Eventium järjestää nyt koulutuksen:

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa (1 pv)

Urakoitsija, suunnittelija, tavarantoimittaja – mitä rakennusalan ammattilaisen tulee tietää? 

Tunnetko YSE1998-, KSE2013- ja RYHT 2000-ehtojen systematiikan ja vastuumekanismit riittävällä tavalla? Oletko varmistunut siitä, että rakennushankkeeseen liittyvät riskit on ymmärretty ja huomioitu oikein sopimuksissanne? Osaatko hahmottaa rakennushankkeeseen osallistuvien keskeiset roolit sekä hyödyt ja riskit vakiintuneiden yleisehtojen välillä? Mikä merkitys vastuunjaon kannalta on sillä, mitkä yleiset ehdot sopimukseen liitetään?

Rakennusalalla käytettävät sopimukset pohjautuvat voimakkaasti yleisiin sopimusehtoihin, jotka ovat vakiintuneet käytettäväksi vuosikymmenten aikana. Useimmin käytetyt yleiset sopimusehdot ovat YSE 1998 urakoitsijoille, KSE 2013 suunnittelijoille ja konsulteille sekä RYHT 2000 materiaalin- ja tavarantoimittajille. Kyseiset yleisehdot ovat pitkälti roolisidonnaisia, eivätkä läheskään yhteneviä esimerkiksi vastuunrajoitusmekanismeiltaan. Niitä ei voi vaikeuksitta käyttää ristiin. Huono tai epäselvä sopimus voi ääritilanteissa johtaa vastuuseen toisen sopimuskumppanin virheistä ilman mahdollisuutta vyöryttää vastuuta virheen tekijälle.

YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa -koulutuksessa sinun on mahdollista saada kattava käsitys siitä, mitä seikkoja sopimusoikeudellinen korvausvastuu kattaa ja minkä vuoksi rakennusalan riidat kulkevat yleensä sopimusketjuja pitkin. Lisäksi saat tietoa erilaisista mahdollisuuksista rajoittaa osapuolten vastuuta sekä tähän liittyvästä oikeuskäytännöstä. Koulutuksessa käsittelemme myös vastuun jakautumista tilanteessa, jossa osa sopimusketjun sopimuksista on solmittu käyttämällä eri yleisiä ehtoja kuin muut sopimukset.

Tule ottamaan rakennusalan sopimusten toimitus- ja vastuunjakomekanismit kerralla haltuun.


Kenelle
Koulutus on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät rakennusalan sopimusten parissa. Koulutuksessa käsitellään asioita, joilla on merkitystä rakennusurakoitsijoille, rakennuttajille, suunnittelijoille, valvojille ja tavarantoimittajille.


Hyödyt
Saat tietopaketin rakennusalan yleisimpiä sopimuksia koskevista riskeistä ja ratkaisuvaihtoehdoista, joista on hyötyä sopimusneuvotteluissa. Näkökulmana ovat oikeuskäytännöt sekä muut oikeuslähteet.


Kouluttajat Kouluttajat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki Asianajotoimisto Applex Oy:stä.YSE, RYHT ja KSE
Kouluttajina toimivat osakas, asianajaja, varatuomari Janne Haapakari ja osakas, asianajaja, varatuomari Mika Miesmäki Asianajotoimisto Applex Oy:stä.

Jannella on erittäin kattava kokemus rakennusalalla toimivien yritysten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että riitatilanteissa. Janne on lisäksi kokenut rakennusalan asioiden asiantuntija ja kouluttaja.

Mikalla on vastaavasti vankka kokemus riidanratkaisumenettelyistä rakentamiseen liittyvissä oikeudenkäynneissä. Lisäksi Mika on avustanut useita rakennusalalla toimivia asiakkaitaan sopimusneuvotteluissa.

