fbpx

Toiminnan kehittäminen

Esimieskoulutukset toiminnan kehittäjinä

Esimiehiltä vaaditaan monenlaista osaamista. Olipa kyseessä uusi esimies tai
kokenut johtaja, vaaditaan varmuutta toimia erilaisissa tilanteissa ja rooleissa. Johtamisen perustehtäviin kuuluu organisaation toiminnan kehittäminen. Työntekijät tarvitsevat ohjausta tehtäviensä hoitamiseen ja ohjaustaidon pitää löytyä esimieheltä. Uusi esimies tarvitsee työkaluja toimia esimiesmäisesti ja olla silti yksi porukasta entisten kollegoiden keskellä. Miten toimia oikealla tavalla ja ansaita johdettavien luottamus ja kunnioitus? Mitä velvollisuuksia työnantajalla on? Mitä uusia haasteita etäjohtaminen tuo? Miten annetaan positiivista ja negatiivista palautetta rakentavasti? Esimerkiksi näihin asioihin esimiehet, tiiminvetäjät, päälliköt ja yrittäjät toimialasta riippumatta saavat koulutuksista lisää työkaluja esimiestyöskentelynsä työkalupakkiin.

Toiminnan kehittäminen muutoksessa

Organisaatioiden menestyksen ratkaisee se, miten nopeasti ne kykenevät uudistamaan toimintaansa. Muutosta on myös osattava johtaa ammattimaisesti. Muutoksen johtaminen vaatii kokeneeltakin ammattilaiselta monipuolista osaamista. Koulutuksissa käydään läpi muutoshankkeiden onnistumisen edellytyksiä ja kokemuksia haastavista muutosprosesseista. Osallistuja saa runsaasti käytännössä kokeiltuja ohjeita johtamistyöhön. Miten sitoutetaan koko henkilöstö muutokseen, miten muutosvastarinta tunnistetaan ja miten sitä työstetään? Miksi monet organisaatiomuutokset eivät toteudu suunnitellusti? Miten opitaan hyödyntämään erilaista osaamista muutostilanteissa? Miten suuriakin muutoksia voidaan johtaa tehokkaasti?

Toiminnan kehittäminen organisaation arjessa

Kokousten tehostaminen on eräs helpoimpia tapoja organisaation tehokkuuden nostamiseen. Tehokas ajankäyttö parantaa tuloksia ja vähentää stressiä. Hyvällä suunnittelulla voidaan saada enemmän irti erilaisista ryhmätilanteista. Entä millainen on hyvä tiimi? Miten huomioidaan erilaiset ihmiset tiimin jäseninä? Miten yrityksen asiakaskeskeisyyttä ja kilpailukykyä voidaan parantaa? Miten välttää yleisimmät hinnoitteluvirheet ja tarjouskilpailun pahimmat sudenkuopat? Esimerkiksi näitä asioita käsitellään valmennuksissamme.