Taloushallintoliitto järjestää nyt koulutuksen:

Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä (1 pv)

Koulutuspäivä on tarkoitettu erityisesti taloushallinnon ammattilaisille, joiden työssä varojenjakoon ja yrityksen omistusjärjestelyihin liittyvät kysymykset tulevat vastaan. Koulutus sopii myös esim. yritysten omistajille ja kaikille niille, joilla on perustiedot yritysjuridiikasta ja yritysverotuksesta ja jotka haluavat vahvistaa osaamistaan.

Miksi?
Millä edellytyksin osakeyhtiöstä voidaan jakaa yhtiön voitto- ja muita varoja? Minkälaista päätöksentekoa tämä vaatii ja minkälaisin taloudellisin reunaehdoin tämä on mahdollista? Mitä ovat esim. tase- ja maksukykytesti varojenjaon hyväksyttävyyden edellytyksenä?

Yritysjuridiikan ja verotuksen teemapäivä antaa sinulle hyvän käsityksen tämänkaltaisista kysymyksistä sekä niiden ratkaisuvaihtoehdoista yritysjuridiikan ja verotuksen näkökulmasta.

Toinen päivän pääteemoista on osakeyhtiön omistuspohjan laajentaminen uusia osakkeita antamalla ja sen kaventaminen yhtiön osakkeita osakkeenomistajalta hankkimalla tai lunastamalla. Pystyt koulutuspäivän annin perusteella antamaan ohjeita muun muassa siitä, miten uudelle osakkeenomistajalle annettavat osakkeet pitää hinnoitella.

Edellä mainittujen pääteemojen lisäksi koulutuspäivässä kerrotaan myös yritysverotuksen uusimmasta oikeuskäytännöstä ja niin sanotun tulolähdejaon poistumisen merkityksestä osakeyhtiöiden verotuksessa.

Miten?
Kouluttajaksi olemme valinneet alan huippuasiantuntijoita.

Kurssi sopii KLT-ylläpitokoulutukseksi (1 pv).


Kenelle?
KLT-asiantuntijalle, yrityksen johdolle, tilitoimiston asiantuntijalle ja tiimivetäjälle.

Vaativuustaso: +++ syventävä taso


Kouluttajat:
Janne Ruohonen
, professori (oa.), KTT, Itä-Suomen yliopisto
KTT Janne Ruohonen on väitellyt osakeyhtiölain maksukykytestistä. Ruohonen toimii oa. yritysoikeuden professorina Itä-Suomen yliopistossa ja yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto
Markku Ojala toimii niin verotuksen neuvonanto- kuin edunvalvonta-asioissa liiton jäsenten hyväksi. Hän toimii myös liiton kirjanpidon ja verotuksen asiantuntijaryhmän sihteerinä sekä erilaisten hanke- ja muiden toimielinten jäsenenä.

Matti Urpilainen, OTT, dosentti, Tampereen yliopisto
Matti Urpilainen on luennoinut ja kirjoittanut monista vero-oikeudellisista teemoista. Hänellä on monipuolinen kokemus myös yritysverotuksen käytännön kysymyksistä. Syksyllä 2018 alkavassa Taloushallinnon verotutkinnossa Urpilainen luennoi verotusmenettelystä ja kansainvälisestä verotuksesta. Matti Urpilainen toimii yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa.

Veikko Vahtera, professori, OTT, Tampereen yliopisto
Veikko Vahtera on liiton suositun TAL-Taloushallinnon verotutkinnon yhtiöoikeuden luennoija. Hän on toiminut Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professorina vuodesta 2013 lähtien. Vahteralla on laaja kokemus asiantuntijana toimimisesta sekä yhtiöoikeuden että riidanratkaisun alueella. Hän on toiminut myös yritysten, julkishallinnon toimijoiden sekä asianajajien kouluttajana. Lisäksi hänellä on kokemusta yritysten hallitustyöskentelystä.OHJELMA

Päivän puheenjohtajana toimii Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto.

8:45 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9:00 Yhtiön varojen jakaminen ja siitä päättäminen
• Yritysoikeussuunnittelu ja varojenjakokysymykset
• Velkojien suoja
• Varojenjako ja päätöksenteko – yksimieliset osakkeenomistajat / OYL 13:6.4
Janne Ruohonen, professori (oa.), KTT, Itä-Suomen yliopisto

9:45 Varojenjaon hyväksyttävyys
• Liiketaloudellinen peruste
• Lähipiiritoimet
• Erityisesti maksukykytestistä
Janne Ruohonen, professori (oa.), KTT, Itä-Suomen yliopisto

10:30 Tauko

10:45 Varojenjaon verokysymyksiä
• Osinkoverotus: tase-erien arvostus ja sisällyttäminen nettovarallisuuteen
• SVOP-rahastosta jaettujen varojen verotus
• Yhtiöjärjestyksestä poikkeava varojen jakaminen
• Lähipiiri- ja intressipiiritoimet – tilinpäätöksen liitetietovaatimukset ja verokysymykset
• Varojenjako, ennakonpidätyksen toimittaminen ja ilmoittaminen
Markku Ojala, verotuksen ja kirjanpidon johtava asiantuntija, Taloushallintoliitto

11:30 Lounas

12.30 Omistussuhteiden muutokset antamalla uusia osakkeita
• Osakeanti ja suunnattu osakeanti
• Osakkeiden hinnoittelu
• Osakassopimuksen määräykset
Veikko Vahtera, professori, OTT, Tampereen yliopisto

13:15 Omistussuhteiden muutokset hankkimalla tai lunastamalla yhtiön omia osakkeita
• Omien osakkeiden hankinta ja lunastaminen
• Osakkeiden hinnoittelu
• Osakassopimusten määräykset
Veikko Vahtera, professori, OTT, Tampereen yliopisto

14:00 Kahvi

14.30 Ajankohtaisia verokysymyksiä
• Katsaus tulolähdejaon poistamiseen ja muihin verotuksen ajankohtaisiin lainsäädäntömuutoksiin – mitä tilitoimistotyössä on huomioitava
• Tilitoimistoille ajankohtaista KHO:n oikeuskäytäntöä ja Verohallinnon linjauksia
Matti Urpilainen, OTT, dosentti, Tampereen yliopisto


Koulutuspaikka:
Solo Sokos Hotel Torni Tampere, Ratapihankatu 43, Tampere

Ajankohta:
tiistai 24.09.2019

Hinta:
600 euroa
/hlö + alv 24 %.
Hinta sisältää lounaan, aamu- ja iltapäiväkahvit ja luentoaineiston.
Laita ilmoittautumisen lisätietoihin maininta, jos olet oikeutettu jäsen- tai KLT-hintaan.

Jäsenhinta Taloushallintoliiton jäsenille:
435 euroa /hlö + alv 24 %.

KLT-hinta:
530 euroa
/hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
tiistai 10.09.2019

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.