Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Yrityskauppaprosessi haltuun (1 pv)

Hyödyllinen koulutus sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville


Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa käsittelemme yrityskauppaan liittyviä oikeudellisia ja taloudellisia kysymyksiä:
– Kuinka määrittelet strategiset ostokohteet?
– Kuinka saavutat synergia- ja skaalaedut yrityskaupan kautta?
– Kuinka hoidat yrityskaupan rahoituksen?
– Mitä asiakirjoja yrityskauppaprosessiin sisältyy?
– Mikä voi mennä vikaan yrityskaupassa?
– Yrityskaupan verosuunnittelu
– Legal-, financial-, ja tax due diligenge -prosessit
– Yrityksen arvonmääritys ja arvonmääritysmenetelmät

Lisäksi käsittelemme yrityskauppaprosessiin liittyviä asiakirjoja ja tyypillisimpiä ongelmatilanteita käytännön esimerkkitapausten avulla.


Yrityskauppa voi perustua yrityksen myyntipäätökseen tai se saattaa tulla ajankohtaiseksi ostajaehdokkaan ilmaantuessa. Yrityskauppa voi olla tehokas tapa laajentua uusille toimialoille tai markkinoille. Yritysten tulisi jatkuvasti huolehtia siitä, että niiden dokumentaatio on hoidettu kuntoon ja on ajan tasalla siten, että yritystä voidaan pitää houkuttelevana ostokohteena.

Yrityskauppaprosessissa on syytä ottaa huomioon verokysymykset. Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa opit, millä tavoin hyvällä verosuunnittelulla saat  merkittäviä säästöjä ja vältät veroansat.

Yrityskaupassa kaupan kohteen taloudellisella tarkastuksella varmistetaan se, että kauppahinta on oikein määritelty ja ettei kaupan jälkeen ilmene ostajan kannalta haitallisia taloudellisia seuraamuksia.

Yrityskaupan ennakoivilla toimenpiteillä voit varmistaa prosessin onnistumisen ja jopa nostaa yrityksen arvoa. Sen sijaan huolimaton valmistautuminen yrityskauppaan voi johtaa koko kaupan kariutumiseen tai kaupan jälkeisiin ikäviin yllätyksiin ja pahimmillaan riitatilanteisiin.


Kenelle?
Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutus on tarkoitettu yrityksen omistajille ja johdolle. Kaikille, jotka ovat osallisena yrityksen myyntiin tai ostoon liittyvässä prosessissa – esimerkiksi yritysten toimitusjohtajat, talousjohtajat, sijoittajat ja muut yrityskauppojen kanssa työskentelevät henkilöt.
Kurssi on hyödyllinen sekä yrityksen ostoa että myyntiä suunnitteleville.


Hyödyt
Yrityskauppaprosessi haltuun -koulutuksessa
– opit toimimaan menestyksekkäästi yrityskaupan osapuolena.
– opit ymmärtämään prosessiin liittyvien sopimusten merkityksen ja mahdollisuudet.
– opit välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita.
– saat valmiudet valmistautua ennakoivalla tavalla yrityskauppaprosessiin.
– opit huomioimaan verosuunnittelun yrityskaupassa.


Kouluttajat

Kouluttajina toimivat asiantuntijat ovat hoitaneet satoja yrityskauppoja ja neuvovat jatkuvasti yrityskauppa-asioissa sekä myyjiä että ostajia.

 

Harri Roos, Yrityskauppaprosessi haltuun -kouluttaja
Harri Roos, Partner, KTM, Carner Corporate Finance Oy

Petri Nevalainen, Yrityskauppaprosessi haltuun -kouluttaja
Petri Nevalainen, Partner, KTM, Smartius Oy

Suvi Vänskä, Yrityskauppaprosessi haltuun -kouluttaja
Suvi Vänskä, Veroasiantuntija, OTK, Alder & Sound Oy

Toni Turunen, Yrityskauppaprosessi haltuun -kouluttaja
Toni Turunen, Partner, KTM, Alder & Sound Oy

 

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– ”Hyvä yleiskuva asioista, joista tulee olla tietoinen.”
– ”Koulutus käsitteli kattavasti yrityskauppaa ja sen eri osa-alueita. Puhujat vaikuttivat luontevilta ja alallaan meritoituneilta.”
– ”Selkeytti yrityskaupan esiselvitysten merkitystä.”
– ”Sisältö oli hyvin jäsennelty ja kattava.”
– ”Teoriaa pystyy suoraan hyödyntämään käytännössä.”
– ”Suosittelisin tätä koulutusta muillekin, koska yrityskauppoja suunniteltaessa ei aina muisteta faktoja vaan mennään fiilis edellä ja silloin saatetaan törmätä epämiellyttäviin yllätyksiin.”


OHJELMA

08:45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus

09:00 Yrityskaupan strateginen suunnittelu
Partner, KTM Harri Roos, Carner Corporate Finance Oy
– Yrityskaupan strateginen suunnittelu ja prosessin vaiheet
– Liiketoiminta-analyysi
– Ostajakartoitus / yritysostokriteerien määrittely
– Ostajan valinta / ostokohteen valinta
– Rahoituksen huomioiminen
– Kaupan toteuttaminen

10:00 Yrityskauppaprosessin vaiheet
Partner, KTM Petri Nevalainen, Smartius Oy
– Osakekaupan ja liiketoimintakaupan erot
– Ostajan ja myyjän asema prosessissa

Valmistautumisvaihe ja siihen liittyvät asiakirjat
Partner, KTM Petri Nevalainen, Smartius Oy
– Kaupan valmistelu ja strukturointi
– Salassapitosopimus (NDA)
– Aiesopimus ja kauppakirja
– Kilpailukieltositoumukset yrityskaupassa
– Legal Due Diligence –prosessi

Käytännön esimerkkejä onnistuneista ja epäonnistuneista yrityskaupoista
Partner, KTM Petri Nevalainen, Smartius Oy
– Usein ilmenneet ongelmat kaupoissa
– Miten varmistat kaupan onnistuneen toteutuksen

11:30 Lounastauko

12:30 Yrityskaupan verosuunnittelu ja tax due diligence
Veroasiantuntija, OTK Suvi Vänskä, Alder & Sound Oy
– Yrityskaupan verosuunnittelu ja veroansojen välttäminen
– Tax due diligence yrityskaupassa
– Tyypillisimmät tax due diligence -tarkastuksen havainnot

13:45 Tauko

14:00 Financial due diligence
Partner, KTM Toni Turunen, Alder & Sound Oy
– Taloudellisten asioiden selvittäminen
– Financial due diligence yrityskaupassa
– Tyypillisimmät financial due diligence -tarkastuksen kohteet ja havainnot
– Yrityksen arvonmääritysmenetelmät

15:00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:
Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana. Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.

Ajankohta:
keskiviikko 14.12.2022 klo 9-15

Hinta:
597 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 557 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 497 euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun Yrityskauppaprosessi haltuun (1 pv) -koulutukseen 14.12.2022, Etäkoulutus
Hlö(ä)