Edita järjestää nyt koulutuksen:

Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä – ympäristösääntely yritysvastuun edistäjänä (1 pv)

EU kannustaa yrityksiä vastuulliseen toimintaan voimakkain keinoin. Sen green deal -paketin vastuullisuussäännökset sisältävät lukuisia uusia velvoitteita, joiden rikkomisesta seuraa sanktioita. Mitä esimerkiksi EU:n metsäkatoasetus ja Suomessa jo kiivasta keskustelua synnyttänyt ennallistamisasetus vaativat toimijoilta? Entä luonnonsuojelulain uudistukseen liittyvä ekologisen kompensaation malli?

Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä pureutuu monipuolisesti ympäristölainsäädännön tuleviin ja tuoreisiin uudistuksiin. Näkökulmana on erityisesti se, miten lainsäädännöllä ohjataan organisaatioiden ympäristö- ja yritysvastuuta.

Euroopan komissiossa yritysvastuulainsäädännön valmistelijana työskentelevä OTT Michael Ristaniemi aloittaa päivän puheenvuorolla, joka avaa laajakuvan siihen, mihin EU:n yritysvastuusääntelyllä pyritään ja löytyykö siitä punaista lankaa. Mitä uudet vastuullisuusvelvoitteet merkitsevät suomalaisille toimijoille? Tämän jälkeen ACTSin johtava konsultti Satu Räsänen kertoo EU:n metsäkatoasetuksesta. Asetus velvoittaa kaiken kokoisia yrityksiä, joiden toimintaan liittyy puusta valmistetut tuotteet, soija, palmuöljy, kahvi, kaakao tai nautakarja.

Päivän aikana käydään läpi myös kiivasta keskustelua jo synnyttänyttä EU:n ennallistamisasetusta, uuteen luonnonsuojelulakiin liittyvää ekologista kompensaatiota ja muuta ajankohtaista kansallista lainsäädäntöä. Ajankohtaispäivän päätteeksi kuullaan, miten muun muassa ympäristölupiin liittyvät tuoreet oikeustapaukset linjaavat lakien soveltamista. Päivän puheenjohtajana toimii ympäristöoikeuden professori, Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaani Anne Kumpula.

Koulutuksen osallistuja saa:
– Ajankohtaisen tietopaketin ympäristöoikeuden uudistuvasta lainsäädännöstä ja tuoreesta oikeuskäytännöstä.
– Monipuolisia näkemyksiä aluetta eri näkökulmista tarkastelevilta asiantuntijoilta oman työnsä tueksi.
– Lähikoulutukseen osallistuessaan ohjelmaan merkityt tarjoilut.
– Mahdollisuuden esittää kysymyksiä ja kommentteja kouluttajille koulutuksen aikana.
– Koulutuksen webinaaritallenteen puolen vuoden ajaksi käyttöönsä.
– Edilex-verkkopalvelun käyttöoikeuden määräajaksi (alkaen ilmoittautumisesta ja päättyen neljä viikkoa koulutuksen jälkeen).


Kenelle?
Ajankohtaispäivä on suunnattu ympäristöoikeuteen erikoistuneille juristeille, ympäristöpäälliköille, ympäristöinsinööreille, ympäristöasioiden parissa työskenteleville virkamiehille ja muille ympäristöasioiden ja kiertotalouden parissa työskenteleville asiantuntijoille sekä yritysten johtajille ja muille vastuuhenkilöille.


Kouluttajat

Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, dekaani, Turun yliopisto (päivän puheenjohtaja)
Anne Kumpula on toiminut Turun yliopiston ympäristöoikeuden professorina vuodesta 2005 alkaen. Hänen erityisosaamisalueisiinsa kuuluvat muun muassa ympäristöoikeudellinen päätöksenteko ja erityisesti yleisön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen ympäristöllisessä päätöksenteossa. Kumpula toimii myös oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanina.

Michael Ristaniemi, OTT, Legal and Policy Officer, Euroopan komissio
Michael Ristaniemi toimii virkamiehenä Euroopan komissiossa, jossa hänen työnsä painottuu vastuullisen liiketoiminnan lainvalmisteluun. Koulutukseltaan Ristaniemi on oikeustieteen tohtori Turun yliopistosta.

Riitta Rämä, asianajaja, Asianajotoimisto Naturata Oy
Rämä on erikoistunut ympäristöoikeuteen. Rämällä on pitkä kokemus ympäristöoikeudellisista asiantuntijatehtävistä, jotka ovat pääasiassa liittyneet infrastukruuri- ja rakentamishankkeiden lupamenettelyihin, kaavaprosesseihin ja Natura-alueisiin liittyviin kysymyksiin. Hänellä on laaja kokemus siitä, miten luonnonsuojelun ja infrahankkeiden intressit yhdistetään ja sitä kautta hankkeiden tehokas eteneminen varmistetaan.

