Edita järjestää nyt koulutuksen:

Whistleblowing: Onnistunut ilmoituskanava (2 h)

Mitkä ovat onnistuneen whistleblowing-kanavan elementit? Miten laatia hyvä whistleblowing-ohjeistus henkilöstölle? Millaisista rikkomuksista WB-kanavan kautta voidaan ilmoittaa? Miten ilmoittajaa suojataan?

Jatkossa vähintään 50 työntekijää työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla tulee olla sisäinen ilmoituskanava väärinkäytöksille. Whistleblower-direktiivi edellyttää, että väärinkäytöksistä voidaan ilmoittaa ilmoituskanavan kautta turvallisesti ja niin, että ilmoittajan henkilöllisyys on suojattu. Kiellettyä on myös ilmoittajaan kohdistuvat vastatoimet. Onnistunut ja organisaatiota palveleva whistleblowing-kanava ja sen hallinnointi edellyttää sääntelyn asettamien vaatimusten tuntemista.

Tässä ajankohtaisessa webinaarikoulutuksessa käsittelemme käytännönläheisellä otteella onnistuneen whistleblowing-kanavan elementtejä. Pureudumme myös ilmoitusten käsittelyn yhteydessä vastaan tuleviin työoikeudellisiin kysymyksiin.

Webinaari kuuluu Whistleblowing-webinaarisarjaan. Voit osallistua edullisesti koko webinaarisarjaan tai valita sinua kiinnostavan yksittäisen webinaarin.

Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
– Mitkä ovat hyvän whistleblowing-kanavan elementit?
– Miten ohjeistaa henkilöstöä whistleblowing-kanavaan liittyen?
– Millaisista rikkomuksista voidaan ilmoittaa?
– Miten erotella lain piiriin kuuluvat ja kuulumattomat ilmoitukset, ja miten niiden kohtelu eroaa toisistaan?
– Miten huomioida yt-neuvotteluvelvoite ilmoituskanavan käyttöönotossa?
– Missä määrin ilmoituskanavan hallinnan ja siihen liittyvät tehtävät voi ulkoistaa?
– Mitkä ovat yhteisen alustan käyttämisen mahdollisuudet?
– Miten ilmoituskanava voidaan järjestää konserneissa?
– Kuka voi toimia ilmoitusten vastuutahona ja kuka ilmoitusten käsittelijänä?Miten huomioidaan ilmoituskanavan tietosuojavelvoitteet?


Kenelle?
Yksityisen ja julkisen sektorin asiantuntijoille, esim.
– asianajajille ja muille juristeille
– compliance-ammattilaisille
– organisaatioiden johdolle sekä
– henkilöstöhallinnossa ja sisäisessä tarkastuksessa työskenteleville.


Kouluttajat
Mika Kärkkäinen
, asianajaja, VT, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Mika on harjaantunut työoikeuden ammattilainen. Mikalla on laaja kokemus työsuhteeseen liittyvien riita-asioiden hoitamisesta. Hän on myös kirjoittanut useita kirjoja ja artikkeleita työoikeudesta.

Suvi Knaapila, asianajaja, osakas, Dittmar & Indrenius Asianajotoimisto Oy
Suvi on arvostettu työoikeuden ammattilainen ja toinen asianajotoimisto Dittmar & Indreniuksen työoikeuspraktiikan vetäjistä. Suvi neuvoo asiakkaita mm. työoikeuteen, ulkomaankomennuksiin sekä palkitsemiseen liittyvissä toimeksiannoissa.OHJELMA

13.00 Tervetuloa koulutukseen!

13.05 Whistleblowing: onnistunut ilmoituskanava
– Hyvän whistleblowing-kanavan elementit
– Henkilökunnan ohjeistus whistleblowing-kanavaan liittyen
– Lain piiriin kuuluvat ja kuulumattomat ilmoitukset ja niiden kohtelun eroavaisuudet
– Yt-neuvotteluvelvoite ilmoituskanavan käyttöönotossa
– Ilmoituskanavan hallinnan ja ulkoistuksen mahdollisuuset
– Yhteisen alustan käyttämisen mahdollisuudet
– Ilmoituskanavan järjestäminen konserneissa
– Ilmoituskanavan vastuutahot ja ilmoitusten käsittelijät
– Ilmoituskanavan tietosuojavelvoitteet

15.00 Webinaari päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutus järjestetään etänä

Ajankohta:
2.2.2023, klo 13:00-15:00

Hinta:
290 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariin useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 240 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 200 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Whistleblowing: Onnistunut ilmoituskanava (2 h) -koulutukseen 02.02.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)