fbpx
Vetypäivä -koulutus (1 pv)
Edita järjestää nyt koulutuksen:

Vetypäivä -koulutus (1 pv)

790 euroa /hlö + alv 24 %

790 EUR

24.09.2024, Hobo Hotel Helsinki, Helsinki Kluuvikatu 4, Helsinki 7 toukokuun, 2024 Sampo Korppoo

Ympäristö

Mikä on vedyn rooli käytännössä on globaaleiden ilmasto- ja ympäristökriisien ratkaisussa?

Vetyhankkeita edistetään kannustavalla sääntelyllä sekä investointituilla. Vetypäivä avaa vedyn hyödyntämismahdollisuuksia, vetyä koskevaa lainsäädäntöä sekä vetyhankkeiden luvitusta ja rahoitusta.

Vedyllä on tärkeä rooli EU:n ja Suomen kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Päästötöntä vihreää vetyä tuotetaan vedestä uusiutuvan energian avulla, ja sitä voidaan hyödyntää lukuisilla tavoilla. Vety toimii esimerkiksi kausivaihtelevan uusiutuvan energian varastona, polttoaineena sekä lannoitteiden ja muovin raaka-aineena. Vedyn tuotannon sivuvirtana syntyvää lämpöä voidaan puolestaan hyödyntää esimerkiksi kaukolämpöverkossa. Vetytalouteen siirtyminen kasvattaa siten kotimaista huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta.

Suomella on useita kilpailuetuja eurooppalaisella vetymarkkinalla, kuten merkittävä maatuulivoimapotentiaali, puhdas vesi, biogeenisen hiilidioksidin saatavuus sekä vahva sähköverkko. Yritysten ja alueidensa elinvoimaa vahvistavien kuntien kiinnostus vetyä kohtaan kasvaakin koko ajan. Mielenkiintoa lisää osaltaan vetyhankkeille myönnettävä julkinen rahoitus.

Koulutus vastaa seuraaviin kysymyksiin:
– Miten vety tukee ilmastotavoitteiden saavuttamista?
– Millä tavoin vetyä on mahdollista hyödyntää?
– Miten vedyn potentiaali voidaan valjastaa Suomen kilpailuvaltiksi?
– Mitä vetylaitoksen investointipäätöksen tekeminen vaatii?
– Miten uusiutuvan energian direktiivit REDI II ja REDI III sääntelevät vedyn tuotantoa?
– Miten vedyn siirtoinfrastruktuuri kehitetään?
– Miten eurooppalainen vetymarkkina luodaan?
– Miten vetyhanke luvitetaan?
– Millä kriteereillä vetyhankkeille voi saada rahoitusta?
– Miten hanke etenee investointisuunnitelmasta investointipäätökseen?
– Mitä riskejä vetyhankkeisiin sisältyy?

Kenelle?
Koulutus on suunnattu vedyn potentiaalista kiinnostuneiden yritysten ja kuntien asiantuntijoille, päättäjille ja neuvonantajille sekä viranomaisille – muun muassa:
– yritysten hankekehityspäälliköille
– yritysjohdolle
– konsulteille
– juristeille
– kuntien päättäjille ja aluekehittäjille
– ympäristöasioista ja maankäytöstä vastaaville viranomaisille.

Kouluttajat:
Jenni Borg
, OTM, asiantuntija, P2X Solutions Oy
OTM Jenni Borg työskentelee asiantuntijana P2X Solutionsilla, joka rakentaa parhaillaan Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitosta Harjavaltaan. Hän toimii aktiivisesti sekä Suomen Vetyklusterissa että vetyalan eurooppalaisissa sidosryhmissä. Borgilla on laaja ymmärrys vetyalan regulaatiosta, eurooppalaisen vetymarkkinan kehittymisestä, julkisesta rahoituksesta sekä vetyhankkeiden konkreettisesta läpiviennistä.

Casper Herler, Managing Partner, OTT, VT, asianajaja, Borenius Asianajotoimisto Oy
Casper Herler toimii Borenius Asianajotoimiston toimitusjohtajana ja toimiston ympäristö- ja luonnonvarapraktiikan vetäjänä. Casper on kansainvälisesti tunnustettu ympäristö- ja kaivosjuristi, jonka painopistealueina on asiakkaille suunnattu strateginen- ja oikeudellinen neuvonanto suurten ja kompleksisten hankkeiden yhteydessä.

Casperilla on huomattava kokemus lainvalmistelutyöstä sekä viranomaistoimintaa ohjaavien selvitysten laadinnasta. Herler on kansainvälisen asianajajajärjestö IBA:n mining law committeen puheenjohtaja ja osallistuu tuossa ominaisuudessa aktiivisesti kansainväliseen kaivosoikeudelliseen keskusteluun. Casper on väitellyt oikeustieteen tohtoriksi maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vastuukysymyksistä.

Laura Huomo, asianajaja, osakas, OTT, LL.M (University of Michigan), Asianajotoimisto Bird & Bird Oy
Laura Huomo työskentelee osakkaana Asianajotoimisto Bird & Birdin Helsingin toimiston Kiinteistöt ja infrastruktuuri -ryhmässä ja toimii Energia -praktiikan vetäjänä. Lisäksi hän työskentelee Yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus -ryhmässä pääoma- ja velkaliitännäisissä toimeksiannoissa.

