fbpx
Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 –koulutus (1 pv)
Kiwa Inspecta järjestää nyt koulutuksen:

Yleinen sähkötyöturvallisuus SFS 6002 –koulutus (1 pv)

EUR

07.11.2017, Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa Robert Huberin tie 4, Vantaa 17 lokakuun, 2017 Sampo Korppoo

Työturvallisuus

Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna työnjohto-, suunnittelu-, käyttötoiminta-, opetus- ja muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt. Koulutuksen ja siihen kuuluvan kirjallisen kokeen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään Sähkötyöturvallisuuskortti. Koulutus ja kortti ovat voimassa 5 vuotta kerrallaan.

Yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus suositellaan uusittavaksi lyhyemmällä aikavälillä esimerkiksi silloin, kun sähkötyöturvallisuuteen liittyvissä säädöksissä tapahtuu muutoksia. Tällainen muutos on standardin SFS 6002 uudistuminen. Uudistettu standardin 3. painos on ilmestynyt huhtikuussa 2015 ja on sovellettavissa käytäntöön heti ilmestymisensä jälkeen. Uudistunut standardi tarjoaa uusia mahdollisuuksia sähkötöiden turvalliseen tekemiseen ja standardin sisällön opiskelu kannattaakin hoitaa ajoissa kuntoon.

Kiwa Inspectan yleinen SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus tarjoaa erinomaisen vaihtoehdon päivittää tiedot ajan tasalle ja syventää aikaisempaa osaamista ja tietämystä SFS 6002 -sisällöstä ja vaatimuksista. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheisesti sähkötyöturvallisuuden kannalta keskeisimmät asiat ja korostetaan ohjeistuksen, turvallisten työmenetelmien ja jännitteettömyyden toteamisen merkitystä turvallisen työskentelyn kannalta.

Kenelle koulutus sopii?
Hyväksytysti suoritettu standardin SFS 6002 mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus edellytetään kaikilta sähköalan töitä tekeviltä henkilöiltä, mukaan luettuna:

• työnjohtotehtävissä toimivat henkilöt
• suunnittelutehtävissä toimivat henkilöt
• käyttötoimintatehtävissä toimivat henkilöt
• opetustehtävissä toimivat henkilöt
• muissa asiantuntijatehtävissä toimivat henkilöt

Kouluttaja
Juha Kurvinen
, tekninen asiantuntija, Kiwa Inspecta Tarkastus

OHJELMA

8.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

8.30 Koulutuksen avaus
Sähkötyöturvallisuutta koskevat säädökset
• Viranomaisvaatimukset, lait ja asetukset
• SFS 6002 standardi ja sen asema
• Sähköalan ammattitaitovaatimukset

Sähkön vaarallisuus
• Sähkön aiheuttamat vaarat: sähköisku ja valokaari
• Esimerkkejä sähkötapaturmista ja vaaratilanteista

Sähkötyöturvallisuuden organisointi käytännössä
• Yleiset periaatteet, yrityksen oma ohjeistus
• Vastuuhenkilöt ja heidän tehtävänsä
• Työnaikaisen sähköturvallisuuden valvoja

SFS 6002 standardin yleiset periaatteet
• Käyttötoimenpiteet ja toiminnan tarkistukset
• Kosketussuojauksen vaikutus
• Mittaus, testaus, tarkastus

Työskentelymenetelmät
• Työskentely jännitteettömänä
• Työskentely jännitteisten osien läheisyydessä
• Jännitetyöt, jännitteiseen osaan kohdistuvat toimenpiteet

Kunnossapitokäytännöt ja sulakkeiden vaihtotyöt

Kirjallinen koe Sähkötyöturvallisuudesta

Koekysymysten läpikäynti

15.30 Koulutus päättyy

Koulutuspaikka:
Cumulus Resort Airport Congress Center
Robert Huberin tie 4
01510 Vantaa

Aika:
07.11.2017 Klo 9.00 – 15.30

Hinta:
295 eur
(+ alv 24 %)

Peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta, eikä osallistuja saavu koulutukseen, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja