fbpx

HR – Human Resources

HR – Human Resources

 
Hyvin hoidetut henkilöstöasiat ovat vahva kilpailutekijä yritykselle. Kun esimies tietää, miten erilaisissa tilanteissa tulee toimia, ja henkilöstö voi luottaa siihen että yrityksessä noudatetaan oikeudenmukaisia pelisääntöjä, yrityksen menestymiselle on luotu vakaa pohja.
 
Milloin vuosiloma on viimeistään annettava? Miten lomapalkka lasketaan eri tilanteissa? Milloin työntekijä saa olla poissa työkyvyttömyyden tai perhevapaan vuoksi? Miten vältetään YT-neuvotteluiden ja irtisanomistilanteiden tyypillisimmät virheet?

Esimiestyö ja henkilöstöasiat

 
Työntekijät tarvitsevat ohjausta tehtäviensä menestykselliseen hoitamiseen. Miten saada työntekijät ottamaan vastuuta haastavissa tilanteissa? Onko mahdollista olla yksi porukasta ja silti johtaa jämäkästi? Miten toimia esimerkillisesti ja kannustavasti johtajana?
 
Henkilöstöasioiden päivittäishoito on esimiehen vastuulla, ja esimies kohtaa henkilöstöasioita aina, oli yrityksessä sitten henkilöstöasiantuntijaa tukemassa tai ei. Mitä työhaastattelussa kannattaa kysyä ja mitä ei saa kysyä? Miten tuetaan työhyvinvointia ja samalla saavutetaan asetetut tavoitteet? Mistä palkitaan ja miten? Miten toimia työpaikkakiusaamistilanteessa? Mikä on turvallisuuskulttuurin ja johtajuuden suhde toisiinsa? Mitä uusia haasteita etäjohtaminen tuo?
 
Yrityksen tärkein menestystekijä liittyy henkilöstövalintoihin ja erilaisten osaamisten ja kyvykkyyksien johtamiseen. Kriittisin vaihe henkilöstösuunnittelun toteutuksessa on esimiestyö ja toimivat HR-käytännöt. Onnistuneet työntekijävalinnat vaikuttavat merkittävästi työilmapiiriin. Siksi on tärkeää että työhaastatteluja tekevät esimiehet osaavat käyttää työhaastatteluja oikein ja ymmärtävät riittävästi työhaastattelun tarjoamia mahdollisuuksia.
 

HR ja lainsäädäntö

 
Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö eivät ole oma, muusta elämästä erillinen saarekkeensa. Kun työyhteisössä tiedetään, miten ne vaikuttavat käytössä oleviin keinoihin haastavissa tilanteissa, säästytään monelta murheelta. Virheiden pelko vähenee huomattavasti, kun juridinen osaaminen paranee. Kun sekä säännöt että tunteet otetaan arjessa huomioon, syntyy paras lopputulos.
 
Koulutukset sopivat esimerkiksi johdolle, esimiehille ja henkilöstöhallinnon työntekijöille. Koulutuksissa yhdistyy luento-osuuksia, käytännönläheisiä esimerkkejä ja workshop-osuuksia. Valmentajina toimivat omien osa-alueidensa rautaiset ammattilaiset. Katso ajantasaiset koulutukset kalenteristamme.