Lauralla on yli 20 vuoden kokemus työskentelystä sekä pohjoismaisissa, että kansainvälisissä asianajotoimistoissa. Hän työskentelee energiayhtiöiden, kuntien, kuntayhtiöiden sekä valtioiden kanssa luoden menestyksekkäitä ratkaisuja energia-alan murroksessa. Hän avustaa asiakkaita regulatorisissa asioissa, projektirakenteissa, oikeudellisten riskimatriisien kanssa sekä energia-alan yritysjärjestelyiden transaktioissa. Lisäksi hän auttaa asiakkaita listautumisprojekteissa, osake- ja merkintäoikeusanneissa sekä joukkovelkakirjalainojen kanssa. Energiayhtiöille toteuttamissaan projekteissä hän pystyy yhdistämään kaksi vahvinta osaamisaluettaan, energiasektorin ja pääomamarkkinat.

Julia Ranta, Associate, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Julia Ranta toimii juristina asianajotoimisto Hannes Snellmanilla ja on erikoistunut vedyn tuotantoon liittyvään erityissääntelyyn. Hän avustaa vihreään siirtymään liittyvissä energiahankkeissa ja on pitänyt lukuisia koulutuksia vedyn tuotantoon liittyvästä sääntelystä vetytalouden eri toimijoille, kuten hankekehittäjille, pankeille ja investoreille, jotka suunnittelevat tai ovat mukana vihreän siirtymän hankkeissa Suomessa.

Meri-Katriina Pyhäranta, Counsel, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy
Meri-Katriina Pyhärannalla on yli kymmenen vuoden kokemus energiaregulaatiosta niin kansallisella kuin EU-tasolla. Ennen siirtymistään counseliksi asianajotoimisto Hannes Snellmanille hän toimi asiantuntijana Energiaviraston energiamarkkinat-ryhmässä ja oli avaamassa Suomen kaasumarkkinoita kilpailulle. Hän on väitellyt EU:n kaasumarkkinaregulaatiosta ja toiminut useissa EU:n energiamarkkinoita koskevissa työryhmissä. Hannes Snellmanilla Meri-Katriina toimii neuvonantajana vihreää siirtymää koskevissa energiahankkeissa ja on pitänyt lukuisia koulutuksia vetytalouteen liittyvästä sääntelystä vetytalouden eri toimijoille, kuten hankekehittäjille, pankeille ja investoreille, jotka suunnittelevat tai ovat mukana vihreän siirtymän hankkeissa Suomessa. Meri-Katriinan erikoisalaa on energiainfrastruktuuria koskeva sääntely.

Olli Sipilä, toimitusjohtaja, Gasgrid Finland Oy
Olli Sipilä on Suomen kaasunsiirtoverkonhaltija Gasgrid Finland Oy:n toimitusjohtaja. Hän toimii myös Gasgrid Vetyverkot Oy:n toimitusjohtajana, ja Floating LNG Terminal Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajana (Gasgrid Finlandin 100 % tytäryhtiöitä). Sipilällä on aikaisempaa kokemusta muun muassa Suomen energialiiketoiminnan johtamisesta ÅF Pöyry Management Consultingissa sekä Itämeren alueen energia-alan strategia- ja transaktiopalveluista. Hänen yli 20 vuoden taustansa sisältää koko energiateollisuuden arvoketjun ja useita hiilineutraaliin energiajärjestelmiin tähtääviä prosesseja.

Tuukka Hartikka, Vice President, Hydrogen & Power-to-X, Helen
Tuukka Hartikka haluaa olla luomassa uusia, puhtaampia energiaratkaisuja, joilla varmistetaan vakaa, hyvinvoiva Suomi sekä fossiilivapaa maailma. Hän toimii tällä hetkellä Helenissä vety ja power to x -liiketoimintayksikön vetäjänä.

OHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala

9.00 Tervetuloa Vetypäivään!

9.10 Vety – kilpailukyvyn rakentaja ja ilmastohaasteiden ratkoja

– Pieni kemian oppitunti
– Miten vetytalous liittyy globaaleihin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin?
– Vedyn potentiaali – miksi Suomen kilpailukykytekijä?
– Mitä vetytalouden käynnistyminen edellyttää?
– Miten vedyn avulla voidaan valmistaa synteettisiä polttoaineita ja mihin niitä voidaan käyttää?

10.00 Tauko

10.10 EU:n kaasupaketti ja vetyinfran kehittyminen Suomessa ja Euroopassa

11.00 Vihreän vedyn ja low-carbon-vedyn määritelmät Suomen näkökulmasta

11.45 Aamun koonti ja keskustelua

12.00 Lounas

13.00 Vetyhankkeiden luvitus ja maankäyttö vihreässä siirtymässä

14.00 Kahvitauko

14.20 Vetytalouden taloudellinen malli: rahoitus, riskit, hankkeiden eteneminen investointisuunnitelmista investointipäätöksiin

15.10 Päivän koonti & aikaa keskustelulle

15.30 Vetypäivä päättyy


Koulutuspaikka:
Hobo Hotel Helsinki, Kluuvikatu 4, 00100 Helsinki & Verkossa

Ajankohta:
24.9.2024, klo 9.00-15.30

Lähikoulutuksen hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 650 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 560 euroa + alv 24% / hlö

Webinaarin hinta:
720 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 610 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 520 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja