Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Palvelumuotoilun perusteet (1 pv)

Mitä on palvelumuotoilu? Sen avulla kehitetään ja innovoidaan palveluita muotoilusta ammentavin periaattein ja menetelmin.

Kilpailuetua palvelumuotoilusta! Palvelumuotoilun perusteet  -koulutuksessa perehdyt palvelumuotoilun systemaattiseen ja asiakaskeskeisen tapaan kehittää uusia palveluita. Opit tunnistamaan asiakkaidesi kannalta tärkeimmät palveluiden kehittämiskohteet ja parantamaan asiakaskokemusta olipa asiakkaasi sitten ulkoinen tai organisaation sisältä.

Palvelumuotoilun avulla viet kehittämisprojektit onnistuneesti läpi ja saat hyviä eväitä asiakaskeskeisemmän organisaatiokulttuurin edistämiseen.


Kenelle

Koulutus sopii monipuoliselle osaajajoukolle sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Voit olla markkinoinnin ammattilainen tai rooliisi voi kuulua liiketoiminnan, asiakaskokemuksen tai palveluiden kehittäminen.


Hyödyt

Koulutus on intensiivinen tehopaketti, jossa käydään läpi koko palvelumuotoiluprosessi menetelmiä testaten.

 • Sinulla on kokonaiskuva palvelumuotoilusta ja sen mahdollisuuksista. Saat oivalluksia, miten hyödyntää palvelumuotoilua omassa työssäsi ja yrityksessäsiPalvelumuotoilu - Ideapakka
 • Olet perehtynyt palvelumuotoiluprosessiin ja opit sen keskeisiä menetelmiä ja toimintatapoja
 • Tiedät miten hankkia syvällistä asiakasymmärrystä kehittämisen perustaksi
 • Saat keinoja mallintaa asiakaspolkuja ja tunnistaa mahdollisuuksia asiakaskokemuksen kehittämiseen sekä valmiuksia konseptoida uusia palveluita
 • Sinulla on työkaluna Palvelumuotoilun Ideapakka

KouluttajaMervi Rauhala, konsultti, palvelumuotoilu

Mervi Rauhala on palvelumuotoilun ja tarinankerronnan asiantuntija, joka toimii johtavana palvelumuotoilun konsulttina OSG Viestinnässä sekä osana IMPROVmentin ja Ideapakan  valmentajaverkostoa.

Koulutukseltaan Mervi on FM ja MBA (Service Innovation & Design). Mervi on käsikirjoittanut Palvelumuotoilun Ideapakan ja julkaissut kirjan bisnestarinankerronnasta. Kokeneena kouluttajana hän osaa vetää innostavia ja vaikuttavia koulutuksia.

Koulutuspäivä on toiminnallinen ja käytännönläheinen. Pääset kokeilemaan palvelumuotoilun menetelmiä konkreettisesti ja saat työkaluja, joita voit soveltaa jatkossa omassa työssäsi.


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen, aineiston jako ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Palvelumuotoilu – mitä ja miksi?

 • Mitä palvelumuotoilu on ja mihin sitä voi hyödyntää? Palvelumuotoilun periaatteet
 • Palvelumuotoiluprosessi, palvelumuotoilun keskeiset työkalut ja menetelmät
 • Harjoituksia

Tauko

Asiakas ja palvelunkäyttäjä kehittämisen keskiöön

 • Ratkaisetko oikeaa ongelmaa? Parempia palveluita syvällisen asiakasymmärryksen ja empatian avulla
 • Laadullisia tutkimusmenetelmiä, joita palvelumuotoilussa käytetään
 • Työkaluja asiakasymmärryksen tiivistämiseen
 • Käytännön harjoituksia

11.30-12.15 Lounas

Ratkaisujen ideointi ja testaaminen

 • Huomioi asiakasarvo ja liiketoiminta-arvo. Tunnista parhaat ideat
 • Nopeat kokeilut ja prototyypit
 • Mallinna palvelua asiakaspolun ja Service Blueprintin avulla
 • Käytännön harjoituksia

14.00 Iltapäiväkahvi

Palvelun konseptoiminen

 • Arvolupauksen ja asiakashyötyjen mallintaminen
 • Liiketoimintamallin hahmottelu
 • Käytännön harjoituksia

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka: Cumulus Resort Airport Congress Center, Robert Huberin tie 4, Vantaa

Hinta: 597 eur/hlö + alv 24 %. Sisältää materiaalin ja tarjoilun.

Ryhmäalennukset: (osallistujat samasta organisaatiosta) kaksi hlöä tai enemmän 497 eur/hlö

Early Bird: Palvelumuotoilun Ideapakka ja Ideapussi (arvo 70 €), kun ilmoittaudut 10.5.2017 mennessä. Lisää ilmoittautumislomakkeen Muut tiedot -kohtaan Early Bird.


Peruutusehdot:

Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.