Vierailevat puhujat täsmentyvät ennen koulutusta.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
”Kiitokset asiantuntevasta kurssista!”
”Jannella on selkeä ulosanti ja hyvä ammattitaito!”
”Syventävää tietoa sopimusjuridiikasta.”
”Ei kannata riidellä, sovi kaikki kirjallisesti etukäteen!”
”Hyvä tietopaketti! Ajankohtaista tietoa omiin tarpeisiin.”
”Hyvä yleiskuva sopimuksista!”
”Hyvä ja asiallinen kouluttaja, täydet pisteet!”
– ”Koulutus antoi asiasta erittäin kattavan perustietopaketin. Mielestäni eri sopimusehtojen mukaiset vastuut ja niiden rajoitukset tulivat erittäin selkeästi läpikäytyä.”
– ”Hyvät perusteet kolmesta keskeisestä sopimusehdoista”
– ”Hyvä ja selkeä paketti aiheesta”
– ”Todella hyvät, ammattitaitoiset ja selkeäsanaiset luennoitsijat varmistivat, että etäyhteydelläkin mielenkiinto säilyi koko koulutuspäivän.”
– ”Hyvä tietopaketti.”
– ”Hyvä kokonaisuus eka ja kolmas esittäjä olivat eloisia ja helposti kuunneltavia.”
– ”Asiantuntevat kouluttajat.”
”Hyvää kertausta sopimusehtoihin joihin on hyvä saada tarkennuksia säännöllisesti. Esimerkki tapauksia voisi olla enemmän.”
– ”Asiat olivat hyvin tiivistettyjä ja esitykset olivat selkeitä.”
– ”Kokonaisuutena sain aihepiiristä peruskuvan, jonka perusteella perehtyä asiaan syvemmin jos tarve.”


Ohjelma:

9.15 Yhteyksien tarkistus
9.30 Koulutus alkaa
10.30 – 10.45 Tauko
11.30 – 12.30 Lounastauko
14.15 – 14.30 Tauko
15.30 Koulutus päättyy

Päivän avaus ja ohjelman esittely

Rakennushankkeeseen osallistuvien rooleista
Vastuista ja vastuunrajoituksista sopimusketjussa yleisesti
– Sopimusoikeudellinen ja vahingonkorvauslain mukainen vastuu
– Välillinen ja välitön vahinko: mikä tämä on käytännössä?

Vastuunrajoitukset
– Vastuunrajoitustyypit
– Vastuunrajoituksista sopiminen
– Yleisten sopimusehtojen liittäminen osaksi sopimusta

YSE 1998 mukainen vastuu
YSE:n vastuunrajoitusmekanismit
– Sopimussakkojen käyttö urakkasopimuksissa
– Keskeistä oikeuskäytäntöä YSE-maailmasta

KSE 2013 mukainen vastuu
– KSE-ehtojen vastuunrajoitusten systematiikka
– Sopimussakot ja maksimivastuut
– Keskeistä oikeuskäytäntöä KSE:n osalta

RYHT 2000 mukainen vastuu
– RYHT-ehtojen vastuunrajoitusten systematiikka
– Toimittajan aseman suojaaminen RYHT-ehdoin,
– RYHT-ehtojen kipupisteet

RYHT ja YSE: yhteensovittamisen case-esimerkkejä
Loppukeskustelu


Tämä koulutus toteutetaan Zoomilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa Osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Koulutuspaikka:
Verkkokoulutus

Ajankohta:
16.3.2023 
klo 9.30 – 15.30

HUOM. Early Bird – nopean ilmoittautujan etu:
– 100 euroa hinnasta pois, kun ilmoittaudut viimeistään 28.2.2023
Ei voi yhdistää muihin etuihin

Osallistumismaksu:
697 euroa 
/ hlö (+ alv 24%). Koulutus sisältää sähköisen materiaalin.

Ryhmäetuhinnat:
samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa:  657 euroa / hlö (+ alv 24%),
kolme tai useampi osallistujaa:  597 euroa / hlö (+ alv 24%).


Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa.

ILMOITTAUTUMINEN

(Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)


Kyllä, ilmoittaudun YSE, RYHT ja KSE – vastuut rakennushankkeen sopimusketjuissa (1 pv) -koulutukseen 16.03.2023, Etäkoulutus
Hlö(ä)