fbpx
Arvioida vai arvostaa? Rakentava vuorovaikutus
Valmentajana Simo Routarinne
Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Arvioida vai arvostaa? Rakentava vuorovaikutus

EUR

17.11.2016, Crowne Plaza Helsinki - Hesperia, Helsinki Mannerheimintie 50, Helsinki 24 lokakuun, 2016 Sampo Korppoo

Asiakaspalvelu , Itsensä kehittäminen , Työhyvinvointi , Viestintä

 Kampata vai kannustaa? Kilpailu vai yhdessä rakentaminen?

 

Ennen kaikkea ideointi- ja innovaatioprosessit ja tietenkin kaikki kohtaamiset ja palaverit voivat olla vaikeita, energiaa syöviä ja latistavia – tai energisoivia, innostavia ja tuloksellisia!

Kaikki riippuu vuorovaikutuksen laadusta, siitä onko vuorovaikutus rakentavaa vai kilpailevaa, kannustetaanko kaverin ideoita vai kampataanko niitä? Joko arvioidaan ja arvostellaan ideaidut kuoliaaksi tai kehitellään niitä yhdessä hyväksymällä, kannustamalla ja yhdistelemällä niitä toisiinsa.


Kenelle

Päivä sopii esimiehille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille ja kaikille tiimin jäsenille, jotka  haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja sosiaalista ketteryyttään.

Oppivan organisaation itseään kehittävä ‘kollektiivinen äly’ perustuu vuorovaikutuksen rakentavuuteen – vasta silloin ryhmässä toimimisesta saadaan irti synergiaa, vasta silloin yhteistoiminnan tuloksena voi syntyä  jotakin sellaista, mitä kukaan ei olisi yksin voinut saada aikaiseksi!


Tässä valmennuksessaRakentava vuorovaikutus

Osallistujat saavat työkaluja, joilla he voivat jatkaa rakentavan vuorovaikutuksen osaamisen harjoittelua ja vahvistamista kollegiaalisen jakamisen avulla omassa työssään.

Luvassa on toiminnallista oppimista, eli teemme yhdessä yksinkertaisia, käytännönläheisiä ja hauskoja harjoituksia, joiden avulla tutkimme  vuorovaikutus- ja ideointitilanteiden käytäntöjä. Jokainen harjoitus puretaan keskustellen. 

Arvioida vai arvostaa? Kampata vai kannustaa? Kilpailu vai yhdessä rakentaminen?


Mitä saat

  • Saat työstää epäonnistumisen pelkoa kohti iloista mokaamista
  • Opit antamaan aidosti kannustavaa ja valmentavaa palautetta
  • Saat lisää ymmärrystä intentio – ilmaisu – impakti –ketjun käyttökelpoisuuden vuorovaikutuksessa
  • Opit luomaan luottamuksellisen, kaksisuuntaisen ja positiivisen kohtaamistilanteen
  • Saat valmiudet käyttää tietoisesti kehon kieltä aktiivisen kuuntelun tehostamiseen ja vuorovaikutuksen sujuvoittamiseksi
  • Kehität sietokykyä ja valmiutta myös haastavien ja epämiellyttävien tilanteiden kohtaamiseen
  • Kehität edelleen empaattista kykyä asettua toisen asemaan
  • Tunnistat oman vaikutusvaltasi ja vastuusi vuorovaikutuksen sujuvuudesta ja asioiden eteenpäin kehittämisestä
  • Saat työkaluja toisten negatiivisten tunteiden hyväksymiseen ja käsittelyyn 

KouluttajaSimo Routarinne

Koulutuspäivien valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne, Creative director IMPROVment.fi.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja.

Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

”Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!”


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Ryhmäytyminen

– tutustumme iloiseen mokaamiseen epäonnistumisen pelon sijaan

– harjoittelemme reagoimaan hetkessä ja spontaanisti toisten impulsseihin

– rakennamme tietoisesti luottamusta ja turvallisuutta ryhmään

10.30 Tauko

Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet

– käymme läpi peruskäsitteet ja konseptit tiedollisesti

11.30 – 12.15 Lounas

Rakentavan vuorovaikutukset käytännön harjoitteet

– tutkimme erilaisia tapoja hyväksyä ja kehittää edelleen omia ja toisten ideoita

– opimme tunnistamaan hyväksynnän ja tyrmäyksen liikennevalot

– harjoittelemme tietoista kehon kielen käyttöä vuorovaikutustilanteissa

14.00 Iltapäiväkahvi

Opitun soveltaminen arkisiin case-simulaatioihin

– sovellamme opittua arjen erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin konkreettisella case-työskentelyllä

– lopuksi päivän purku ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen pareittain ja koko ryhmän kanssa keskustellen

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:

Royal at Crowne Plaza, Mannerheimintie 50, Helsinki

Osallistumismaksu:
597
 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset:
Kaksi tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 497 eur/hlö


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja