fbpx

Lean koulutukset

Lean-ajattelussa keskitytään tuottamattomien toimintojen poistamiseen. Sitä kautta voidaan parantaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä, pienentää kustannuksia ja lyhentää tuotannon läpimenoaikoja. Ajattelu pohjautuu alunperin Toyotan sisäiseen tuotantofilosofiaan, jota on kehitetty miltei sadan vuoden ajan. Kurssien avulla osallistuja saa perustiedot tekniikoista ja niiden soveltamisesta oman organisaation toiminnassa.

Startup-valmennukset on luotu henkilöille ja organisaatioille, jotka haluavat luoda uutta ja varmistua ideansa kysynnästä ennen lanseerausta. Koulutuksissa yhdistyy luento-osuuksia, käytännön harjoituksia, työpajoja ja varsinaisia projektitöitä. Kouluttajina toimivat tunnetut asiantuntijat.

Lean ja johtaminen

Johtamiseen keskittyvät Lean-kurssit tarjoavat esimiehille, työnjohtajille ja tiiminvetäjille lähtökohdat kehittää oman organisaationsa johtamista, parantaa alaistensa sitoutumista ja tukea Lean-muutosprosessia systemaattisesti. Toimialariippumattomat koulutukset soveltuvat niin tuotannoissa, palveluissa kuin julkishallinnossakin toimiville esimiehille.

Lean Six Sigma-sertifikaatit

Haluatko sertifioitua Lean Six Sigma Black Beltiksi tai Green Beltiksi?

Menetelmä tarjoaa yrityksille ja yhteisöille tehokkaan tavan parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua, vähentää kustannuksia, lyhentää läpimenoaikoja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Jo sadat opiskelijat ovat osoittaneet projektitöillään, että menetelmä toimii ja että sitä voi soveltaa myös suomalaisiin organisaatiohin. Tietotaito, ammattitaito ja tietotekniikka muodostavat siinä äärimmäisen tehokkaan kokonaisuuden.

Green Belt-koulutukseen osallistuvat oppivat osan kokonaisvaltaisesta Black Belt-koulutuksen sisällöstä. Koulutusten teoriajaksojen välissä opiskelijat tekevät projektityötä omaan organisaatioonsa. Näin opiskelijat oppivat paremmin ja voivat osoittaa koulutuksen hyödyn organisaatiolle. Kun työkaluja on käytetty omassa projektissa ja niiden käyttö on raportoitu vaaditulla tavalla, osallistuja saa osallistumistodistuksen lisäksi Black Belt- tai Green Belt -sertifikaatin.

Katso ajankohtaiset koulutukset kalenteristamme.