Esimieskoulutus mahdollistajanaEsimieskoulutus

Miksi valmennus, miksi esimieskoulutus?

Asiantuntijayhteisöjen esimiestyö on läsnäoloa monimutkaisissa
asioissa ja tilanteissa erilaisten ihmisten ja verkostojen
kanssa. Esimiestyön tavoitteet ja toimintaympäristöstä
nousevat tehtävät ovat haastavia mutta tärkeitä työyhteisön ja
verkoston laadukkaalle sekä vaikuttavalle toiminnalle. Tilanne
saa monen esimiehen mietteliääksi. Puuttumattomina tilanteet
saattavat johtaa työssä uupumiseen, työn tuottavuuden
alenemiseen, laatuongelmiin ja jopa organisaation maineen
menettämiseen. Miten tilanteisiin kannattaisi puuttua?
Millaisia keinoja on käytettävissä ristiriitatilanteiden
käsittelyyn? Miten esimieskoulutus voi auttaa asiassa?

Esimieskoulutus

Esimieskoulutus muuttuvassa ympäristössä

Organisaatioiden toiminnalle 2010 luvulla on tyypillistä
toistuva ulkoisten ja sisäisten muutosten kohtaaminen.
Tuloksellinen toiminta muuttuvassa ympäristössä on
haasteellista.

Ennen vanhaan riitti, että esimies ilmoitti tukevansa jotakin.
Uudessa ajassa johtajan pitää sitoutua tekemään samaa kuin
hänen alaisensa käyttäen samoja työkaluja kuin muutkin
työntekijät. Alaiset eivät muutu ja kehity, jolleivät he näe
päällikkönsä tekevän samoin.

Tuloksellinen esimieskoulutusEsimieskoulutus

Haasteiden keskellä pärjää osaava ja pystyvä ihminen. Koulutus
on tuloksellinen keino kasvattaa ja huolehtia osaamisesta.
Yksilöt ovat erilaisia, joten valmennustenkin on oltava
yksilöllisiä.

 

Esimieskoulutus asiakaskohtaisena tai avoimilla kursseilla

  • Organisaation suoritusten alhaisuus tavoitteisiin nähden
  • Tiimin henkilöstön vaihtuvuus.
  • Organisaation esimiestehtävän tekemättä jättäminen tai taitamaton toteutus.
  • Organisaation vision ja strategian merkityksen ymmärtäminen puutteellista
  • Heikko työilmapiiri.
  • Muutosten läpiviennin toteutumisen puutteet

 

Esimieskoulutus parantaa työilmapiiriä työpaikoilla. KunEsimieskoulutus
esimies voi hyvin, muutkin voivat. Töiden tekeminen
tehokkaammin parantaa myös kannattavuutta ja lisää asiakkaiden
tyytyväisyyttä ja luottamusta.

Hyvä johtaja on kuunteleva, hän vaikuttuu alaisestaan,
selvittää asioita, on tukena ja kannustaa kohti tulevaa. Hän
on on niin avoin kuin mahdollista, ja myös suora, reilu ja
kannustava.

Esimieskoulutuksen suunnittelun ja toteutusten pohjana on
kokemuksellisen oppimisen malli ja valmennusmenetelminä
käytetään monipuolisesti yksilön ja ryhmän oppimista tukevia
menetelmiä.

 

Katso ajankohtaiset koulutukset kalenteristamme.