fbpx

Esimieskoulutus

Esimieskoulutus mahdollistajanaEsimieskoulutus

Miksi valmennus, miksi esimieskoulutus?

Asiantuntijayhteisöjen esimiestyö on läsnäoloa monimutkaisissa asioissa ja tilanteissa erilaisten ihmisten ja verkostojen kanssa. Esimiestyön tavoitteet ja toimintaympäristöstä nousevat tehtävät ovat haastavia mutta tärkeitä työyhteisön ja verkoston laadukkaalle sekä vaikuttavalle toiminnalle. Tilanne saa monen esimiehen mietteliääksi. Puuttumattomina tilanteet saattavat johtaa työssä uupumiseen, työn tuottavuuden alenemiseen, laatuongelmiin ja jopa organisaation maineen menettämiseen. Miten tilanteisiin kannattaisi puuttua?
Millaisia keinoja on käytettävissä ristiriitatilanteiden käsittelyyn? Miten esimieskoulutus voi auttaa asiassa?

Esimieskoulutus

Esimieskoulutus muuttuvassa ympäristössä

Organisaatioiden toiminnalle 2010 luvulla on tyypillistä toistuva ulkoisten ja sisäisten muutosten kohtaaminen.
Tuloksellinen toiminta muuttuvassa ympäristössä on haasteellista.

Ennen vanhaan riitti, että esimies ilmoitti tukevansa jotakin.
Uudessa ajassa johtajan pitää sitoutua tekemään samaa kuin hänen alaisensa käyttäen samoja työkaluja kuin muutkin työntekijät. Alaiset eivät muutu ja kehity, jolleivät he näe päällikkönsä tekevän samoin.

Tuloksellinen esimieskoulutusEsimieskoulutus

Haasteiden keskellä pärjää osaava ja pystyvä ihminen. Koulutus on tuloksellinen keino kasvattaa ja huolehtia osaamisesta. Yksilöt ovat erilaisia, joten valmennustenkin on oltava
yksilöllisiä.

 

Esimieskoulutus asiakaskohtaisena tai avoimilla kursseilla

  • Organisaation suoritusten alhaisuus tavoitteisiin nähden
  • Tiimin henkilöstön vaihtuvuus.
  • Organisaation esimiestehtävän tekemättä jättäminen tai taitamaton toteutus.
  • Organisaation vision ja strategian merkityksen ymmärtäminen puutteellista
  • Heikko työilmapiiri.
  • Muutosten läpiviennin toteutumisen puutteet

 

Esimieskoulutus parantaa työilmapiiriä työpaikoilla. KunEsimieskoulutus esimies voi hyvin, muutkin voivat. Töiden tekeminen tehokkaammin parantaa myös kannattavuutta ja lisää asiakkaiden tyytyväisyyttä ja luottamusta.

Hyvä johtaja on kuunteleva, hän vaikuttuu alaisestaan, selvittää asioita, on tukena ja kannustaa kohti tulevaa. Hän on on niin avoin kuin mahdollista, ja myös suora, reilu ja kannustava.

Esimieskoulutuksen suunnittelun ja toteutusten pohjana on kokemuksellisen oppimisen malli ja valmennusmenetelminä käytetään monipuolisesti yksilön ja ryhmän oppimista tukevia menetelmiä.


Katso ajankohtaiset koulutukset kalenteristamme.