Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Palkanlaskennan perusteet (1 pv)

Mitä pitäisi ottaa huomioon uuden työntekijän työsopimuksessa? Palkka, edut ja mitä muuta?

Mitä meidän on huomioitava palkkauksessa; työehtosopimus, vuosilomalaki, työaikalaki, mitä muuta? Mikä vaikutus näillä on työnantajaan ja työntekijään? Mitä velvollisuuksia on työnantajalla? Entä työntekijällä? Mitä ovat palkkojen lisäkulut/sosiaalikulut? Näihin ja muihin palkanlaskentaan liittyviin peruskysymyksiin saat koulutuksessa vastaukset.
 
Koulutus on tarkoitettu aloitteleville palkanlaskijoille, kirjanpitäjille ja sopii hyvin henkilöstöasioiden hoitajille.
 
Koulutuksen jälkeen tunnet palkanlaskennan periaatteet. Koulutuksessa tehdään harjoituksia, jotka auttavat ymmärtämään aihetta käytännönläheisesti.

 
Kouluttaja:
KLT Mika Vesa, Econdax Oy
 

OHJELMA
Klo 9:00–16:00 +/- 15 min.
 
Palkanlaskentaan vaikuttavat keskeiset säännökset
– Työlainsäädäntö: työsuhde, työaika, vuosilomat, työehtosopimukset ja työsopimus
– Verosäädökset: ennakkoperinnän palkkakäsite

Palkan laskeminen
– Palkkakausi, kuukausipalkka, tuntipalkka, palkkio, ylityökorvaus, sairausajan palkka
– Loma-ajan palkka ja lomaraha, palkka työsuhteen päättyessä, lomakorvaus

Luontoisedut
– Verohallituksen päätökset luontoiseduista ja muut luontoisedut

Ennakonpidätyksen toimittaminen
– Ennakonpidätyksenalainen palkka ja pidätyksen laskeminen
– TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksun pidättäminen, ay-maksut, ulosotto ja palkankuittaus

Omavero
– Omaveron vaikutus palkanlaskentaan ja tilityksiin
– Omaveron täsmäyttäminen

Harjoitus
– Palkan laskeminen, ennakonpidätyksen toimittaminen ja työntekijänmaksujen vähentäminen

Kustannusten korvaaminen
– Kulukorvaukset
– Kustannusten korvaukset verohallinnon päätösten mukaisesti
– Asianmukainen matkalasku

Harjoitus
– Työmatkasta maksettava kustannusten korvaus

Palkan sivukulut
– Sotu-maksut, TyEL-, YEL-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksut
– Mitkä kulut pidätetään työnantajalta ja mitkä työntekijältä?

Palkkakirjanpito palkanlaskennan perustana ja apuna
-Palkkakirjanpidolle asetettavat vaatimukset palkkojen osalta

Tiedossa olevat tulevan vuodenvaihteen muutokset palkanlaskennan osalta

————————

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
20.04.2021, klo 09:00–16:00

Hinta:
490 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.