fbpx
Yhdistysten ja järjestöjen arkistointi (3 h)
Yritysakatemia järjestää nyt koulutuksen:

Yhdistysten ja järjestöjen arkistointi (3 h)

390 euroa /hlö + alv 24 %

EUR

22.08.2023, Etäkoulutus , Etäkoulutus 14 elokuun, 2023 Sampo Korppoo

Johtaminen ja esihenkilotaidot , Lakitieto , Toiminnan kehittäminen

Koulutuksessa käsitellään arkistointiin liittyviä kysymyksiä perusteista lähtien. Koulutuksessa käydään läpi myös asiakirjojen merkitystä koko tiedonhallinnan kysymyksissä. Miten arkistotoimi toimii ja mitä uutta arkistoasioissa on meneillään kolmannella sektorilla.

Arkistointiin ja tietojen säilymiseen kysymykset ovat järjestöissä ja yhdistyksissä tärkeitä koko toiminnan näkökulmasta. Koulutuksessa pohditaan arkistoinnin keskeisiä tehtäviä ja hyviä käytäntöjä.

Koulutuksen tavoitteena on antaa kokonaiskuva asiakirjahallinnan perusasioista mm. asiakirjahallinnasta ja arkistotoimesta. Koulutuksessa käydään läpi keskeisiä käsitteitä ja määritelmiä sekä keskustellaan määräajan ja pitkään säilytettävistä asiakirjoista. Miten pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen kanssa menetellään?

Kenelle?
Järjestöt ja yhdistykset, johto, esimiehet ja asiantuntijat, arkistotoimen ja rekisterien parissa toimivat. Koulutus sopii erityisesti järjestökentälle henkilöstöhallinnon ja taloushallinnon sekä sote sektorin parissa toimiville.
 
 
Kouluttaja:
Yritysarkkitehti Jarkko Koivuniemi, Suomen Ammattipuhujat Oy
Jarkon tausta on vahvasti teknologiassa ja koulutuksessa. Hän on kouluttanut, sparrannut ja konsultoinut erikokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa sekä on monialaosaaja mm. yritysarkkitehtuurin puolella, tietoturva ja -suoja-asiantuntijuudessa. Jarkolla on yli 20 vuoden kokemus toimitusjohtajuudesta ja teknologiasta, kumppaneinaan mm. Microsoft ja Adobe.

Jarkko omin sanoin pitää uusista toimintamalleista ja teknologian tuomista innovaatioista, mutta ihmiset ja yleisö ensin. Yrittäjä isolla yyllä. Intohimona erityisesti golf, amerikkalainen jalkapallo, perhe ja kokkaus.

Jarkko toimii kouluttajana YritysAkatemian koulutuksissa: Tiedonhallinnan perusteet, Sähköisen arkistoinnin perusteet, Tietosuoja update, Strategian kuvaaminen, Taloushallinnon prosessien kehittäminen, Saavutettavat dokumentit käytännössä, sekä Tiedonohjaussuunnitelman laatiminen, käyttöönotto ja ylläpito.


OHJELMA
 
Keskeinen ja uudistunut lainsäädäntö, ohjeet ja määräykset
– Mikä muuttunut tai muuttumassa?

Asiakirjahallinto ja arkistotoimi, arkistoinnin suunnittelu

Arkistoinnin aloittaminen tai päivitys?
– Nykytila ja termejä
– Arkistonmuodostussuunnitelma (AMS) vai arkistosuunnitelma
– Sähköisiä ja analogisia (paperi) asiakirjoja

Mitä arkistointiin kuuluu?
– Rekisteröinti
– Määritykset ja seulonta
– Säilyvyyden turvaaminen
– Hävittäminen
– Tietoturvallisuus

Pysyvä säilytys vs määräajan säilytettävät

Mitä ei arkistoida?

Tietosuoja ja elinkaari kysymykset

Asiakirjojen säilytysajat ja käytettävyys

Vinkkejä järjestöjen ja yhdistysten arkistointiin

Säilytystavat ja -välineet

Millainen on turvallinen säilytyspaikka?

Sähköinen arkistointi ja muutoksia?

Tietoturvallinen arkisto ja asiakirjahallinto
– Käyttövaltuudet ja käytönvalvonta

Pohdintoja ja kokemuksia

Koulutuspaikka:
Etäkoulutus

Ajankohta:
22.8.2023, klo 13:00-16:00

Hinta:
390 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Estyneen tilalle voidaan vaihtaa toinen osallistuja kuluitta. Peruutuksesta ja 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä muutoksista veloitetaan toimistokuluina 15 % koulutuksen hinnasta. Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutusta tehdyistä peruutuksista tai peruuttamatta jätetystä ja käyttämättömästä koulutuspaikasta veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Varaamme oikeuden muutoksiin, ja siirtää jo sovittuja lähikoulutuksia myöhempään ajankohtaan, tai muuttaa etäkoulutuksiksi. Koulutus saattaa siirtyä tai peruuntua mm. viranomaismääräysten vuoksi, tai vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Muutosten osalta tiedotamme osallistujia erikseen.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja