Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

YSE:stä ja KSE:stä allianssimalliin (1/2 pv)

Tehokas tietopaketti rakennusurakan ja -suunnittelun sopimuksista sekä vastuukysymyksistä

Koulutuksessa opit tärkeimmät asiat
– YSE:n alaisista rakennusurakkasopimuksista,
– allianssiurakkasopimuksista sekä
– rakennusurakoitsijan, rakennuskonsultin ja suunnittelijan vastuukysymyksistä.


Käsittelyn kohteena ovat allianssimalli, YSE 1998 -ehdot ja KSE 2013 -ehdot sekä erityisesti vastuukysymysten käsittely eri sopimusmalleissa.

– Perehdymme tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin, jotka rakennusurakoitsija, suunnittelija ja tilaaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa.
– Erityisesti käsitellään allianssiurakkasopimuksia, YSE 1998 -ehtojen käyttämistä rakennusurakoissa sekä KSE 2013 -ehtojen soveltamista rakennuskonsultoinnissa.
– Lisäksi käsitellään virhe- ja viivästysvastuita ja käydään läpi oikeustapauksia rakennusurakoitsijan ja rakennuskonsultin vastuukysymyksistä.
– Opit uusimman oikeuskäytännön ja ennakkotapausten avulla tunnistamaan ja välttämään yleisimmät urakka- ja konsulttisopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannat valmiuksiasi neuvotella parempia sopimusehtoja ja välttää sopimuskonflikteja.

Useat laajat infrahankkeet hoidetaan nykyään allianssiurakkana. Allianssimallilla pyritään varmistamaan se, että projektin kustannukset ja aikataulut eivät ylity.

Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä allianssiurakan hyödyistä ja riskeistä sekä käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista.


Kenelle?
Allianssiurakoiden, rakennusurakkasopimusten ja rakennuskonsultoinnin kanssa tekemisessä oleville: yritysten toimitusjohtajat, esimiehet, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä olevat henkilöt.


Tavoite
Kurssin tavoitteena on opastaa yrityksiä ymmärtämään eri urakkamallien ja ehtojen merkitys, noudattamaan hyviä sopimuskäytäntöjä ja opastaa yritykset välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita urakka- ja suunnittelusopimuksissa.


Kouluttajat
Kouluttajina toimivat Partner, KTM Petri Nevalainen Smartius Oy:stä sekä OTK, VT Juha Virolainen Vison Oy:stä. He avustavat jatkuvasti rakennusliikkeitä ja suunnittelutoimistoja niiden urakka- ja suunnittelusopimusasioissa.

Palautetta aiemmista koulutuksista:
– “Hyvä ja kattava yleiskuva YSE-, KSE- ja Allianssimalleista”
– “Hyvä yleiskatsaus aiheeseen”


OHJELMA

8.45 Ilmoittautuminen ja yhteyksien tarkistus
9.00 Aloitus
12.00 Koulutus päättyy
– Pidämme taukoja sopivasti.

SISÄLTÖ

Allianssisopimukset ja niiden ehdot
– Millaisiin hankkeisiin allianssimalli soveltuu?
– Allianssisopimuksen taustalla olevat periaatteet
– Allianssiprojektin vaiheet: kehitys- ja toteutusvaihe sekä toteutusvaiheeseen sisältyvä jälkivastuuaika
– Allianssiurakan sopimusehdot
– Kaupallisen mallin sisältö
– Mitä tarkoittaa käsite ”laajuuden muutos”?
– Miten allianssin riskit ja tuotot jaetaan toimijoiden kesken?
– Avainhenkilöiden merkitys allianssissa
– Alihankkijoiden sitouttaminen
– Käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista

Rakennusurakkasopimus YSE 1998 -ehtojen mukaisesti
– Vakioehtojen käyttö ja liittäminen osaksi sopimusta
– YSE 1998 -ehdot
– Miten virhe- ja viivästysvastuut määräytyvät YSE ehdoissa?
– Vastuusuhteet ali- ja sivu-urakassa
– Miten tilaaja ja urakoitsija voivat rajata vastuutaan YSE ehtoja sovellettaessa?
– Lisä- ja muutostyöt YSE-ehdoissa: tavanomaiset ongelmatilanteet ja niiden välttäminen
– Ajankohtaista oikeuskäytäntöä

Rakennuskonsultin vastuukysymykset ja KSE 2013 -ehdot
– Rakennuskonsultin vastuukysymykset KSE 2013 -ehtojen mukaan
– Konsultin vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitukset
– Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet
– Oikeustapauksia konsultin vastuusta


Koulutuspaikka:
Etäkoulutus toteutetaan Zoomilla. Voit keskustella ja kysyä päivän aikana. Lähetämme sähköpostiisi lisätietoa osallistumisinfossa ennen koulutusta.

Ajankohta:
torstai 03.02.2022

Hinta:
397 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali sekä henkilökohtainen tallenne, joka on osallistujien katsottavissa tilaisuuden jälkeen 1 viikon ajan.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 357 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 297 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 8 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistuja ei saavu koulutukseen, eikä osallistumista ole peruutettu, veloitamme koko koulutusmaksun. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.