fbpx
Yrityksen sopimukset kuntoon (2 pv)
Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Yrityksen sopimukset kuntoon (2 pv)

1197 euroa /hlö + alv 24 %

05.-06.10.2022, Radisson Blu Seaside Hotel, Helsinki Ruoholahdenranta 3, Helsinki 28 syyskuun, 2022 Sampo Korppoo

Esihenkilötyö , Johtaminen ja esihenkilötaidot , Kansainvälinen liiketoiminta , Lakitieto , Liiketoiminnan kehittäminen , Taloushallinto ja verotus

(4.7)

Palaute aikaisemmista koulutuksista:

 • - ”Koulutus ohjasi sopivasti arvioimaan oman työnantajan sopimuskäytäntöjä.”

 • - ”Kattava katsaus B2B-sopimuksiin sekä myyjän että ostajan kannalta, juristin näkökulmasta.”

 • - ”Sain paljon uusia ajatuksia, mitä tulee ottaa huomioon sopimuksissa. Kouluttajalla hyvä kokemus aiheesta ja riittävän laajalla perspektiivillä.”

 • - ”Koulutuksen anti oli erittäin hyvä. Oli tarve tämmöiselle.”

  Contract Managerin tietopaketti – tehokas katsaus sopimuskäytännöistä


  Yrityksen sopimukset kuntoon -koulutuksessa opit olennaiset asiat yritystoiminnan sopimuksista ja sopimusriskien hallinnasta.

  Mitä saat?
  – Saat runsaasti tietoa kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten ehdoista ja tulkintaperiaatteista.
  – Opit laatimaan hyviä sopimuksia ja valitsemaan oikeanlaisen strategian sopimusneuvotteluihin.
  – Opit hallitsemaan yrityksen tärkeimpiä sopimusasioita.
  – Tavoitteena on näin auttaa yritystäsi menestymään hyvillä sopimusehdoilla ja välttämään sopimusriskejä.

  Ensimmäisenä päivänä perehdymme
  – sopimuksen syntymiseen ja sopimusten tulkintaperiaatteisiin,
  – aie- ja esisopimuksiin,
  – myynti- ja ostosopimuksiin sekä
  – IPR-oikeuksien suojaamiseen sopimuksissa.

  Toisena päivänä ohjelmassa on
  – kansainvälisten sopimusten erityispiirteet,
  – konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin sovellettavat KSE-ehdot,
  – sopimusriitojen ratkaisu sekä
  – käytännön harjoitus erilaisista sopimustyypeistä.


  Miksi koulutus on hyödyllinen?
  – Yrityksillä on usein puutteita sopimuskäytännöissä ja joskus yritys voi altistua jopa tiedostamatta merkittävillekin sopimusriskeille.
  – Usein toimituksia ja yhteistyösuhteita hoidetaan suullisilla sopimuksilla, puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla tai sellaisilla sopimuksilla, jotka eivät ole harmoniassa sovellettavan lainsäädännön kanssa.
  – Yrityksillä on yleensä tarvetta kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää liiketoiminnassaan monia vakavia sopimusriskejä.


  Kenelle?
  Käytännönläheinen valmennus on tarkoitettu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille kuten omistajayrittäjille, toimitusjohtajille, talousjohtajille ja myynti- ja ostotehtävissä toimiville henkilöille.

  Koulutus soveltuu sekä suurille että pienille yrityksille johdatuksena sopimusriskien hallintaan.


  Kouluttaja

  Petri Nevalainen, laki- ja sopimusasioiden asiantuntija
  Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän työskentelee päivittäin yritysten sopimusasioiden parissa.

  Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

  Palautetta osallistujilta:
  – ”Sain paljon uusia ajatuksia, mitä tulee ottaa huomioon sopimuksissa. Kouluttajalla hyvä kokemus aiheesta ja riittävän laajalla perspektiivillä.”
  – ”Kattava katsaus B2B-sopimuksiin sekä myyjän että ostajan kannalta, juristin näkökulmasta.”
  – ”Koulutus ohjasi sopivasti arvioimaan oman työnantajan sopimuskäytäntöjä.”
  – ”Koulutuksen anti oli erittäin hyvä. Oli tarve tämmöiselle.”


  OHJELMA

  1.päivä

  09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

  09:30 Sopimuksen syntyminen, sopimusriskien hallinta ja salassapitosopimus
  – Sopimuksen syntyminen ja laatiminen
  – Sopimuksen neuvotteluprosessi
  – Sopimusten tulkintaperiaatteet
  – Salassapitosopimukset osana neuvotteluprosessia
  – Miten sopimusriskejä hallitaan?

  Tauko

  Sopimusten ehtoja
  – Toimitusehdot
  – Sopimussakko
  – Vastuunrajoitusehdot
  – Kilpailukielto- ja salassapitoehdot

  Palvelumyynnin ja tavarakaupan erityispiirteet sopimuksissa

  12:30 Lounas

  13:15 Yleiset sopimusehdot
  – Osto- ja myyntisopimukset
  – Yleiset osto- ja myyntiehdot

  14:15 Iltapäiväkahvi

  14:30 Aiesopimus ja esisopimus

  IPR-oikeuksien suojaaminen sopimuksissa
  – Immateriaalioikeudet sopimuksissa
  – Miten suojata tehokkaasti immateriaalioikeuksia sopimusehdoilla

  15:30 Koulutuksen ensimmäinen päivä päättyy


  2.päivä

  08:30 Aamukahvi

  09:00 Kansainväliset irtaimen kaupan sopimukset
  – Kansainvälisten sopimusten erityispiirteet
  – CISG – kansainvälinen kauppalaki ja sen soveltaminen
  – Sovellettava laki
  – Virhe- ja viivästysvastuut
  – Vastuunrajoitukset

  Tauko

  Sopimusriitojen ratkaisu kotimaisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa
  – Välimiesmenettely
  – Tuomioiden täytäntöönpano

  11:30 Lounas

  12:15 Käytännön case-harjoituksia
  – Perehdymme käytännön oikeustapauksiin ja teemme case-harjoituksia, joissa sovelletaan koulutuksessa opittua

  Konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin liittyvät erityiskysymykset
  – Yleiset sopimusehdot KSE 2013
  – Virhe- ja viivästystilanteet
  – Konsultin vastuukysymyksiä ja oikeustapauksia

  14:00 Koulutus päättyy


  Covid-19 -tiedote
  Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Lähetämme lisätietoa käytännöistä asiakkaille koulutuspäivien osallistumisohjeessa. Tervetuloa koulutuksiin!


  Koulutuspaikka:
  Radisson Blu Seaside Hotel, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

  Ajankohta:
  ke-to 05.-06.10.2022

  Hinta:
  1197 euroa /hlö + alv 24 %. Valmennukseen sisältyy koulutusmateriaali sekä lounas ja kahvitarjoilut koulutuspäivien aikana.

  Ryhmäetuhinta:
  Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 1157 euroa /hlö + alv 24 %,
  kolme tai useampia osallistujia: 1097 euroa /hlö + alv 24 %.

  Ilmoittautumisen peruutusehdot:
  Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

  Kouluttajan muut kurssit

  Samankaltaisia kursseja