Aalto PRO järjestää nyt koulutuksen:

Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi, ympäristölaskenta (2 pv)

Kun organisaation toimintaa halutaan kehittää – olipa kyse laadusta, ympäristösuorituskyvystä tai yritysturvallisuudesta – pitää toiminnan ydinprosesseille määritellä mittarit, tarkastella erilaisia syy- ja seuraussuhteita ja analysoida näitä tuloksia päätöksentekoa varten. Ympäristölaskentatoimi auttaa organisaatioita raportoimaan toimintaansa liittyvät ympäristökuormitukset sekä mahdollistaa toimintojen tarkastelun ympäristösuorituskyvyn näkökulmasta.

Koulutuksessa perehdytään ympäristölaskentatoimen yrityksille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Siinä käydään läpi yritysvastuun mittareita, raportointia ja laskentaa.


Kenelle?
Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Se sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Koulutus on osa Kilpailuetua vastuullisuudesta -kokonaisuutta
Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.


Kouluttajat:
HTL Mikael Niskala, Mitpro OyOHJELMA

Päivä 1

Johdanto: Yritysvastuun mittarit ja ympäristölaskenta johtamisen ja raportoinnin tukena; tausta, kehitys ja tarpeet

Peruskäsitteet ja lähestymistavat

Ympäristö- ja yritysvastuutiedot tilinpäätösraportoinnissa:
– Ympäristömenot ja –vastuu (Kila)
– Ympäristö- ja henkilöstötunnusluvut (Kila)
– Muiden kuin taloudellisten tietojen esittäminen (EU:n tilinpäätösdirektiivin mukainen non-financial statement)

Ryhmätyö: Yritysvastuun taloudelliset vaikutukset

Case: Yritysvastuun tunnusluvut käytännössä

Integroitu raportointi

—-

Päivä 2

Yritysvastuun raportointi, GRI-ohjeisto

Ryhmätyö: Yritysvastuutiedon analysointi

Case: yritysvastuuraportoinnin tiedonkeruu ja laadunvarmistus

Raporttien käytettävyys

—————————-

Koulutuspaikka:
Helsinki

Ajankohta:
13.-14.06.2019

Hinta:
1 640 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Mikäli Asiakas peruuttaa osallistumisensa valmennusohjelmaan 15-21 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 20 % Palvelun hinnasta. Peruutuksen tapahtuessa 8-14 vrk ennen valmennusohjelman alkua, veloitetaan Asiakkaalta 50 % Palvelun hinnasta. Jos peruutus tapahtuu tämän jälkeen tai peruutusilmoitus jää kokonaan tekemättä, veloitetaan Asiakkaalta koko osallistumismaksu.

Ilmoittaudu koulutukseen 30.05.2019 mennessä.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.