Satu Räsänen, johtava asiantuntija, ACTS
Satu Räsänen toimii konsulttiyhtiö ACTS:n ympäristölainsäädännöstä vastaavana johtavana asiantuntijana sekä yhtiön toimitusjohtajana. ACTS tarjoaa kotimaisen ja EU:n ympäristölainsäädännön ja -politiikan seurannan ja vaikutusarvioinnin palveluita yrityksille ja muille organisaatioille.

Ennen ACTS:ia Satu Räsänen toimi pitkään lainvalmistelutehtävissä ympäristöministeriössä sekä yritysten ympäristölainsäädännöstä vastaavana johtavana asiantuntijana Elinkeinoelämän keskusliitto ry:ssä.

Riikka Joukio, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Kesko
Riikka Joukio on Keskon vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja sekä konsernijohtoryhmän jäsen. Kesko valittiin Euroopan vastuullisimmaksi päivittäistavarakaupan yritykseksi vuoden 2023 maailman sadan vastuullisimman yrityksen Global100-listalla.

Riikalla on laaja kokemus globaalista metsä-, paperi- ja pakkausteollisuudesta erilaisissa liiketoiminta- ja asiantuntijaorganisaatioiden johtotehtävissä. Hän on ollut aktiivinen jäsen useissa toimialaliitoissa sekä hallituksissa, ja on myös opettanut yliopistossa. Riikka on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja MBA.

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö

Jaana Junnila, hallitusneuvos, ympäristöministeriö

Minna Ojanperä, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriöOHJELMA

8.30 Ilmoittautuminen ja aamupala lähiosallistujille

8.50 Webinaariympäristö avautuu

9.00 Tervetuloa Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivään!

Anne Kumpula, ympäristöoikeuden professori, dekaani, Turun yliopisto (päivän puheenjohtaja)

9.10 Yritysvastuusääntely ja sen kehitys EU:ssa
– Mitä yritysvastuusääntelyllä yritetään saavuttaa, ja löytyykö siitä punaista lankaa?

Michael Ristaniemi, OTT, Legal and Policy Officer, Euroopan komissio

9.40 EU:n metsäkatoasetus ja sen vaikutus toimijoihin

Satu Räsänen, johtava asiantuntija, ACTS

10.10 Luonnonsuojelulaki ja ekologinen kompensaatio
– Mitkä ovat seuraavat askeleet?

Leila Suvantola, lainsäädäntöneuvos, ympäristöministeriö

10.50 Mitkä ovat uudistuvan luonnonsuojelulain vaikutukset yrityksiin?

Satu Räsänen, johtava asiantuntija, ACTS

11.00 Tauko

11.15 Ennallistamisasetus ja sen vaikutukset
– Mitä vaatimuksia ennallistamisasetus asettaa mm. rakennetun ympäristön osalta?
– Mitä asetus merkitsee ympäristölliselle sääntelylle laajemmin?

Jaana Junnila, hallitusneuvos, ympäristöministeriö

11.45 Elinkeinoelämän näkemykset luonnon monimuotoisuuteen

Minna Ojanperä, johtava asiantuntija, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK

12.05 Lounastauko

13.05 Suomen ympäristölainsäädännön ajankohtaiset uudistukset

Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriö

13.55 Yrityksen puheenvuoro: Miten valmistaudumme uusiin vaatimuksiin?

Riikka Joukio, vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Kesko

14.15 Aikaa keskustelulle

14.25 Kahvitauko

14.45 Ajankohtaista oikeuskäytäntöä (mm. ympäristöluvista)

Riitta Rämä, asianajaja, Asianajotoimisto Naturata

15.30 Koonti ja loppukeskustelu

15.45 Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Scandic Helsinki Hub, annankatu 18, 00120 Helsinki
Koulutus järjestetään myös verkossa

Ajankohta:
1.6.2023, klo 09:00-15:45

Lähikoulutuksen hinta:
790 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat lähikoulutukseen useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 650 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 560 euroa + alv 24% / hlö

Webinaarin hinta:
720 euroa
/hlö + alv 24 %. Koulutuksen hintaan sisältyy tallenne, joka on osallistujien katsottavissa kuusi kuukautta koulutuksen jälkeen.

Kun ilmoitat webinaariinm useamman osallistujan samasta organisaatiosta, ovat voimassa seuraavat alennetut hinnat:

2-5 osallistujaa: 610 euroa + alv 24% / hlö
6-10 osallistujaa: 520 euroa + alv 24% / hlö

(Alennus lasketaan 1 hlö perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Ympäristöoikeuden ajankohtaispäivä – ympäristösääntely yritysvastuun edistäjänä (1 pv) -koulutukseen 01.06.2023, Scandic Helsinki Hub, Helsinki
Hlö(ä)