Projekti-Instituutti järjestää nyt koulutuksen:

Yhteisöohjautuvuus ja itseohjautuvat tiimit -verkkovalmennus (2 pv)

Tavoitteet ja hyödyt
Valmennuksessa jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen käyttäytymisprofiilin, jonka avulla omaa johtajuutta ja vuorovaikutustaitoja tarkastellaan ja kehitetään. >> Tutustu Peili™ käyttäytymisprofiiliin

Valmennuksessa opit tunnistamaan ihmisten erilaisia käyttäytymiseen liittyviä vahvuuksia, saat käytännön työkaluja yhteisö- ja itseohjautuvissa tiimeissä työskentelyyn. Kehität omia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojasi. Saat keinoja ihmisten motivoimiseen, luottamuksen rakentamiseen, palautteen antamiseen ja hankalien tilanteiden ratkaisemiseen. Valmennuksen aikana saamasi kolme henkilökohtaista palautetta toimivat hyödyllisinä itsesi ja muiden johtamisen välineinä jatkossa.

Työskentelytavat
Valmennus on työtavoiltaan keskusteleva ja osallistava. Teemme lyhyiden alustusten pohjalta käytännöllisiä, omaa työtä ja toimintaa peilaavia harjoituksia. Painopiste on pari- ja pienryhmätyöskentelyssä. Kytkemme asioita yhteen osallistujien henkilökohtaisen Peili™ käyttäytymisprofiilin sekä kohtaamiskyky- ja luottamuspalautteen avulla.

Etukäteistehtävät
Saat kaksi viikkoa ennen valmennusta ohjeet web-kyselynä tehtävän Peili-palautteen tekemiseksi.

Näytä osaamisesi!
Valmennuksen päätteeksi saat digitaalisen osaamismerkin, jonka voit julkaista esimerkiksi LinkedIn -profiilissasi.

Valmennuksen taso
– Valmennukset aloitteleville projektipäälliköille ja projektityöskentelystä kiinnostuneille
– Syventävää oppia projektipäälliköille
– Kokeneille projektipäälliköille
– Ketterät valmennukset


Kenelle?
– Projektipäälliköille
– Ketterissä kehitystiimeissä työskenteleville
– Yhteisö- ja itseohjautuvissa tiimeissä ja niiden kanssa työskenteleville
– Linjaesimiehille


Kouluttaja:
Mika Purola
, Senior Coach

Mika toimii projektijohtamisen ja ketterien taitojen valmentajana pitkällä kokemuksella henkilöstön kehittämistehtävistä ja projektinjohtamisesta.OHJELMA

1. päivä klo 9.00 – 16.00
2. päivä klo 9.00 – 16.00
Tarkempi ohjelma aikatauluineen tulee lähempänä valmennusta. Päivät sisältävät lyhyitä alustuksia, itseopiskelua ja pienryhmätyöskentelyä.

Sisältö:
• Yhteisöohjautuvuuden aikaansaaminen
• Itseohjautuvat tiimit ja johtajuus
• Ihmisten erilaisuus haasteena ja onnistumistekijänä
• Yhteistyön aikaansaaminen erilaisten ihmisten kesken
• Luottamuksen merkitys ja rakentaminen
• Vuorovaikutus, palautetaidot ja motivointi
• Tehokkaan tiimityön työkalut ja menetelmät
• Hankalien tilanteiden ratkaisumalleja
• Omien vahvuuksien kehittäminen
• Kolme palautetta
– Käyttäytymisprofiili Peili™
– Kohtaamiskyky
– Luottamuspalaute

—————————-

Koulutuspaikka:
Online

Ajankohta:
06.-07.05.2021

Hinta:
1 200 euroa
/hlö + alv 24 %.

Verkkovalmennuksissa ja etänä osallistuville tarjoamme Wolt-lounaan à 25 euroa/valmennuspäivä!

Jos organisaatiostanne ilmoittautuu:
2 henkilöä / alennus -10% per osallistuja
3-4 henkilöä / alennus -15% per osallistuja

Osallistumalla ansaitset 5 000 Finnair Plus -pistettä!

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.04.2021

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.