Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Yksilön vaikutusvallan keinot (1 pv)

Miten navigoida organisaation ja kulttuurin valtarakenteissa?

Jos haluat :

 • saada äänesi paremmin kuuluviin paremmin ryhmätilanteissa
 • rohkaista hiljaisiakin avaamaan suunsa
 • keinoja käsitellä hankalaa työtoveria tai esimiestä
 • ennaltaehkäistä ja purkaa konfliktitilanteita työyhteisössä
 • voimauttaa sekä itseäsi että toisia
 • auttaa myös vähemmistön edustajia saamaan äänensä kuuluviin
 • ymmärtää paremmin enemmistö-vähemmistö -dynamiikkoja erilaisissa konteksteissa
 • kehittyä asiantuntijaorganisaation johtajana tutkimalla vaikutusvaltasi erilaisia käyttötapoja
 • oppia tunnistamaan vahvuutensa ja mobilisoimaan ne
 • tunnistaa vaikutusvaltasi ja oppia uusia tapoja käyttää sitä!

Kenelle

Työpaja sopii kaikille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään tietoisuuttaan vaikutusvaltansa ulottuvuuksista organisaation ja kulttuurin valtakonteksteissa. Työpajassa käytettävä toimintamalli on sovellettavissa sekä organisaatioiden, yhteisöjen että yksilön köyttöön.


Hyödyt

Tutkimme yhdessä toiminnallisin ja interaktiivisin keinoin vaikutusvallan eri muotoja ja tutustumme sekä teoreettisiin että käytännöllisiin työkaluihin tasa-arvon, ratkaisukeskeisyyden ja positiivisen toimintakulttuurin edistämiseksi.


Kouluttaja

Koulutuspäivien valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne, Creative director IMPROVment.fi.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja.

Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

”Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!”


Ohjelma

Tässä työpajassa tutustut:

 • Yksilön vaikutusvallan eri muotoihin; valta-aseman, sosiaalisten valuuttojen, itseluottamuksen ja statusilmaisun erotteluun ja toisaalta siihen, miten ne vaikuttavat toisiinsa
 • Siihen, miten organisaatioiden ja kulttuurin valtarakenteet ja -käsitykset vaikuttavat yksilön mahdollisuuksiin käyttää vaikutusvaltaa
 • Omiin sisäisiin kokemuksiisi ja tyypillisiin reaktioihisi näiden ilmiöiden suhteen
 • Mahdollisuuksiin kasvattaa tietoisuuttasi, ja tietoisia valintojasi oman vaikutusvaltasi suhteen
 • Statusilmaisun mukavuusalueeseesi ja opit lisäämään ilmaisusi tietoista joustoa
 • Vaikutusvallan erilaisiin strategiavaihtoehtoihin, jotka lisäävät kykyäsi navigoida erilaisissa hierarkkisissa konteksteissa
 • Omiin vahvuuksiisi eli sosiaalisiin valuuttoihisi ja kulttuurisiin etuoikeuksiisi ja niiden vastuulliseen käyttöön
 • Tasa-arvoa lisäävään viitekehykseen, joka lisää ymmärrystäsi kulttuuristamme, organisaatiostamme ja mahdollisuuksistamme toimia entistäkin tietoisemmin arvojeso mukaisesti

Aikataulu

8.30 Ilmoittautuminen, materiaalin jako ja kahvi
9.00 Koulutus alkaa
11.30 Lounas
14.00 Kahvi
16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, Helsinki.

Ajankohta: 13.11.2018

Osallistumismaksu: 597 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset: Kaksi tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 557 euroa / hlö


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.