Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Ympäristöriskien ja -vastuiden kartoittaminen yrityskaupoissa osana due diligence -selvitystä (1/2 pv)

Tunnistatko yrityskauppatilanteiden ympäristöriskit? Tiedätkö, miten oikeudet ja vastuut jakautuvat liiketoiminnan luovutuksissa? Entä kuinka suorittaa tehokas ympäristön due diligence -selvitys?

Onnistuneessa yrityskaupassa kaupan kohde tarkastetaan ennen kaupan toteuttamista. Usein ostajapuoli teettää ulkopuolisilla asiantuntijoilla niin sanotun due diligence -tarkastuksen, jonka tarkoituksena on antaa ostajalle selkeä ja oikea kuva kaupan kohteesta mukaan lukien siihen liittyvistä vastuista ja riskeistä.

Viime vuosina ympäristönsuojelullisten säädösten ja toiminnanharjoittajille asetettujen velvoitteiden ja vastuiden määrä on selvästi kasvanut. Merkittävä tarkastettava osa-alue yrityskaupoissa onkin kaupan kohteen ympäristölainsäädännöstä aiheutuvien velvoitteiden noudattamista ja ympäristön pilaantumiseen liittyviä riskejä ja vastuita koskeva tarkastus (environmental due diligence, EDD).

Erilaisia ympäristöön liittyviä riskejä, vastuita ja rajoituksia on paljon: maaperän tai pohjaveden pilaantuminen, kaavoituksen määräykset, rakennusten rakenteiden asbesti tai PCB, erilaisten toimintaan liittyvien ympäristölupien ajantasaisuus, EU:n säädökset, rakennusten suojelumääräykset sekä ympäröivien toimintojen asettamat rajoitukset kiinteistön kehittämiselle. Erityisesti ympäristön pilaantumiseen liittyvät riskit ja vastuut voivat osoittautua oikeudellisesti ja taloudellisesti erittäin merkittäviksi, minkä johdosta on tärkeää selvittää ja huomioida ne kaupantekotilanteessa.

Tässä webinaarissa käymme läpi uusimmat käytännöt ja linjaukset yrityskauppojen (ja muiden transaktioiden) yhteydessä tehtävästä ympäristövastuita koskevasta due diligence -selvityksestä konkreettisten esimerkkien kautta.
Voit osallistua webinaariin helposti omalla tietokoneellasi. Webinaarin chattitoiminnolla voit esittää kouluttajalle mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Voit lähettää kysymyksiä ennakkoon tai milloin tahansa koulutuksen aikana.

Kenelle?
Koulutus on tarkoitettu yrityskauppojen, muiden transaktioiden ja ympäristöoikeuden parissa työskenteleville lakimiehille ja muille asiantuntijoille sekä yrityskauppojen ja muiden transaktioiden osapuolille (kuten myyjä ja ostaja).

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat tiukkoihin ympäristöoikeuskysymyksiin perehtyneet toimitusjohtaja Satu Juntunen Anthesis Groupista ja asianajaja Robert Utter asianajotoimisto Roschierilta.


OHJELMA
8:30 Webinaariympäristö aukeaa

9:00 Tervetuloa ja johdanto päivään

Kuka vastaa ja mistä ympäristölainsäädännön nojalla?
– Miten ympäristövastuista säädetään lainsäädännössä?
– Kuinka ympäristövastuita jaotellaan lainsäädännössä ja mikä merkitys tällä on vastuiden jakautumiseen eri vastuutahojen kesken?
– Mikä merkitys transaktion strukturoinnilla on (esim. osake-/liiketoimintakauppa; sulautuminen/jakautuminen) vastuun kohdentumiseen?

Mistä ja miten ympäristövastuiden jaosta voidaan sopia?

Voiko transaktion strukturoinnilla allokoida ympäristövastuuta halutulle taholle?

EDD-selvityksen tavoitteet ja sille asetetut vaatimukset

EDD-prosessin vaiheet, niiden sisältö ja kesto

EDD globaaleissa M&A -prosesseissa ja ympäristövastuut lainsäädännössäglobaalisti

EDD kiinteistötransaktioissa

Case study: EDD-havainnoista kauppakirjan allekirjoitukseen

10:50 Yhteenveto

11:00 Koulutus päättyy

————————

Koulutuspaikka:
Koulutus toteutetaan webinaarina

Ajankohta:
25.09.2018 9:00-12:00

Hinta:
250
euroa /hlö + alv 24 %.

Lisäosallistujat samasta organisaatiosta 99 euroa + alv 24 % / hlö

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Seitsemän vuorokautta ennen koulutusta tai myöhemmin tehdystä peruutuksesta veloitetaan täysi hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.