Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

YSE:stä ja KSE:stä allianssimalliin – rakennusurakan ja -suunnittelun sopimuskysymykset (1 pv)

Mitä saat?
Tässä koulutuksessa opit tärkeimmät asiat YSE:n alaisista rakennusurakkasopimuksista, allianssiurakkasopimuksista sekä rakennusurakoitsijan, rakennuskonsultin ja suunnittelijan vastuukysymyksistä.
– Käsittelyn kohteena ovat allianssimalli, YSE 1998 ehdot ja KSE 2013 ehdot sekä erityisesti vastuukysymysten käsittely eri sopimusmalleissa.
– Perehdymme tyypillisimpiin ongelmatilanteisiin, jotka rakennusurakoitsija, suunnittelija ja tilaaja voivat välttää käyttämällä oikeanlaisia sopimusehtoja rakennusurakoissa.
– Erityisesti käsitellään allianssiurakkasopimuksia, YSE 1998 ehtojen käyttämistä rakennusurakoissa sekä KSE 2013 ehtojen soveltamista rakennuskonsultoinnissa.
– Lisäksi käsitellään virhe- ja viivästysvastuita ja käydään läpi oikeustapauksia rakennusurakoitsijan ja rakennuskonsultin vastuukysymyksistä.

Useat laajat infrahankkeet hoidetaan nykyään allianssiurakkana. Allianssimallilla pyritään varmistamaan se, että projektin kustannukset ja aikataulut eivät ylity. Tule kuulemaan asiantuntijoiden näkemyksiä allianssiurakan hyödyistä ja riskeistä sekä käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista.

Uusimman oikeuskäytännön ja ennakkotapausten avulla opitaan tunnistamaan ja välttämään yleisimmät urakka- ja konsulttisopimuksiin liittyvät ongelmatilanteet. Samalla parannetaan valmiuksia neuvotella parempia sopimusehtoja ja välttää sopimuskonflikteja.

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisessä allianssiurakoiden, rakennusurakkasopimusten ja rakennuskonsultoinnin kanssa, kuten yritysten toimitusjohtajat, esimiehet, työmaapäälliköt ja muut urakkasopimusten kanssa tekemisissä olevat henkilöt.

Tavoite
Koulutuksen tavoitteena on opastaa yrityksiä ymmärtämään eri urakkamallien ja ehtojen merkitys, noudattamaan hyviä sopimuskäytäntöjä ja opastaa yritykset välttämään tyypillisimpiä ongelmatilanteita urakka- ja suunnittelusopimuksissa.

Kouluttajat
Kouluttajina toimivat asianajaja, KTM Petri Nevalainen ja asianajaja Janne Haapakari Asianajotoimisto Applex Oy:stä sekä VT Juha Virolainen Vison Oy:stä. He avustavat jatkuvasti rakennusliikkeitä ja suunnittelutoimistoja niiden urakka- ja suunnittelusopimusasioissa.


OHJELMA

09:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:30 Koulutus alkaa
– Päivän ohjelman esittely

Urakkasopimus YSE 1998 -ehdoilla
– YSE 1998 -ehtojen systematiikka ja kipupisteet
– Eri urakkatyypit: yksikköhintaurakka, kiinteähintainen urakka ja tavoite- ja kattohintainen urakka

10:30 Vastuut ja vastuunrajoitukset YSE 1998-ehdoissa
– Miten virhe- ja viivästysvastuut määräytyvät YSE 1998 -ehtojen perusteella?
– Vastuusuhteet ali- ja sivu-urakassa
– Miten tilaaja ja urakoitsija voivat rajata vastuutaan YSE 1998 -ehtoja käytettäessä?
– Lisä- ja muutostyöt YSE-ehdoissa: tavanomaiset ongelmatilanteet ja niiden välttäminen
– Ajankohtaista oikeuskäytäntöä

11.30 Lounas

12:15 Allianssisopimukset ja niiden ehdot
– Millaisiin hankkeisiin allianssimalli soveltuu?
– Mitä on otettava huomioon onnistuneessa allianssiurakassa?
– Allianssiprojektin vaiheet: kehitys- ja toteutusvaihe sekä toteutusvaiheeseen sisältyvä jälkivastuuaika
– Allianssiurakan sopimusehdot
– Avainhenkilöiden merkitys ja sitouttaminen allianssissa

13.00 Kahvi

13:15 Allianssisopimukset ja niiden ehdot, jatkuu
– Miten allianssin riskit ja tuotot jaetaan toimijoiden kesken?
– Allianssin kannustinjärjestelmä
– Allianssin tavanomaiset avaintavoitteet
– IPR-oikeuksien jakautuminen allianssissa
– Käytännön kokemuksia toteutetuista allianssiurakoista

14.00 Rakennuskonsultin vastuukysymykset ja KSE 2013 ehdot
– Rakennuskonsultin vastuukysymykset KSE 2013 ehtojen mukaan
– Konsultin vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitukset
– Kansainvälisen konsulttitoiminnan erityispiirteet
– Oikeustapauksia konsultin vastuusta

15:30 Päätöskeskustelu

16:00 Koulutus päättyy

—————————

Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

Ajankohta:
keskiviikko 23.10.2019

Hinta:
697 euroa
/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin, lounaan ja kahvit.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa euroa /hlö + alv 24 %

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.