KurssitNyt järjestää nyt koulutuksen:

Vientikaupan tulli- ja verotuskäytännöt EU:ssa (1 pv)

Opi tuottamaan täydelliset dokumentit


Viennin operatiivisessa toteuttamisessa eniten kysymyksiä herättävät tullitariffiointi, alkuperäsäännökset ja arvonlisäverotus EU:n sisäkaupassa.

Kansainvälisessä vientikaupassa on huomioitava, että toimituskohdemaan kaupparyhmän kauppapoliittiset määräykset vaihtelevat eri EU:n sopimuskumppaneiden kanssa. Tuotteen on kuuluttava sopimuksen tuotekatteeseen ja tarkat dokumentaatio- ja lupakäytännöt rakentuvat niiden pohjalta.
– Tullitariffiointi määrittelee tuotteen ja siihen kohdistettavat määräykset, joten sen oikeellisuus on erittäin tärkeässä roolissa.
– Alkuperätodistuksilla määritellään etuisuuksia kohdemaan verotuskäytäntöihin ja tuotteen alkuperän todentaminen on määrämuotoista ja tarkkaan valvottua toimintaa. Samaan kategoriaan kuuluvat myös kauppalaskun informaatio ja muotoseikat.
– Arvonlisäverotus EU:n jäsenmaiden kesken vaatii osaamista, kuka on velvollinen maksamaan ALV:n kun tavaraa siirretään vapaasti maasta toiseen ja kaupan osapuolet ovat eri maissa. Kysymys kuuluukin, että laitanko vientilaskulle ALV:n vai en?

Koulutuksessa perehdymme operatiivisen vientikaupan toimittamiseen ja luomme kokonaiskuvan
– kansainvälisen kaupan viitekehyksestä,
– kaupparyhmittymien kauppapoliittisista toimenpiteistä ja sopimuksista EU:n kanssa,
– vientiprosessin toteuttamisen kuljetusmuotojen, tullin, huolintaliikkeiden ja muiden viranomaisten roolista osana onnistunutta vientitoimitusta.

Erityisesti keskitymme tullitariffioinnin merkitykseen ja toteuttamisen harjoitteluun sekä tutustumme esim. Fintaricin käyttämiseen ja tulkintaan. Alkuperämääräykset korostuvat kohdemaan verotusetuisuuksien saamisessa, joten niillä on merkitys osana asiakkaan kokonaiskustannuksia. Tarkastelemme alkuperäsääntöjen määräytymistä, dokumentaation toteuttamista ja lupakäytäntöjä toimijoineen.

EU:n arvonlisäverotus on varsin kompleksinen kokonaisuus, kun tavara liikkuu vapaasti EU:n sisäkauppa-alueella. Arvonlisäverotuksella on varsin suuri merkitys kaupankäyntiin ja sen kustannuksiin sekä dokumentaatioon viennin yhteydessä.


Hyödyt
– Saat hyvän kokonaiskuvan vientikaupan toimitusprosessista
– Osaat toimia alan toimintamallien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti
– Hallitset tullitariffioinnin perusteet ja niiden vaikutuksien perusteet
– Osaat alkuperän määrittelyn ja keskeisen dokumentaation
– Tiedät EU:n arvonlisäverokäytäntöjen perusteet ja osaat soveltaa niitä
– Tunnet informaation hakukanavat
– Saat tietoa jota on vaikea hankkia itsenäisesti


Kenelle
Viennin parissa työskentelevät vientiassarit, vientimyyjät, huolitsijat, vientipäälliköt, vientiä aloittelevat henkilöt, logistiikkapäälliköt, SCM-päälliköt


Kouluttaja
Hannu Soininen on toimitusketjun, myynnin ja hankinnan asiantuntija

Hannu Soininen on toiminut 10 vuotta toimitusketjun konsulttina ja kouluttajana, oman yrityksen kautta. Hän toimii myös osakkaana agenttiteknologiaa hyödyntävässä Multi-Agent Technology Oy:ssä, palveluina esim. toimitusketjun rakenne-, suunnittelu- ja simulointityökaluja.Hannu Soininen on hankkinut kokemuksensa toimimalla yli 30 vuotta toimitusketjun johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävissä hankinnassa, tuotannossa, varastossa sekä myynnissä kotimaan ja ulkomaan toimintojen yhteydessä. Hän on myös näyttötutkintomestari (OPE-Rooli) ja on toiminut satojen näyttötilaisuuksien osaamisen arvioijana. Hän toimii mentorina ja fasilisaattorina henkilöiden ja yritysten ohjauksessa.
Hannun motto on: ”Käytäntö opettaa”.


Etäkoulutus toteutetaan Zoomilla.
Zoom toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Ennakkotehtävä
Mitä ongelmia olet kohdannut operatiiviseen vientiin liittyen? Saat ennakkotehtävän sähköpostiin ennen koulutusta.


Ohjelma

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
9.00 Koulutus alkaa
11.30 – 12.15 Lounastauko
16.00 Koulutus päättyy
– Pidämme lyhyitä taukoja sopivissa väleissä


Sisältö

Vientikaupan operatiivinen viitekehys
– Kansainvälinen kauppa, kaupparyhmittymät ja kauppapolitiikka
– Vientitoimitusprosessi ja yhteistyökumppanit
– Keskeinen dokumentaatio ja informaatiosisältö

Tullitariffinimikkeen määrittely
– Tullitariffioinnin rooli ja merkitys
– Tullitariffiointi ja Finntaric
– Verotus, luvat, rajoitukset ja määräykset

Alkuperäsäännöt
– Alkuperämääräyksien käyttötarkoitukset ja niiden etuudet
– Alkuperän määrittely ja eri vaihtoehtoiset mallit
– Dokumentaatio ja informaatiomallit

Arvonlisäverotus EU-kaupassa
– Verotuslainsäädäntö ja verotilit
– Vaihtoehtoiset mallit verotuksesta (esim. käänteinen verotus)
– Kuljetusreitin merkitys verotuksessa


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus toteutetaan Zoom-alustalla. Saat tarkemmat ohjeet sähköpostiin osallistumisinfossa ennen koulutusta.

Ajankohta:
tiistai 16.11.2021

Hinta:
597 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.