Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Webinaari: Työhaastattelukoulutus

Onnistuneilla työntekijävalinnoilla on suuri vaikutus työyhteisön menestykseen ja työilmapiiriin. Siksi on tärkeää, että työhaastatteluja tekevät esimiehet osaavat käyttää työhaastatteluja joustavasti ja monipuolisesti sekä ymmärtävät riittävästi työhaastattelun tarjoamia mahdollisuuksia.
 
Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä haastatteluprosessista sekä lisätä varmuutta toteuttaa onnistunut työntekijävalinta omalla työpaikallaan. Koulutuksen aikana käydään läpi koko työhaastatteluprosessi ja tutustutaan käytännönläheisesti haastatteluihin liittyviin psykologisiin ilmiöihin. Koulutus on suunnattu kaikille työhaastatteluja työssään tekeville työntekijöille ja esimiehille.

 
Kouluttaja:
Psykologi Teemu Heino


OHJELMA
Klo 9:00–16:00 +/- 15 min.

Ennen haastattelua
– Avoimesta työpaikasta ilmoittaminen
– Persoonallisuuspiirteet ja työtehtävien psykologiset ja ammatilliset vaatimukset
– Hyvän haastattelutilan vaatimukset ja järjestäminen
– Lain asettamat rajoitukset työhaastattelulle

Haastattelun aikana
– Haastatteluotteet ja -runko
– Haastattelun kokoonpano: yksilö/ryhmähaastattelut, haastattelijoiden määrä
– Viestintä ja vuorovaikutus
– Fenomenologia
– Psyykkinen läsnäolo
– Suhtautuminen haastateltavaan
– Vastausten sisältö ja havainnot työhaastattelussa
– Simuloidut tehtävät
– Haastattelutilanteen sudenkuopat

Haastattelun jälkeen
– Haastattelujen analysointi
– Järki vai tunne: haastateltavan arviointiin vaikuttavien omien motiivien tiedostaminen
– Haasteellisiin persoonallisuuden piirteisiin viittaavat havainnot haastattelussa.

———————-

Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
03.02.2021, klo 09:00–16:00

Hinta:
590 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.