Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Avainasiakaspäällikkö (KAM) asiakassuhteen johtajana (2 pv)

”Tärkeimpien asiakkaiden sitouttaminen yhteistyöhön oman yritykseni ja juuri minun kanssani, on yksi haastavimpia tehtäviä myyntityössäni”. (kokenut KAM)

”Taas asiakkaani tilasi kilpailijalta, vaikka olimme sopineet, että hän kääntyy aina minun puoleeni, kun tarvitsee jotain palvelua tai ratkaisua. Mitä ihmettä minä teen näiden kanssa?”
(hieman kokemattomampi KAM)

Myyntihenkilö huomaa, että hänen oma asiakaskuntansa ei sitoudu häneen ja asiakasmäärä supistuu vääjäämättä.
– Vaikka hankkii uusia asiakkaita, niin asiakasmäärä ei kasva. Isot asiakkaat eivät oikein tahdo sitoutua ja vuosi vuodelta oman tavoitteen saavuttamisen kanssa on kova vääntäminen.

Miten voi saada omat asiakkaat sitoutumaan paremmin kuin ennen?
Voiko itse päästä vähemmällä stressillä ja paremmilla yöunilla?
Kyllä voi!


Tämä valmennus antaa Avainasiakaspäällikölle
systematiikkaa, työkaluja ja valmiuksia
– oman työn kehittämiseen
– asiakassitoutumisen vahvistamiseen ja lujittamiseen
– uudenlaisen puhdin löytämiseen omassa myyntityöskentelyssä.

Kenelle?
Valmennus soveltuu kaikille myyntihenkilöille, joilla on merkittävät asiakasvastuut ja tärkeistä asiakkaista vastaavan henkilön status.

Valmentaja
Valmentajana toimii yrittäjä, valmentaja Matti Valkama, Sentinio Oy.
Hän on valmentanut myyjiä menestymään omassa myyntityössään jo 23 vuoden ajan. Taustalla on pitkä ura omasta myyntityöstä ja myynnin eri lähestymistavoista.

Kommentteja aiempien koulutusten osallistujilta: mitä sain?
• Itsevarmuutta ja oikeaa tapaa kohdata ongelmat.
• Jotkut asiat näkee eri tavalla kuin ennen. Motivoimalla eteenpäin.
• Hyviä työkaluja.
• Monia vinkkejä ja erilaisia näkökulmia toimia töissä.
• Kansion täydeltä ajatuksia. Luen kansion ajatuksella läpi ja poimin itselle toimivimman kokonaisuuden. Jämäkkyyden tärkeys ilmeni caseja tehdessä.
• Hyviä neuvoja ihmistenkäsittelytaidoissa, älyllinen haastaminen.
• Hyviä muistin virkistyksiä.
OHJELMA

1.päivä

8.30 Ilmoittautuminen, aamukahvi ja aineiston jako

9.00 Avainasiakastyöskentelyn rakenne
– Miten toimia avainasiakasvastuullisena? Asiakkuuden johtaminen.
– Asiakassuhteen kokonaisvaltainen hoitaminen

10.30 Avainasiakkaan toimintaympäristön analysoiminen
– Toimintaympäristön trendejä
– Toimintaympäristön muutosten vaikutukset asiakassuhteeseen
– Avainasiakkaan kuvaus
– Mitä asiakas viestii meille / ympäristöönsä?

11.30 Lounas

12.30 Asiakkaan nykyinen ja potentiaalinen meidän palveluidemme käyttö
– Palvelujemme käyttö
– Kilpailutilanne ja sen ymmärtäminen
– Kilpailija-analyysi

14.15 Kahvitauko

14.30 Työskentelyprosessien valinta ja määrittely
– Asiakastiimi ja sen koostumus / roolien määrittely
– Pelisäännöt tiimissä
– Tiimin toiminta

16.00 Avainasiakkaalle myymisessä huomioitavia asioita
– Oman työn analysoiminen ja jäsentäminen
– Liikevaihdon generoiminen
– Asiakkaan sitouttaminen

17.00 Ensimmäisen päivän yhteenveto

———

2.päivä

8.00 Aamukahvi

8.30 Aloitus ja edellisen päivän asioiden kertaus

9.00 Asiakkaan osto-organisaation arvioiminen
– Tärkeimmät kontaktihenkilömme asiakkaassa
– Ostajan eri roolit
– Kontaktipintojen arvioiminen

10.00 Asemamme asiakkaan organisaatiossa
– Asemamme arvioiminen
– Omat päätökset oman asiakkaan verkoston arvioinnin perusteella
– Ammattimaisuus myyjän työssä
– Kehityskeskustelu asiakkaan kanssa

12.00 Lounas

12.45 Avainmittareiden määritteleminen avainasiakasmyynnissä
– Visio, strategiat ja tavoitteet
– Mittaaminen, tavoitteet ja painopisteet

14.00 Toimintasuunnitelmani omassa asiakkaassani
– Realistiset tavoitteet
– Miten toteutan tavoitteeni?
– Toteutumisen seuranta

15.45 Loppuyhteenveto ja -keskustelu: mitä tämän jälkeen?

16.30 Valmennus päättyy

————————-

Valmennuspaikka:
Hotel Sveitsi, Härkävehmaankatu 4, 05900 Hyvinkää

Ajankohta:
30.-31.10.2018

Hinta:
1390 euroa
/hlö + alv 24%. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset:
Samasta organisaatiosta 2 tai useampia osallistujia: 1290 euroa /hlö + alv 24%.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli varausta ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.