fbpx

Innovaatiot ja tuotekehitys

Innovaatiot ja tuotekehitys

Onnistunut tuotekehitys, innovaatiot ja markkinoilla menestyvät tuotteet ovat yrityksen kilpailukyvyn perusta. Uusien tuotteiden ja palveluiden pitäisi varmistaa liiketoiminnan kasvu kannattavasti.
Kuitenkin suuri osa lanseerauksista epäonnistuu. Tämän ongelman ratkaisemiseksi saat työkaluja laadukkaista koulutuksistamme.

Tuotepäällikön työn haasteet

Tuotepäällikön työ sijoittuu jonnekin myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen välimaastoon.

Koska perinteinen B2B-myyntityö on käynyt liian kalliiksi, tulee tuotepäällikön työ muuttumaan lähivuosina rajusti. Yhä useammat myyjän työt on automatisoitava tavalla tai toisella. Suurin syyllinen on verkkokauppa. Asiakkaat oppivat vaatimaan yhä
helpompia tapoja ostaa.

Tärkein tuotepäällikön tehtävä on poistaa ostamisen esteitä.
Tuotteita on voitava ostaa ja myydä helposti. Tule koulutukseemme kuulemaan, miten saat sanomasi erottumaan tuhansien kilpailevien viestien joukosta, mistä tunnistaa hyvän tuotteistuksen ja miten ostamisen esteitä poistetaan käytännössä.

Yritysbrändi

Vahva yritysbrändi tuo yritykselle pitkän ajan kilpailuetua. Oikein laaditun tavoitebrändin ja loistavan toteutuksen myötä syntyy vahva brändi, joka houkuttelee asiakkaita ja motivoi työntekijöitä.
Yritysbrändi on myös usein ainoa keino, jolla yritys voi erottautua samankaltaisia tuotteita ja palveluja tarjoavista kilpailijoista.
Tuotteita ja palveluja on helppo kopioida, brändiä ei.

Lean-koulutukset innovoinnin ja tuotekehityksen apuna

Haluatko oppia Lean-tekniikoita ja -ajattelumalleja? Lean Startup-valmennukset on luotu henkilöille, jotka haluavat luoda uutta ja varmistua ideansa kysynnästä ennen
lanseerausta.

Ehkä haluat oppia tehostamaan päivittäistä työtehoasi. Miten vähennetään kiirettä, luodaan lisäarvoa asiakkaille ja keskitytään siihen työhön, millä on todellista vaikutusta? Miten Lean-metodeja voidaan jalkauttaa organisaation päivittäiseen työhön? Miksi jokaisen työntekijän voimaannuttaminen on tehokas keino parantaa prosesseja?

Koulutuksemme sopivat esimerkiksi toimisto- ja tietotyöläisille, yrittäjille, johtajille ja tiiminvetäjille. Valmennuksissa yhdistellään luento-osuuksia, käytännönläheisiä esimerkkejä,
työpajoja ja energisoivia pedagogisia pelejä. Kouluttajina toimivat omien osa-alueidensa asiantuntijat. Katso ajantasaiset koulutukset kalenteristamme.