Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Vuosilomalaki ja lomapalkanlaskennan perusteet (1 pv)

Koulutuksessa tutustutaan käytännönläheisesti vuosilomalain määräyksiin ja niiden vaikutukseen palkka- ja henkilötöhallintoon. Koulutuksessa saat kokonaiskuvan vuosilomaetuuksista ja niiden määräytymisestä.

Päivän aikana käsittelemme loman ansaintaa ja loman antamista sekä perehdymme lomapalkan peruslaskentatapoihin ja tilanteisiin, joissa lomapalkan laskemisessa on otettava huomioon työajan muutostilanteet.

Käymme läpi myös vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin ja loman siirtämiseen liittyvät säännökset.

Kouluttaja:
KLT, PHT, JET, palkkahallinnon asiantuntija, Riikka Lehtinen, Tilitoimisto Finansia Ky


OHJELMA

Koulutuksen sisältö:

Yleiset säännökset
– Soveltamisala ja määritelmät
– Säännösten pakottavuus

Yleistä lomapalkasta
– Lomapalkan yleissäännös
– Luontoisedut loman ajalta

Vuosiloman ansainta
– Ansaintasäännön valinta
– Työssäolon veroinen aika
– Työssäolon veroinen aika osa-aikatyössä
– Vuosiloman kertyminen äitiys- ja isyysvapaan ajalta

Työntekijän oikeus vapaaseen
– Vapaan pituus ja ajankohta
– Lomakorvaus vapaan ajalta

Määräaikaiset työsuhteet
– Oikeus vapaaseen
– Sopimus lomaetuuksien siirtämisestä uuteen työsuhteeseen

Laskentasäännöt
– Palkkaustavan tai ansaintasäännön muutos
– Mahdollisuudet sopia lomapalkan laskentatavasta

Ajankohta
– Loman ajankohdasta sopiminen
– Loma ja irtisanomisaika
– Loma osa-aikatyössä
– Oikeus säästää lomaa

Sairaus ja vuosiloma
– Työkyvyttömyys ennen lomaa tai loman aikana
– Pyyntö loman siirtämisestä
– Lomapalkka ja työkyvyttömyysajan palkka

Kuukausipalkkaisen lomapalkka
– Lomallelähtöhetken kuukausipalkka
– Osa-ajan palkanlaskenta ja vakiojakaja
– Lomapalkka lisäpalkoista

Tunti- ja urakkapalkkaa saavan lomapalkka
– Keskipäiväpalkkaan perustuva lomapalkka
– Keskipäiväpalkan oikaiseminen
– Lomapalkkasopimus

Prosenttiperusteinen lomapalkka
– Työssäoloajalta maksettu palkka
– Poissaolot, joilta lomapalkkaa kertyy
– Ns. laskennallinen palkka poissaoloajoilta

Kuukausipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa
– Prosenttiperusteinen lomapalkka työajan muutostilanteissa
– Osa-aikatyötilanteet, joissa uutta säännöstä sovelletaan

Tuntipalkkaisen lomapalkan laskenta työajan muutostilanteissa
– Keskipäivän oikaisu
– Lomapalkkasopimus ja kertoimen oikaisu
– Prosenttiperusteinen lomapalkka muutostilanteissa

Lisävapaapäivät
– Lisävapaapäivät työkyvyttömyyden seurauksena
– Lisävapaapäivien pitäminen
– Yhdenjaksoinen poissaolo ja yhdenjaksoisen poissaolojakson katkeaminen
– Lisävapaapäivien laskeminen vajaalta lomanmääräytymisvuodelta
– Muiden poissaolojen vaikutus lisävapaisiin

Korvaus lisävapaapäiviltä
– Säännöllisen työajan palkkaa vastaava korvaus
– Korvauksen lakisääteiset vakuutusmaksut
– Vapaan ajankohdan mukainen korvaus
– Korvauksen peruste ja laskeminen
– Lisävapaapäivien korvaaminen rahana

Lomakorvaus työsuhteen päättyessä
– Lomakorvauksen laskenta
– Ns. yhden vuoden sääntö
– Ns. yhteenlaskusääntö
– Luontoisedut työsuhteen päättyessä
– Lomakorvaus, jos lomaa ei ole kertynyt

Muut säännökset
– Vuosilomakirjanpito
– Lomapalkkalaskelma
– Saatavan vanhentuminen

—————————-

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
11.5.2023, klo 9:00-16:00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Vuosilomalaki ja lomapalkanlaskennan perusteet (1 pv) -koulutukseen 11.05.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)