Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Yrityksen sopimukset kuntoon (2x 1/2 pv)

Contract Managerin tietopaketti – tehokas katsaus sopimuskäytännöistä


Yrityksen sopimukset kuntoon -koulutuksessa opit olennaiset asiat yritystoiminnan sopimuksista ja sopimusriskien hallinnasta.

Mitä saat?
– Koulutus tarjoaa runsaasti tietoa kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten ehdoista ja tulkintaperiaatteista.
– Opit laatimaan hyviä sopimuksia ja valitsemaan oikeanlaisen strategian sopimusneuvotteluihin.
– Valmennamme sinua hallitsemaan yrityksen tärkeimmät sopimusasiat.
– Tavoitteena on näin auttaa yritystäsi menestymään hyvillä sopimusehdoilla ja välttämään sopimusriskejä.

Kaksiosaisen koulutuksen ensimmäisen päivän aiheet:
– sopimuksen syntyminen ja sopimusten tulkintaperiaatteet,
– aie- ja esisopimukset,
– myynti- ja ostosopimukset sekä
– IPR-oikeuksien suojaaminen sopimuksissa.

Toisena päivänä ohjelmassa on
– kansainvälisten sopimusten erityispiirteet,
– konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin sovellettavat KSE-ehdot,
– sopimusriitojen ratkaisu sekä
– käytännön harjoitus erilaisista sopimustyypeistä.

Miksi Yrityksen sopimukset kuntoon -koulutus on hyödyllinen?
Yrityksillä on usein puutteita sopimuskäytännöissä ja joskus yritys voi altistua jopa tiedostamatta merkittävillekin sopimusriskeille. Usein toimituksia ja yhteistyösuhteita hoidetaan suullisilla sopimuksilla, puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla tai sopimuksilla, jotka eivät ole harmoniassa sovellettavan lainsäädännön kanssa. Yrityksillä on yleensä tarvetta kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää liiketoimintaan liittyviä, usein merkittäviäkin sopimusriskejä.


Kenelle
Valmennus on käytännönläheinen ja se on tarkoitettu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille kuten omistajayrittäjille, toimitusjohtajille, talousjohtajille ja myynti- ja ostotehtävissä toimiville henkilöille. Koulutus soveltuu sekä suurille että pienille yrityksille johdatuksena sopimusriskien hallintaan.


Tavoite
Valmennuksen tavoitteena on opastaa yrityksiä noudattamaan parempia sopimuskäytäntöjä ja välttämään tyypillisimpiä sopimusasioihin liittyviä riskejä ja ongelmatilanteita.


Kouluttaja

Petri Nevalainen, laki- ja sopimusasioiden asiantuntija
Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän työskentelee päivittäin yritysten sopimusasioiden parissa.
Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Sain paljon uusia ajatuksia, mitä tulee ottaa huomioon sopimuksissa. Kouluttajilla hyvä kokemus aiheesta ja riittävän laajalla perspektiivillä.”
– ”Kattava katsaus B2B-sopimuksiin sekä myyjän että ostajan kannalta, juristin näkökulmasta.”
– ”Koulutus ohjasi sopivasti arvioimaan oman työnantajan sopimuskäytäntöjä.”
– ”Koulutuksen anti oli erittäin hyvä. Oli tarve tämmöiselle.”


1. osa: ke 23.3.2022 klo 9-12
2. osa: to 24.3.2022 klo 9-12

Aikataulu

8:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
9:00 Koulutus alkaa
– pidämme taukoja sopivasti
12:00 Koulutus päättyy

 

Sisältö

Sopimuksen syntyminen, sopimusriskien hallinta ja salassapitosopimus
– Sopimuksen syntyminen ja laatiminen
– Sopimuksen neuvotteluprosessi
– Sopimusten tulkintaperiaatteet
– Salassapitosopimukset osana neuvotteluprosessia
– Miten sopimusriskejä hallitaan?

Sopimusten ehtoja:
toimitusehdot, sopimussakko, vastuunrajoitusehdot, kilpailukielto- ja salassapitoehdot

Palvelumyynnin ja tavarakaupan erityispiirteet sopimuksissa

Osto- ja myyntisopimukset ja yleiset sopimusehdot
– Osto- ja myyntisopimukset
– Yleiset osto- ja myyntiehdot

Aiesopimus ja esisopimus

IPR-oikeuksien suojaaminen sopimuksissa
– Immateriaalioikeudet sopimuksissa
– Miten suojata tehokkaasti immateriaalioikeuksia sopimusehdoilla

Kansainväliset irtaimen kaupan sopimukset
– Kansainvälisten sopimusten erityispiirteet
– CISG – kansainvälinen kauppalaki ja sen soveltaminen
– Sovellettava laki
– Virhe- ja viivästysvastuut
– Vastuunrajoitukset

Sopimusriitojen ratkaisu kotimaisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa
– Välimiesmenettely
– Tuomioiden täytäntöönpano

Käytännön case-harjoituksia
– Perehdytään käytännön oikeustapauksiin ja tehdään case-harjoituksia, joissa sovelletaan koulutuksessa opittua

Konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin liittyvät erityiskysymykset
– Yleiset sopimusehdot KSE 2013
– Virhe- ja viivästystilanteet
– Konsultin vastuukysymyksiä ja oikeustapauksia


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus toteutetaan Zoomilla. Lähetämme tarkempaa osallistumisinfoa sähköpostiisi ennen koulutusta.

Ajankohta:
ke-to 23.-24.03.2022 klo 9-12

Hinta:
597 euroa /hlö + alv 24 %. Valmennukseen sisältyy koulutusmateriaali sekä henkilökohtainen tallenne, joka on katsottavissa 2 viikon ajan tilaisuuden jälkeen.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.