Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

XML-kieli (2 pv)

Koulutuksessa käydään läpi XML -tekniikan perusteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksen käynyt tuntee XML:n sekä sen liitännäistekniikat ja omaa kattavan yleiskuvan näiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Kieli on yleisimmin käytetty rakenteellinen kuvauskieli, jonka avulla voidaan jäsentää tai jakaa tietoa.

Kieli (eXtensible Mark-up Language) on parhaimmillaan dokumenttien alustariippumattomassa tietosisällön kuvaamisessa. Se tarjoaa tekniikan dokumenttien rakenteen määrittelyyn sekä dokumenttien ulkoasun hallitaan erillisien tyylisivutekniikoiden avulla. Kieltä käytetään nykyään laajalti ja monimuotoisesti, yritystenvälisistä tiedonsiirroista, laskutuksesta ja SOA-projekteista, BPM- ja ESB-tuotteista ja XSLT-muunnoksista web-hallintaan ja AJAX:iin asti. World Wide Web Consortium (W3C) pitää yllä sen standardia.

Tavoite
Kurssin jälkeen osallistuja tuntee XML:n sekä sen liitännäistekniikat ja hän omaa kattavan yleiskuvan näiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssilla opitaan tekniikan tausta ja käyttötapojen lisäksi XSLT-transformaatiokielen sekä CSS– tyylisivumääritysten perusteet ja tutustutaan DTD- ja Schema-määritysten tekemiseen dokumentin rakenteen kuvaamisessa. Kurssin aikana tutustutaan myös käytössä oleviin työkaluihin sekä tekniikoita käytännössä hyödyntäviin järjestelmiin.

Kohderyhmä
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat saada näkemyksen tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Esitiedot
Kurssi ei edellytä ohjelmointitaitoja, mutta yleistietämys Web standardeista helpottaa asiasisältöjen omaksumista.


OHJELMA

1. päivä

08.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.00 Kielen tausta
– Erilaiset käyttökohteet

Työkalut
– Parserit ja -editorit
– Selaimissa

Kielen perusteet
– Kirjoittamissäännöt, syntaksi
– well-formed -dokumentti

Rakennemäärittely – DTD
– valid -dokumentti
– Document Type Definition (DTD) -määritykset
– Nimiavaruudet

Rakennemäärittely – XML Schema Language
– W3C:n scheman syntaksi
– Scheman mahdollisuudet
– Tietotyypit
– Omien tietotyyppien tekeminen

16.30 Kurssipäivä päättyy

2. päivä

09.00 Tyylisivutekniikat
– Tyylisivutekniikoiden perusteet
– CSS-tyylisivut

XSL-tyylisivut
– XPath
– XSLT-perusteet
– XSL-FO-muunnokset

WebServices ja tekniikat
– WebServices-palveluiden mahdollisuudet
– SOAP ja WSDL

XML:n ohjelmointirajapinnat
– DOM, Document Object Model
– SAX, Simple Api for XML
– Käsittely selaimessa ja web-palvelimilla

Käyttö ja tulevaisuus
– Tietokannat
– Tallennusformaattina
– Tietojärjestelmäintegraatio

16.30 Kurssi päättyy

——————————

Koulutuspaikka
Tieturi Oy, Mannerheimintie 15, Helsinki

Aika
20.-21.3.2019

Hinta
1 550 eur
(+ alv 24 %)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.