Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Yrityksen sopimukset kuntoon (2 pv)

Contract Managerin tietopaketti – tehokas katsaus sopimuskäytännöistä


Yrityksen sopimukset kuntoon -koulutuksessa opit olennaiset asiat yritystoiminnan sopimuksista ja sopimusriskien hallinnasta.

Mitä saat?
– Saat runsaasti tietoa kotimaisten ja kansainvälisten sopimusten ehdoista ja tulkintaperiaatteista.
– Opit laatimaan hyviä sopimuksia ja valitsemaan oikeanlaisen strategian sopimusneuvotteluihin.
– Opit hallitsemaan yrityksen tärkeimpiä sopimusasioita.
– Tavoitteena on näin auttaa yritystäsi menestymään hyvillä sopimusehdoilla ja välttämään sopimusriskejä.

Ensimmäisenä päivänä perehdymme
– sopimuksen syntymiseen ja sopimusten tulkintaperiaatteisiin,
– aie- ja esisopimuksiin,
– myynti- ja ostosopimuksiin sekä
– IPR-oikeuksien suojaamiseen sopimuksissa.

Toisena päivänä ohjelmassa on
– kansainvälisten sopimusten erityispiirteet,
– konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin sovellettavat KSE-ehdot,
– sopimusriitojen ratkaisu sekä
– käytännön harjoitus erilaisista sopimustyypeistä.


Miksi koulutus on hyödyllinen?
– Yrityksillä on usein puutteita sopimuskäytännöissä ja joskus yritys voi altistua jopa tiedostamatta merkittävillekin sopimusriskeille.
– Usein toimituksia ja yhteistyösuhteita hoidetaan suullisilla sopimuksilla, puutteellisilla kirjallisilla sopimuksilla tai sellaisilla sopimuksilla, jotka eivät ole harmoniassa sovellettavan lainsäädännön kanssa.
– Yrityksillä on yleensä tarvetta kehittää sopimuskäytäntöjä ja näin välttää liiketoiminnassaan monia vakavia sopimusriskejä.


Kenelle?
Käytännönläheinen valmennus on tarkoitettu yritysten sopimusasioista vastaaville henkilöille kuten omistajayrittäjille, toimitusjohtajille, talousjohtajille ja myynti- ja ostotehtävissä toimiville henkilöille.

Koulutus soveltuu sekä suurille että pienille yrityksille johdatuksena sopimusriskien hallintaan.


Kouluttaja

Laki- ja sopimusasioiden asiantuntija Petri Nevalainen, Yrityksen sopimukset kuntoon -kouluttaja
Kouluttajana toimii Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä. Hän työskentelee päivittäin yritysten sopimusasioiden parissa.

Petri on pidetty kouluttajamme vuosien esiintymiskokemuksella, ja hän saa jatkuvasti kiittävää palautetta asiantuntevista, suosituista koulutuksistaan.

Palautetta osallistujilta:
– ”Sain paljon uusia ajatuksia, mitä tulee ottaa huomioon sopimuksissa. Kouluttajalla hyvä kokemus aiheesta ja riittävän laajalla perspektiivillä.”
– ”Kattava katsaus B2B-sopimuksiin sekä myyjän että ostajan kannalta, juristin näkökulmasta.”
– ”Koulutus ohjasi sopivasti arvioimaan oman työnantajan sopimuskäytäntöjä.”
– ”Koulutuksen anti oli erittäin hyvä. Oli tarve tämmöiselle.”


OHJELMA

1.päivä

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Sopimuksen syntyminen, sopimusriskien hallinta ja salassapitosopimus
– Sopimuksen syntyminen ja laatiminen
– Sopimuksen neuvotteluprosessi
– Sopimusten tulkintaperiaatteet
– Salassapitosopimukset osana neuvotteluprosessia
– Miten sopimusriskejä hallitaan?

Tauko

Sopimusten ehtoja
– Toimitusehdot
– Sopimussakko
– Vastuunrajoitusehdot
– Kilpailukielto- ja salassapitoehdot

Palvelumyynnin ja tavarakaupan erityispiirteet sopimuksissa

12:30 Lounas

13:15 Yleiset sopimusehdot
– Osto- ja myyntisopimukset
– Yleiset osto- ja myyntiehdot

14:15 Iltapäiväkahvi

14:30 Aiesopimus ja esisopimus

IPR-oikeuksien suojaaminen sopimuksissa
– Immateriaalioikeudet sopimuksissa
– Miten suojata tehokkaasti immateriaalioikeuksia sopimusehdoilla

15:30 Koulutuksen ensimmäinen päivä päättyy
—-

2.päivä

08:30 Aamukahvi

09:00 Kansainväliset irtaimen kaupan sopimukset
– Kansainvälisten sopimusten erityispiirteet
– CISG – kansainvälinen kauppalaki ja sen soveltaminen
– Sovellettava laki
– Virhe- ja viivästysvastuut
– Vastuunrajoitukset

Tauko

Sopimusriitojen ratkaisu kotimaisissa ja kansainvälisissä sopimuksissa
– Välimiesmenettely
– Tuomioiden täytäntöönpano

11:30 Lounas

12:15 Käytännön case-harjoituksia
– Perehdymme käytännön oikeustapauksiin ja teemme case-harjoituksia, joissa sovelletaan koulutuksessa opittua

Konsultti- ja suunnittelusopimukset ja niihin liittyvät erityiskysymykset
– Yleiset sopimusehdot KSE 2013
– Virhe- ja viivästystilanteet
– Konsultin vastuukysymyksiä ja oikeustapauksia

14:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Helsinki, täsmentyy myöhemmin

Ajankohta:
ke-to 08.-09.02.2023

Hinta:
1197 euroa /hlö + alv 24 %. Valmennukseen sisältyy sähköinen koulutusmateriaali sekä lounas ja kahvitarjoilut koulutuspäivien aikana.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 1157 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 1097 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Yrityksen sopimukset kuntoon (2 pv) -koulutukseen 08.-09.02.2023, Helsinki
Hlö(ä)