Tieturi järjestää nyt koulutuksen:

XML-kieli (2 pv)

Koulutuksessa käydään läpi XML-tekniikan perusteita ja sen tarjoamia mahdollisuuksia. Koulutuksen käynyt tuntee XML:n sekä sen liitännäistekniikat ja omaa kattavan yleiskuvan näiden tarjoamista mahdollisuuksista.

XML-kieli on yleisimmin käytetty rakenteellinen kuvauskieli, jonka avulla voidaan jäsentää tai jakaa tietoa.

XML–kieli (eXtensible Mark-up Language) on parhaimmillaan dokumenttien alustariippumattomassa tietosisällön kuvaamisessa. XML tarjoaa tekniikan dokumenttien rakenteen määrittelyyn sekä dokumenttien ulkoasun hallitaan erillisien tyylisivutekniikoiden avulla. XML-kieltä käytetään nykyään laajalti ja monimuotoisesti, yritystenvälisistä tiedonsiirroista, laskutuksesta ja SOA-projekteista, BPM- ja ESB-tuotteista ja XSLT-muunnoksista web-hallintaan ja AJAX:iin asti. World Wide Web Consortium (W3C) pitää yllä XML:n standardia.

Tavoite
XML-kurssin jälkeen osallistuja tuntee XML:n sekä sen liitännäistekniikat ja hän omaa kattavan yleiskuvan näiden tarjoamista mahdollisuuksista. Kurssilla opitaan XML-tekniikan taustan ja käyttötapojen lisäksi XSLT-transformaatiokielen sekä CSS– tyylisivumääritysten perusteet ja tutustutaan DTD- ja Schema-määritysten tekemiseen XML-dokumentin rakenteen kuvaamisessa. Kurssin aikana tutustutaan myös käytössä oleviin työkaluihin sekä XML-tekniikoita käytännössä hyödyntäviin järjestelmiin.

Kohderyhmä
Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat saada näkemyksen XML-tekniikan tarjoamista mahdollisuuksista.

Esitiedot
Kurssi ei edellytä ohjelmointitaitoja, mutta yleistietämys Web standardeista helpottaa asiasisältöjen omaksumista.


OHJELMA

1. päivä

08.45 Ilmoittautuminen ja kahvi

09.00 XML-kielen tausta
– XML ja sen erilaiset käyttökohteet

Työkalut
– XML-parserit ja -editorit
– XML selaimissa

XML -kielen perusteet
– Kirjoittamissäännöt, syntaksi
– well-formed -dokumentti

Rakennemäärittely – DTD
– valid -dokumentti
– Document Type Definition (DTD) -määritykset
– Nimiavaruudet

Rakennemäärittely – XML Schema Language
– W3C:n scheman syntaksi
– Scheman mahdollisuudet
– Tietotyypit
– Omien tietotyyppien tekeminen

16.30 Kurssipäivä päättyy

2. päivä

09.00 XML ja tyylisivutekniikat
– Tyylisivutekniikoiden perusteet
– CSS-tyylisivut

XSL-tyylisivut
– XPath
– XSLT-perusteet
– XSL-FO-muunnokset

WebServices ja XML-tekniikat
– WebServices-palveluiden mahdollisuudet
– SOAP ja WSDL

XML:n ohjelmointirajapinnat
– DOM, Document Object Model
– SAX, Simple Api for XML
– XML:n käsittely selaimessa ja web-palvelimilla

Käyttö ja tulevaisuus
– XML ja tietokannat
– XML tallennusformaattina
– Tietojärjestelmäintegraatio ja XML

16.30 Kurssi päättyy

——————————

Koulutuspaikka
Tieturi Oy, Tammasaarenkatu 5, Helsinki

Aika
30.03.2017 – 31.03.2017

Hinta
1 350 eur
(+ alv 24 %)

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.