Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Yhdistetty sähkötyöturvallisuus SFS 6002 ja hätäensiapu (1 pv)

Sisältö
Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti sähkötyöturvallisuuden kannalta keskeisimmät asiat ja korostetaan ohjeistuksen, turvallisten työmenetelmien ja jännitteettömyyden toteamisen merkitystä turvallisen työskentelyn kannalta. Koulutus kattaa myös SFS 6002 standardin vaatimukset hätäensiapukoulutuksesta.

Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus ja voimassa oleva hätäensiapukoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu-, käyttötoiminta-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Suositellaan myös opastetuille henkilöille.

Koulutuksen ja siihen kuuluvan kirjallisen kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti ja myös suoritetusta hätäensiapukoulutuksesta myönnetään SPR:n kortti. Sähkötyöturvallisuuskoulutus on voimassa viisi vuotta ja hätäensiapukoulutus on voimassa kolme vuotta.

Kenelle?
Koulutus sopii kertauskoulutuksena henkilöille, jotka ovat suorittaneet aikaisemmin sähkötyöturvallisuuskoulutuksen sekä henkilöille, joiden täytyy päivittää hätäensiaputaidot.

Kouluttajat:
Marko Lyytinen
, tarkastusinsinööri, Kiwa Inspecta
NN, Hätäensiapukouluttaja, Suomen Ensiapukoulutus Oy


OHJELMA

7.45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.15 Koulutuksen avaus
Sähkön vaarallisuus

• Sähkön aiheuttamat vaarat: sähköisku ja valokaari
• Esimerkkejä sähkötapaturmista ja vaaratilanteista

Sähkötyöturvallisuutta koskevat säädökset

• Viranomaisvaatimukset, lait ja asetukset
• SFS 6002 standardi ja sen asema
• Sähköalan ammattitaitovaatimukset
Sähkötyöturvallisuuden organisointi käytännössä
• Yleiset periaatteet, yrityksen oma ohjeistus
• Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä
• Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja
Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset
• Kosketussuojauksen vaikutus
• Mittaus, testaus, tarkastus

Työskentelymenetelmät
• Työskentely jännitteettömänä
• Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä
• Jännitetyöt, perusteet

Kunnossapitokäytännöt ja sulakkeiden vaihtotyöt
• Maallikot
• Opastetut henkilöt
• Sähköalan ammattilaiset

Kirjallinen koe Sähkötyöturvallisuudesta
Koekysymysten läpikäynti

12.00 Lounas

13.00 Hätäensiapukoulutus, Suomen Ensiapukoulutus Oy:
Toiminta tapahtumapaikalla / hätäensiapua vaativissa tilanteissa
Potilaan tutkiminen hätäensiapua varten
Elvytystapahtuma: Hengityksen ja sydämentoiminnan turvaaminen, peruselvytys ja tajuttomuus
Vierasesineen poistaminen hengitysteistä
Verenvuodot, sokki sekä defibrillaattorin käyttökoulutus
Ruhjeet, viiltohaavat ja palovammat

17.00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa

Ajankohta:
tiistai 29.01.2019

Hinta:
425 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.