Quality Knowhow Karjalainen järjestää nyt koulutuksen:

Yleinen riskikartoitus (FMEA) (1 pv)

Mitä FMEA on ja mihin sitä sovelletaan?
Mitkä ovat FMEA:n dokumentointimallit ja -tyypit?


Hyödyt kurssista:
– Koulutuksessa tutustut FMEA:n periaatteisiin.
– Ymmärrät mihin FMEA:ta tarvitaan, mikä on sen merkitys laadun tekemisessä sekä kuinka se luodaan menestyksekkäästi.

Sisällön kuvaus
FMEA eli Failure Mode and Effects Analysis on suomeksi vika- ja vaikutusanalyysi. Se on menetelmä, joka tutkii potentiaalisia vikatiloja tuotteesta, prosessista tai organisaatiosta. FMEA kuuluu ns. ennaltaehkäiseviin laatumenetelmiin. FMEA on myös tunnetuin ja eniten käytetty luotettavuusanalyysimenetelmä. Se on tarkoitettu sekä tuotteiden että prosessien mahdollisten virheiden ja vikojen kartoittamiseen jo suunnitteluvaiheessa.

FMEA on ensimmäinen konsepti systemaattiseen riskien hallintaan. Tästä menetelmästä on johdettu muita yksinkertaisempia riskianalyysejä kuten HACCP. FMEA auttaa arvioimaan riskejä käyttökohteesta sekä priorisoimaan niiden tason ja kohdentamaan korjaavat toimenpiteet oikeisiin paikkoihin. Tähän läheisesti liittyy vikaantumistilojen (ongelmien) visualisointi FTA:lla eli vikapuuanalyysin avulla.

FMEA lähestyy riskikartoitusta kolmesta näkökulmasta: vakavuustodennäköisyys, esiintymistodennäköisyys ja havaittavuustodennäköisyys. Jokainen näistä näkökulmasta pisteytetään yhdestä kymmenen ja lasketaan niiden tulo, jonka pohjalta saadaan systeemin, prosessin, tuotteen, palvelun ja/tai organisaation riskitaso määrällistettyä yhdestä tuhanteen. Riskituloa nimitetään RPN = Risk Priority Number.

Menetelmän käytöllä voidaan laaturiskit minimoida ennakoidusti ja edullisesti. FMEA:n rooli on korostunut merkittävästi ISO 9001:2015 -standardin myötä. Standardi korostaa riskiperusteista johtamista ja ennaltaehkäisymenetelmien tärkeyttä. Tavoitteena on erilaisten työnkulkujen riskien järjestelmällinen kartoitus ja poistaminen, joka muodostaa vahvan perustan laatujärjestelmälle.


Miten?
Koulutuksessa tutustutaan FMEA:n periaatteisiin. Osallistujat saavat käytännön esimerkkejä ja tekevät itse harjoituksia kurssin aikana. Koulutus on yhden päivän mittainen. Lisäksi voit keskustella alan asiantuntijan kanssa tilaisuudessa tai ottaa häneen myöhemmin yhteyttä henkilökohtaisesti.


Kenelle?
Koulutus sopii hyvänä peruskoulutuksena henkilöille, jotka haluavat tutustua riskien hallinnan perusteisiin. FMEA:n konsepti sopii hyvin myös palvelupuolelle, vaikka sen yleisempi käyttökohde onkin autoteollisuudessa.


Kouluttaja:
Matti Pesonen
, Quality Knowhow Karjalainen Oy
Lean Six Sigma Black Belt
KTM, Strateginen johtaminen
KTK, Johtaminen ja organisaatiot
– Matti Pesonen on valmistunut ekonomiksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kauppakorkeakoulun Strategisen johtamisen maisteriohjelmasta. Kauppatieteen kandidaatin tutkinnon Matti on suorittanut johtamisen -ja organisaatiotieteiden pääaineesta.
– Matin mielenkiintona on organisaatioiden toiminnan parantaminen ja yritysten johtamisen tason nostaminen. Kokemusta koulutustoiminnasta Matilla on jo ennen Quality Knowhow Karjalaiselle siirtymistään.

KTM Matti Pesosella on kokemusta mm. seuraavista laadun johtamisen menetelmistä ja työkaluista ja niiden soveltamisesta asiakasyrityksissä ja koulutustilaisuuksissa:
– Laatutekniikat ja laatutyökalut: FMEA, SPC, MSA, 8D, DoE. Juurisyyanalyysi, 5xMiksi ja muut yleiset tiimityökalut ja ongelmanratkaisumenetelmät
– Lean Six Sigma -menetelmä: Lean Six Sigma Black Belt, Lean Six Sigma Green Belt-kouluttaja, Lean Six Sigma Yellow Belt-kouluttaja
– Tilastolliset menetelmät: Minitab-ohjelmiston ja tilastollisten menetelmien ja datan analyysin kouluttaja
– Laatujärjestelmät: ISO 9001:2015, IATF 16949:2016

Matista sanottua
– ”Kouluttajan esiintyminen on motivoivaa ja selkeää. Hyvä!”
– ”Matti on loistava kouluttaja!”


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja kahvi

09:00 Avaus, esittely ja ohjelma

09:15 Johdatus FMEA:n sisältöön ja rakenteeseen
FMEA:n rooli laadun kehitystyössä
Systeemi, Suunnittelu- ja prosessi FMEA
Mitä vaatimuksia laatujärjestelmät asettavat FMEA:n käytölle

12:00 Lounas

13.00 Harjoitus
Systeemi FMEA
Design FMEA
Prosessi FMEA

14:30 Kahvi

15:00 FMEA:n dokumentointi
Yhteenveto ja keskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

Koulutuspaikka:
Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, 15140 Lahti

Ajankohta:
keskiviikko 21.08.2019

Hinta:
680 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hintaan sisältyvät lounas- ja kahvitarjoilut sekä koulutusaineisto ja AIAG: FMEA -manuaali.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutukset tulee tehdä viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.