

13.20 Hyvän valituksen peruspilarit

14.05 Miten valituslupamenettely etenee KHO:ssa: konkreettista ohjeistusta hyvän valituslupahakemuksen laadintaan

14.50 Kahvitauko

15.10 Miten tehdään hyvä valitus? Mitkä ovat tyypillisiä virheitä? Mitä valitukseen vastaamisessa on hyvä ottaa huomioon? Konkreettisia esimerkkejä, kysymyksiä ja vastauksia.

15.40 Päivän koonti ja loppukeskustelu

15.50 Virkistävät smoothiet & vapaamuotoista keskustelua lähiosallistujille

16.15 Tilaisuus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Hub, Annankatu 18, 00120 Helsinki
Koulutus järjestetään myös verkossa

Ajankohta:
28.9.2022 klo 9:00-16:15

Lähikoulutuksen hinta:
740 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 600 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 500 euroa + alv 24% / hlö

Webinaarin hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 580 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 480 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.