fbpx

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media -koulutukset

Sosiaalisen median käyttö kasvaa räjähdysmäisesti. Verkkoläsnäolo on elintärkeää yritykselle, mutta monissa organisaatioissa esiintyy epävarmuutta siitä, miten ilmiöön pitäisi suhtautua.

Oletko yrityksesi some-vastaava? Saatteko Facebook-mainostyökalusta kaiken irti? Ovatko Instagram, Linkedin ja Twitter tehokkaassa käytössä? Mitä pitäisi mitata ja miksi? Miten blogia voidaan hyödyntää liiketoiminnassa? Vastaako verkkosivujenne sisältö asiakkaanne tarpeisiin? Haluatko oppia hyödyntämään Google Analytics-toimintoja verkkotoiminnassasi? Miten Google AdWordsiä hyödynnetään tehokkaasti? Koulutuksissa käydään läpi tärkeimmät ja toimivimmat yhteisömanagerin työkalut ja perehdytään siihen, miten suuri yleisö saadaan kiinnostumaan ja pysymään kiinnostuneena sisällöstä. Ideana on saada kuva siitä, mitä asioita pitää oman organisaation kanssa käydä läpi, jotta some-strategian luominen etenee järkevästi ja tuloksellisesti. Kestävä strategia luo pohjaa verkkonäkyvyyden kasvattamiselle.

Sosiaalisen median pelisäännöt

Miten yrityksen työntekijöitä pitäisi ohjeistaa sosiaaliseen mediaan liittyvissä käytännöissä? Miten pitäisi suhtautua Facebookin käyttöön työaikana? Miten otetaan huomioon tietoturva? Hyvin laaditut pelisäännöt yrityksessä helpottavat kaikkien elämää.

Kiinnostavien sisältöjen tuottaminen

Laadukas verkkosisältö pärjää parhaiten hakukoneissa. Hakukoneoptimointi, sosiaalinen media ja sisältöstrategia kietoutuvat kokonaisuudeksi, jonka kaikkien osien huomiointi on tärkeää. Käyttäjät hakeutuvat kiinnostavien sisältöjen pariin ja vertaissuositukset korostuvat. Opi tehokas Tekstitehdas-menetelmä, jonka avulla kirjoitat juuri silloin kun pitää.

Hyvin suunniteltu, visuaalisesti houkutteleva viesti huomataan ja se vaikuttaa. Miten tehdään videoita, jotka pitävät katsojan kiinnostuneena alusta loppuun asti? Opi saamaan aikaiseksi hyvä webbivideo mahdollisimman kevyellä kalustolla. Tue sosiaalisen median strategiaa mobiilikuvauksella ja ota kaikki hyöty irti Adobe Creative Cloudista.

Koulutukset soveltuvat esimerkiksi yritysten tiedotus-, viestintä- ja markkinointitehtävissä toimiville, sisällöntuottajille ja asiakaskontaktissa oleville, esimiehille, tuote- ja palvelupäälliköille ja yrittäjille toimialasta riippumatta.

Koulutuspäivät sisältävät luento-osuuksia, case-esimerkkejä ja käytännön harjoituksia. Kouluttajina toimivat oman osa-alueensa asiantuntijat.

Katso ajankohtaiset koulutukset kalenteristamme.