Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Konfliktien hallinta – ristiriitatilanteiden työkalupakki (1 pv)

Miten ennaltaehkäiset ja purat ristiriitatilanteita

Oletko koskaan tarkoittanut hyvää, mutta toinen suuttui silti? Entä onko joskus ollut vaikeaa ymmärtää, mistä konflikti lähti liikkeelle ja miksi? Haluaisitko oppia keinoja, jolla konflikteja voi vähentää ja hillitä? Silloin tämä koulutus saattaisi kiinnostaa sinua!

Arkeen kuuluu sekä samaa että eri mieltä oleminen. Ihanteena voisimme pitää erilaisuuden ja eriävienkin mielipiteiden rauhaisaa rinnakkaiseloa. Mutta liiankin usein erilaiset tahtotilat, tarpeet ja mielipiteet törmäävät yhteen ja tilanne eskaloituu helposti konfliktiksi. Kyse ei useinkaan ole siitä, etteivätkö nämä erilaiset todellisuudet voisivat elää rinnakkain ja jopa sovussa, vaan siitä, minkälaista vuorovaikutusstrategiaa osalliset käyttävät.

Loppujen lopuksi oleellista on, millä tavalla kohtaamme toisten negatiiviset tunteet.


Kenelle

Päivä sopii esimiehille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille, asiakaspalvelijoille ja kaikille, jotka haluavat vähentää ristiriitoja ja konflikteja kohtaamisissaan.


Valmennuksen tavoitteena 

on kehittää osallistujien ilmaisua ja käyttäytymistä siten, että sopuisa ja tavoitteellinen yhteistyö lisääntyy kaikissa kohtaamisissa. Näin konfliktit vähentyvät ja lientyvät ja antaa konkreettisia työkaluja toisten negatiivisten tunteiden kohtaamiseen.

Tutustumme oman ilmaisun tyypillisiin strategioihin ja kehitetään edelleen sen joustoa. Harjoittelemme kehon kielen tietoista käyttöä sekä toisten negatiivisten väitteiden ja tunteiden kohtaamista ja niiden käsittelyä. Tutustumme myös vallan viestintään, eli statuskäyttäytymiseen.

Saat omaan arkeesi konfliktien ennaltaehkäisyn ja purkamisen konkreettisia työkaluja.


Kouluttaja

Koulutuspäivän valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne, Creative director IMPROVment.fi.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja.

Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

”Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!”

Työtapa

on toiminnalliseen oppimiseen vahvasti perustuva. Teemme yksinkertaisia ja hauskoja harjoitteita, joiden synnyttämiä kokemuksia, tunteita ja havaintoja puramme yhdessä keskustellen, sekä pareittain että koko ryhmän kesken. Purkukeskustelut yhdistetään fasilitoidusti teoreettisiin kehyksiin.

Käsittelemme yhdessä myös muutamaa tyypillistä työelämän konflikti-casea, joita ratkomme koko ryhmän voimin – käyttäen päivän aikana opittuja työkaluja.


Mitä saat

 • tunnistat omat ilmaisu- ja käyttäytymisstrategiasi ja opit uusia
 • kehität sietokykyä ja valmiutta kohdata ristiriitatilanteita ja toisten negatiivisia tunteita
 • valmiuden käyttää kehon kieltä tietoisena työkaluna
 • opit käyttämään statusilmaisua konfliktien ehkäisemisessä ja purkamisessa
 • voimaannut tunnistaessasi oman vaikutusvaltasi vuorovaikutuksen etenemisen suhteen
 • keinoja auttaa toisia käsittelemään omat tunteensa
 • elämäsi helpottuu ja voimavarasi kasvavat kun konfliktit vähenevät
 • empaattinen ymmärryksesi kasvaa ja osaat asettua myös vastapuolen asemaan

Valmennuspäivä on oivalluttava, hyödyllinen ja hauskasti energisoiva!


Ohjelma

8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 9.00 Koulutus alkaa

Yhteistoiminnallisen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen

 • tutustumme iloiseen mokaamiseen ja luovumme epäonnistumisen pelosta
 • harjoittelemme empaattista eläytymistä
 • rakennamme turvallisen ja yhteistoiminnallisen ilmapiirin ryhmään
 • opimme hyväksymään toistemme ideoita ja impulsseja

Klo 10.30 Tauko

Statuskäyttäytyminen

 • tutustumme vallan viestintään eli statusilmaisuun
 • otamme kehon kielen keinot tietoiseen käyttöön
 • tutkimme dominoinnin ja alistumisen mekaniikkaa ristiriitatilanteissa

Klo 12.00 – 12.45 Lounas

Ristiriitatilanteet

 • yhdistämme hyväksynnän ja statuskäyttäytymisen käytännön harjoittein
 • sovellamme edellämainittuja kuvitteellisiin ristiriitatilanteisiin

Klo 14.00 Iltapäiväkahvi

Konflikti-caset käsittelyyn!

 • sovellamme opittua arjen konfliktitilanteisiin konkreettisella case-työskentelyllä
 • lopuksi päivän purku ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen

Klo 16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Radisson Blu Plaza Hotel, Mikonkatu 23, Helsinki

Ajankohta: 2.4.2019

Osallistumismaksu: 697 euroa (+ alv 24%). Sisältää materiaalin ja tarjoilun. Koulutukseen osallistuneet saavat myös todistuksen.

Ryhmäetuhinnat: samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa / hlö (+ alv 24%), kolme tai useampi osallistujaa: 597 euroa / hlö (+ alv 24%)


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.