Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

VSM – Arvovirtakuvaus (1 pv)

Tule kurssille oppimaan kuinka arvovirtakuvaus tehdään ja mitä hyötyjä sillä saavutetaan!

Koulutus antaa yleiskuvan arvovirtakuvauksesta, sen tarkoituksesta ja toteuttamisesta sekä siitä, mitä siitä voidaan havaita.

Leanin yhtenä työkaluna käytetään arvovirtakuvausta
(VSM, Value Stream Mapping) virtauksen esteen tunnistamiseen ja priorisointiin. Siinä kuvataan prosessin vaiheet, yhteydet, tapahtumien taajuudet, varastojen määrät ja prosessien ajat yhdelle lomakkeelle. Oikeiden ongelmien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen on keskeistä tehokkuuden eli nopeuden nostamisessa ja läpimenoajan lyhentämisessä.

Hyödyt kurssista:
– Opit ymmärtämään kuinka yritys voisi hyödyntää arvovirtakuvausta parannuskohteen priorisointiin, ongelmien tunnistamiseen ja uuden, tulevantilan suunnitteluun.
– Käytännön harjoituksen avulla opit myös luomaan VSM -arvovirtakuvauksen.

Miten?
Koulutus on yhden päivän mittainen. Koulutus tapahtuu luentojen ja harjoitusten avulla. Kurssilla tehdään SIPOC -prosessikuvaus ja VSM -arvovirtakuvaus. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.


Sisällön kuvaus
Leanin päätavoitteet ovat virtauksen kasvattaminen ja läpimenoajan lyhentäminen.

Arvovirtaus
VSM -menetelmä auttaa ymmärtämään prosessin toimintaa tehtaan lattiatasolta ja nostaa hukan konkreettisesti esiin. VSM:n avulla ymmärretään, kuinka materiaalit ja informaatio virtaavat tilaus-toimitusprosessissa. Arvovirtaus on kokonaisjaksoaika(tai läpimenoaika), joka kuluu, kun asiakas esittää tilauksensa ja saa sen käyttöönsä. Tämä aika pyritään saamaanniin lyhyeksi kuin mahdollista. Ei riitä, että teemme vain lisäarvoa. Meidän on tunnistettava arvovirtamme ja sen jälkeen saatava aikaan myös virtaus. Tämä tapahtuu imuohjauksen avulla. Imuohjaus on asiakasohjautuva prosessi. Leanissa ”imetään”oikea aikaisesti vain se, mitä asiakas tarvitsee.

Nykytilan kuvaus
Materiaalin ja informaation virtaamisen kuvaaminen mahdollistaa sinulle koko tuotannon kuvaamisen yksittäisten toimintojen sijaan. VSM:ssä kuvaat, kuinka toiminnot kommunikoivat tuotannonsuunnittelun ja toistensa kanssa. Tunnistat ongelmat ja hukan lähteet. Paikallistat pullonkaulat ja keskeneräisentyön varastot (WIP). Huomaat mahdolliset turvallisuus ja laitepuutteet. Tuot yhteisen kielen- ja näkemyksen organisaatioon ja pääset sisään, kuinka toiminnot todella toimivat päivittäin. Kuvaat asiakkaat, tavarantoimittajat, informaatiovirrat, materiaalivirrat ja prosessin yhdeksi kuvaksi.

Nykytila
Sen jälkeen, kun ymmärrämme nykytilan, voimme lähteä kehittämään tulevaisuuden tilaa, jossa hukka on pienempi ja tuotteet ja informaatio virtaavat vapaammin. Avartamalla virtauksen estettä, ohjaamalla tästä pisteestä toimintaa tai balansoimalla linjaa, voidaan vaikuttaa virtausnopeuteen ja määrään. Tämä piste tulee sovittaa todelliseen, suunniteltuun kysyntään. Virtausta tulee kiihdyttää.


Kenelle?
Koulutus on suunnattu työnjohdolle, tuotantopäälliköille ja tuotannon käytännön toteuttajille, sekä kehittäjille. Kurssi on hyödyllinen myös ylemmälle johdolle, jonka työnkuvaan kuuluu käytännön toiminnan ja tuotantoprosessien kehittäminen.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Quality Knowhow Karjalainen Oy
Lean Six Sigma Black Belt
KTM, Strateginen johtaminen
KTK, Johtaminen ja organisaatiot
– Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen -ja organisaatiotieteiden pääaineesta.
– Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen. Kokemusta koulutustoiminnasta Matilla on jo ennen Quality Knowhow Karjalaiselle siirtymistään.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE. Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua
– ”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
– ”Matti on loistava kouluttaja!”


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:30 Hukan muodot, Mitä Lean on?
Mikä on prosessi? Johdatus kuvaustekniikkaan
Prosessien kuvaustekniikat – SIPOC -workshop
Tunnista arvovirta
Value Stream Mapping , VSM -arvovirtakuvaus

12:00 Lounas

13:00 VSM -arvovirtakuvauksen tarkoitus
Kuinka arvovirtakuvaus luodaan,
VSM arvovirtakuvauksen tekeminen – workshop

14:00 Kahvi

14:30 Lean -projektin toteutus
Mitä VSM:stä voi havaita?
Mittarit

16:00 Tilaisuuden päätös

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Ajankohta:
keskiviikko 08.05.2019

Hinta:
680 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.