Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Viisi laatutyökalua ongelmanratkaisuun (1 pv)

Tehoa päätöksentekoon
Etsitkö helposti omaksuttavia ja nopeasti käyttöön otettavia laatutyökaluja ja -menetelmiä päätöksenteon tueksi? Koulutuksessa tutustut harjoitusten kautta viiteen peruslaatutyökaluun ja opettelet niiden käyttöä sekä soveltamista erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Opit työkalujen tehokkaan käyttöönoton ja pystyt soveltamaan niitä sekä fasilitoimaan niiden käyttöä omassa työyhteisössä.

Koulutuspäivän jälkeen voit halutessasi laatia soveltavia harjoituksia työyhteisössäsi. Harjoitusten tulokset ja palaute käydään läpi ryhmässä toteutettavassa webinaarissa kouluttajan tukemana.

Koulutus on osa laajempaa Lean-työkalut -kokonaisuutta, joka muodostuu kolmesta erillisestä 1-2 päivän mittaisesta koulutuksesta. Voit valintasi mukaan käydä joko yksittäisen koulutuksen tai osallistua kaikkiin kolmeen koulutukseen parhaan hyödyn ja oppimistuloksen aikaansaamiseksi.

Hyödyt
Koulutuspäivän aikana tutustut keskeisimpien laatutyökalujen logiikkaan ja harjoittelet niiden käyttöä erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu erityisesti palveluprosessien kehittämisestä kiinnostuneille asiantuntijoille, jotka haluvat oppia nopeasti hyödynnettäviä konkreettisia keinoja systemaattiseen ongelmanratkaisuun.

Kouluttaja
Simo Salminen

Lean Six Sigma Master Black Belt ja European Quality Award -arvioitsija Simo Salminen on työskennellyt runsaan 30 vuoden ajan laadun ja prosessien parantamisprojekteissa teollisuudessa.


OHJELMA
Koulutus on yhden lähiopetuspäivän mittainen. Sen jälkeen voit halutessasi laatia jälkitehtävän ja osallistua ryhmässä toteutettavaan webinaariin, jossa käydään läpi tulokset ja saadaan palautetta kouluttajalta.

Koulutus on osa Lean-työkalut -kokonaisuutta. Voit valintasi mukaan käydä joko yksittäisen koulutuksen tai osallistua kaikkiin kolmeen koulutukseen parhaan hyödyn ja oppimistuloksen aikaansaamiseksi. Siirry Lean-työkalut -koulutuksen sivulle.

Päivä 1.
Päivän aikana tutustut harjoitusten avulla viiteen peruslaatutyökaluun ja opettelet niiden käyttöä ja soveltamista erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa.

KANO-analyysi
Kaikki asiakasvaatimukset tuotteelle ja palvelulle eivät ole samanarvoisia. Opit luokittelemaan Noriaki Kanon kehittämän mallin mukaisesti tuotteesi tai palvelusi asiakasvaatimukset kolmeen kategoriaan: välttämättömät perusvaatimukset, muuttuvat vaatimukset ja yllättävät ominaisuudet. Analyysi auttaa sinua suuntaamaan tuote- tai palvelukehityspanokset oikein siten, että tuotteet tai palvelut luovat parhaiten arvoa asiakkaalle. Vaatimusten luokittelun jälkeen voit vielä Kano-koordinaatiston avulla nopeasti määrittää tuotteesi tai palvelusi nykytilan kilpailijoihin verrattuna.

Kalanruoto-diagrammi / Ishikawa
Japanilaisen Ishikawan kehittämä yksinkertainen syy-seurauspuumalli (kalanruoto-malli) on nopeasti opittavissa ja rakenteeltaan joustava havaitun ongelman mahdollisten syiden tunnistamiseksi. Kalanruoto-malli sopii monenlaisiin ongelmanratkaisutilanteisiin. Aloitat harjoituksen ongelman selkeällä määrittelyllä ja syyluokkien ryhmittelyllä. Ongelmien syiden tunnistamiseen voidaan käyttää erilaisia brainstorming-menetelmiä.

5xMiksi -juurisyyanalyysi
Kalanruoto-analyysiä jatketaan 5xMiksi -kysymyksillä juurisyiden selvittämiseksi. Priorisoit mahdolliset syyt kerätyn datan avulla ja jatkat merkittävimpien syiden tutkintaa selvittämällä tarkempia syitä miksi-kysymysten kautta. Viimeistään viidennen miksi-kysymyksen jälkeen voit jo tunnistaa juurisyyt, jotka poistamalla ratkaiset käsillä olevan ongelmasi.

Pareto-analyysi
Ongelmien priorisointi tapahtuu parhaiten Pareto-analyysillä, kun käytettävissä on lukumääriin perustuvaa dataa. Pareto -periaatteen mukaan ”20% syistä johtaa 80%:iin ongelmista”. Pareton avulla voit tunnistaa esimerkiksi asiakkaiden yhteydenottojen eri syyt luokittelemalla ongelmat, laskemalla niiden perusteella määrällisesti eniten asiakkaita harmittavat asiat ja asettamalla ne järjestykseen. Näin voit priorisoida parannustoimenpiteet ja keskittyä poistamaan merkittävimmät ongelmat ensin.

Checksheet
Ongelmanratkaisu tosiasioiden pohjalta edellyttää datan keruuta prosessin suorituskyvystä ja tuloksista. Datan keruu ei kuitenkaan edellytä suuria datamääriä vaan jo yllättävänkin pienellä data-aineistolla saadaan luotettava kuva prosessin suorituskyvyistä ja voidaan tunnistaa ongelmakohdat. Checksheet -mittaaminen eli ns. ”tukkimiehen kirjanpito” on nopea ja kustannustehokas menetelmä. Lukumäärädataa voidaan sen jälkeen tarkastella esimerkiksi Pareto-analyysillä ja näin priorisoida parannustoimenpiteet.

Webinaari (ajankohta sovitaan myöhemmin)
Webinaarissa puretaan Viisi laatutyökalua ongelmanratkaisuun -päivän jälkeen annettavat harjoitukset ryhmissä kouluttajan tukemana. Käyt webinaarissa läpi oman harjoituksen ja saat palautetta. Opit myös muiden tekemistä harjoituksista.

————————

Koulutuspaikka:
Aalto University Executive Education
Mechelininkatu 3 C
00100 Helsinki

Ajankohta:

Lähikoulutus: 11.03.2019 klo 9.00 – 16.00
Webinaari: 02.04.2019. Webinaarin kesto on noin 1,5 tuntia.

Hinta:
790
euroa /hlö + alv 24 %. Hinta sisältää koulutusmateriaalin, lounaat ja kahvitarjoilut.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu ohjelmaan 25.2.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.