Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Yhteiskehittämisen organisaatiomalli ja sen kehittäminen (1 pv)

Strategisen yhteiskehittämisen mallin kehittäminen

Yhteiskehittämällä luodaan vahva pohja kehittämiseen ja sen pohjalta toimivat ja kilpailukykyiset tuotteet, palvelut ja toimintamallit.

Kaikki kehittäminen pohjautuu siihen, että yhteiskehitetään. Tällä tavoin pystytään välttämään haastavat jalkautusprojektit, koska uusi strategia, uusi toimintamalli, uudet prosessit eivät ole vieraita ja epäsopivia vaan yhdessä luotuja.

Rajat kuluttajien ja yritysten välillä on sulautuneet lähelle toisiaan ja kuluttajat odottavat brändeiltä yhä enemmän osallistavaa toimintaa. Ihmiset haluavat olla mukana kehittämässä omia lempituotteita ja palveluita. Yrityksissä, joissa on hyvä kulttuuri ja työantajamielikuva on positiivinen ja houkutteleva, kehitetään yhdessä. Ihmisten osallistaminen kehittämiseen on osa kulttuuria ja toimintatapaa.

Tässä koulutuksessa perehdytään yhteiskehittämiseen jatkuvana toimintamallina, miten organisaatiossa voidaan toteuttaa systemaattisesti osallistavaa ja yhteiskehittävää tapaa toimia, niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin suuntaan.


Kenelle

Koulutus sopii kaikille henkilöille, jotka suunnittelevat organisaatiossa yhdessä kehittämistä, osallistamista ja tavoitteena on saada yhteiskehittämisen tavasta hyötyä pitemmällä aikavälillä, eikä vain yhden työpajan ajan. Voit työskennellä mm. esimiehenä, johtajana, tiimin vetäjänä, suunnittelijana, asiantuntijana.


Hyödyt

Yhteiskehittäminen on tämän päivän tapa tehdä liiketoimintaa, osallistaa henkilöstöä ja asiakkaita systemaattisesti yrityksen toimintaan. Yhteiskehittämällä sidosryhmien kanssa sitoutat heidät toimintaan, saat vahvaa ymmärrystä rakentaa sopivia palveluita ja prosesseja.

Tässä koulutuksessa saat:

 • Lyhyesti yhteiskehittämisen prosessi ja perusteet
 • Erilaiset osallistamisen mallit
 • Miten osallistaa eri sidosryhmiä systemaattisesti
 • Miten saada paras tuotto-panos-suhde yhteiskehittämisestä
 • Yhteiskehittämisen suunnitelman harjoittelu omaan organisaatioon

Kouluttaja Outi Kinnunen, palvelumuotoilun, yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin asiantuntija

Outi Kinnunen on palvelumuotoilun, yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin asiantuntija sekä pitkänlinjan valmentaja ja kouluttaja. Outi on toiminut strategisen asiakaskeskeisyyden hankkeiden ja organisaatiomuotoilun asiantuntijana franklyllä, sekä palvelumuotoilun opettajana Laurea-ammattikorkeakoulussa. Tällä hetkellä Outi työskentelee muotoilutoimisto Vision Factoryssa.

Outin intohimo on muotoiluajattelu toimintamallina, se miten organisaatiot voivat oppia asiakaslähtöistä ja ketterää tapaa toimia ja miten se saadaan työn arkea. Outilla on osaamista työpajasuunnittelusta, design sprinteistä sekä muotoilupeleistä. Outi on ollut muun muassa kehittämässä CoCo Tool Kit -muotoilupeliä, perustamassa Ompeluseuran palvelumuotoilijat -yhteisöä, ja ollut kehittämässä palvelumuotoilualan koulutusta.


Ennakkotehtävä

Pohdi ennen koulutusta, mikä on organisaatiosi tavoite henkilöstön ja/tai asiakkaiden osallistamisessa ja yhdessä kehittämisessä. Mihin teillä on tavoite päästä ja tunnistatko jo jotain esteitä, mikä estää teitä pääsemästä tavoitteeseen. Käymme tämän pohdinnan kautta läpi suunnitelman luomista omaan organisaatioonne.

Ennakkotehtävä toimitetaan sähköpostitse Osallistumisinfon yhteydessä ennen koulutusta.


Vuorovaikutteinen etävalmennus!

Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.

Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse viikkoa ennen koulutusta.

Ohjelma

08.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

09.00 Koulutus alkaa

Lyhyesti yhteiskehittämisen prosessi ja perusteet

 • Mitä on yhteiskehittäminen organisaatiossa
 • Mitä kuuluu yhteiskehittämisen prosessiin
 • Mitkä ovat yhteiskehittämisen kriittisimmät kohdat
 • Miksi toimia yhteiskehittävällä otteella organisaatiossa

10.00 – 10.15 Tauko

Erilaiset osallistamisen mallit

 • Miten osallistaa erilaisia asiakasryhmiä
 • Miten osallistaa henkilöstä
 • Minkälaiset menetelmät ja työkalut sopivat systemaattiseen yhteiskehittämiseen

11.30 – 12.30 Lounastauko

Miten osallistaa eri sidosryhmiä systemaattisesti

 • Miten toteuttaa tuloksellista yhteiskehittämistä eri sidosryhmien kanssa
 • Yhteiskehittämisenmalli erilaisilla organisaatiossa

Miten saada paras tuotto-panos-suhde yhteiskehittämisestä

 • Yhteiskehittämismallin ulottuvuus organisaation eri toimintoihin
 • Tiedon hyödyntäminen organisaation kehittämisessä

14.00 – 14.15 Tauko

Yhteiskehittämisen suunnitelman harjoittelu omaan organisaatioon

 • Luodaan suunnitelma, miten toteuttaa yhteiskehittämistä juuri sinun organisaatiossa
 • Pyritään tunnistamaan pullonkaulat suunnitelman toteutumiselle ja pohtia niihin ratkaisuja

 16.00 Koulutus päättyy


KoulutuspaikkaVerkkovalmennus (voit osallistua mistä tahansa internet-yhteyden päästä omalla tietokoneellasi tai mobiililaitteellasi)

Ajankohta: 04.05.2021

Osallistumismaksu: 597 euroa / hlö (+ alv 24 %). Sisältää sähköisen materiaalin.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 497 euroa / hlö (+ alv 24%)

BONUS! Ilmoittaudu 20.04.2021 mennessä, saat vapaavalintaisen webinaaritallenteen (arvo 97 euroa).  WebAkatemian lahjalinkki toimitetaan sähköpostiisi koulutuksen jälkeen.


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.