Edita järjestää nyt koulutuksen:

Whistleblowing-ilmoituskanava – käytännön toimintamallit ja tietosuojakysymykset (3 h)

Whistleblower-direktiivi velvoittaa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioita perustamaan sisäisen ilmoituskanavan ja niihin liittyvät menettelyt. Miten ilmoituskanava kannattaa käytännössä toteuttaa? Millaisia asioita työelämän tietosuojan kannalta on hyvä pitää mielessä, kun kanava otetaan käyttöön? Mitä direktiivin käsitteet, kuten vastatoimien kielto ja ilmoittajien suojelu, käytännössä tarkoittavat?

Direktiivin mukaan sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioissa pitäisi olla vuoden 2021 lopussa ilmoituskanava, jossa voi turvallisesti ilmoittaa työn yhteydessä havaitusta tai epäillystä toiminnasta. Työnantajien tulee varmistua sisäisen ilmoittamisen teknisistä edellytyksistä ja henkilöstön kouluttamisesta. Samalla niiden tulee luoda prosessi, jolla turvataan ilmoitusten asianmukainen käsittely.

Osallistumalla koulutukseen saat kattavan tietopaketin uudistuksesta ja arvokkaita vinkkejä käytännön toteutukseen. Koulutuksessa käydään läpi direktiivin ja valmisteilla olevan kansallisen lain sisältö sekä työoikeuden ja työelämän tietosuojan näkökulmat uudistukseen. Tässä koulutuksessa tarkastellaan kansallisen lakiehdotuksen ja direktiivin asettamia vaatimuksia sekä pureudutaan ilmoitusten käsittelyn yhteydessä vastaan tuleviin työoikeudellisiin kysymyksiin.

Moni asia käytännön toteutuksen osalta jäi vielä kysymysmerkiksi hallituksen esityksen luonnoksen pohjalta. Miten nämä tullaan ratkaisemaan hallituksen esityksessä? Koulutuksen sisältöä täsmennetään joulukuussa 2021 annettavan hallituksen esityksen mukaisesti ja koulutuksessa keskitytään erityisesti haastaviin ja kenties vielä epäselviin kohtiin muutoksen osalta. Kansallisen lainsäädännön tulisi tulla voimaan viimeistään 17.12.2021.


Kenelle?
Yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijoille, esim.
– asianajajille ja muille juristeille
– compliance-ammattilaisille
– organisaatioiden johdolle sekä
– henkilöstöhallinnossa ja sisäisessä tarkastuksessa työskenteleville.


Kouluttajat:
Anne Vanhala
, OTK, MBA, Bonfide Oy
Anne Vanhala on yritysvastuun ja compliancen asiantuntija, joka auttaa yrityksiä muun muassa ilmoituskanavan käyttöönotossa ja toimii tarvittaessa riippumattomana käsittelijänä. Annen intohimona on vastuullisen liiketoiminnan edistäminen ja kirittäminen konkreettisin toimenpitein. Hän on kokenut ja pidetty kouluttaja.

Suvi Knaapila, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Suvi Knaapila on arvostettu työoikeuden ammattilainen ja toinen asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan vetäjistä. Suvi neuvoo asiakkaita mm. työoikeuteen, ulkomaankomennuksiin sekä palkitsemiseen liittyvissä toimeksiannoissa.

Mika Kärkkäinen, asianajaja, VT, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Mika Kärkkäinen on harjaantunut työoikeuden ammattilainen. Mikalla on laaja kokemus työsuhteeseen liittyvien riita-asioiden hoitamisesta. Hän on myös kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita työoikeudesta.OHJELMA

11.45 Webinaariympäristö aukeaa

12.00 Tervetuloa koulutukseen!

12.05 Ilmoituskanavan lainsäädännöllinen toteutus
– Direktiivin ja hallituksen esityksen keskeinen sisältö ja tavoitteet
– Kenellä on ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus ja millainen kanavan tulee olla?
– Käytännön vinkit ilmoituskanavan käyttöönottoon

Anne Vanhala, OTK, MBA, Bonfide Oy

13.00 Tauko

13.05 Ilmoituskanavan käyttöönotto – työsuhteet ja tietosuoja
– Työntekijärajan laskeminen
– Yt-neuvotteluvelvoite
– Ilmoituskanava ja työelämän tietosuoja
– Vaikutustenarviointi, informointi ja tietosuojaseloste
– Ulkoistettu ja yhteinen ilmoituskanava
– Vastuutaho ja ilmoituskanavasta tiedottaminen
– Ilmoittajan vastuuvapaus

Mika Kärkkäinen, asianajaja, VT, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

14.00 Tauko

14.05 Ilmoitusten käsittely uuden lainsäädännön näkökulmasta
– Käsittelyyn liittyvät lainsäädännön vaatimukset
– Käsittelyyn liittyvät aikarajat
– Kielletyt vastatoimet
– Käytännön vinkkejä ilmoitusten käsittelyyn

Koulutuksen puheenjohtaja Anne Vanhala, OTK, MBA, Bonfide Oy

14.35 Ilmoittajansuojelu
– Ilmoittajansuojan eri elementit
– Vastatoimien kielto
– Käännetty todistustaakka
– Hyvitys ja vahingonkorvaus
– Työoikeuden ilmoittajaa suojaavat normit

Suvi Knaapila, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy

15.00 Koulutus päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään verkossa

Ajankohta:
3.2.2022 klo 12:00-15:00

Hinta:
330 euroa
/hlö + alv 24 %.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 230 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 180 euroa + alv 24% / hlö

Julkisen sektorin etuhinta -15 % koodilla JULKINEN
Edilex-käyttäjän etuhinta -15 % koodilla EDILEX
Credita-käyttäjän etuhinta -15 % koodilla CREDITA
Lakimiesliiton jäsenetu -20 % koodilla LAKIMIESLIITTO

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.