fbpx
Palvelumuotoilun menetelmät (1 pv)
Uusi koulutus!
järjestää nyt koulutuksen:

Palvelumuotoilun menetelmät (1 pv)

697 euroa /hlö + alv 24 %

697 EUR

01.11.2022, Sokos Hotel Presidentti, Helsinki Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki 24 lokakuun, 2022 Sampo Korppoo

Asiakaspalvelu , Esihenkilötyö , Kehittäminen , Liiketoiminnan kehittäminen , Palvelumuotoilu , Toiminnan kehittäminen

Minkälaisilla menetelmillä palvelumuotoilua voi jalkauttaa omaan työelämään?

Palvelumuotoilu on tapa toimia, ajatusmalli, jonka avulla voi toteuttaa asiakaslähtöistä palveluiden suunnittelua sekä kehitystä. Se tarjoaa tämän päivän työhön sopivia, ketteriä ja sovellettavia työkaluja sekä prosessin, miten kehittää palveluita. Tässä koulutuksessa painotetaan juuri menetelmien ja työkalujen oppimista.

Palvelumuotoilun menetelmät -koulutuksessa perehdymme palvelumuotoiluprosessin eri vaiheisiin sopiviin työkaluihin ja menetelmiin. Varsinaisia palvelumuotoilun menetelmiä on satoja, ja palvelumuotoilun työkalupakki voi tuntua lähes rajattomalta.
– Opit ymmärtämään, miten ja miksi esitellyt menetelmät toimivat omassa konkreettisessa työympäristössäsi, ja kuinka niiden soveltaminen ja uuden kehittäminen on osa palvelumuotoilun toimintakenttää.
– Osa koulutuksen sisällöstä muodostuu yhteiskehittämällä – kaikki ilmoittautuneet saavat toivoa, mitä menetelmiä käydään läpi ja harjoitellaan. Sopiva kokonaisuus koostuu toiveiden pohjalta siten, että osallistujana saat osaamista kunkin palvelumuotoilun prosessin vaiheen työkaluista ja menetelmistä.

Koulutukseen sisältyvät teemat:
– Palvelumuotoilun prosessin eri vaiheet lyhyesti
– Menetelmien monimuotoisuus ja valinta
– Palvelumuotoilun yleisimpiä menetelmiä, kuten havainnointi, haastattelut, yhteiskehittäminen, ja niiden hyötyjä
– Syventäviä ideoinnin ja kokeilujen menetelmiä, kuten prototypointi ja nopea testaaminen
– Menetelmien soveltaminen


Kenelle?
Koulutus sopii kaikille palvelumuotoilusta kiinnostuneille ja toimii myös erinomaisena jatkona Palvelumuotoilun ABC -koulutukselle. Koulutuksen antia pystyvät hyödyntämään niin esihenkilöt, asiantuntijat, kehittäjät kuin asiakastyössä olevat.


Hyödyt
– Saat käsityksen ja konkretiaa siitä, minkälaisia menetelmiä palvelumuotoilussa hyödynnetään.
– Saat työkaluja palvelumuotoilun toteuttamiseen omassa työssäsi.
– Opit palvelumuotoilun menetelmien monipuolisuutta ja soveltamismahdollisuuksia.
– Saat inspiroivan koulutuspäivän ja vastauksia kysymyksiin, joita sinulla herää palvelumuotoilusta ja sen menetelmäosaamisesta sekä soveltamisesta.


Kouluttaja

Outi Kinnunen, kouluttaja, palvelumuotoilun ja fasilitoinnin asiantuntija

Outi Kinnunen on palvelumuotoilun, yhteiskehittämisen ja fasilitoinnin asiantuntija sekä pitkän linjan valmentaja ja kouluttaja. Hän on toiminut strategisen asiakaskeskeisyyden ja organisaatiomuotoilun asiantuntijana, sekä palvelumuotoilun opettajana eri korkeakouluissa. Tällä hetkellä Outi toimii Design Directorina muotoilutoimisto Vision Factoryssa.

Outin intohimo on muotoiluajattelu toimintamallina – se miten organisaatiot voivat oppia asiakaslähtöistä ja ketterää tapaa toimia ja miten se saadaan osaksi työn arkea. Outilla on vahvaa erityisosaamista työpajasuunnittelusta, design sprinteistä sekä muotoilupeleistä.


OHJELMA

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
09:00 Koulutus alkaa
11:45 – 12:30 Lounas
14:00 – 14:15 Iltapäiväkahvi
16:00 Koulutus päättyy

Palvelumuotoilu
– Palvelumuotoilun perusteet
– Onko palvelumuotoilu itsessään menetelmä?

Palvelumuotoilun menetelmien monimuotoisuus
– Palvelumuotoilun menetelmien runsaudensarvi
– Miten menetelmiä voi jaotella toiminnallisiin, havainnoiviin, verbaalisiin, visuaalisiin ja suunnittelua tukeviin menetelmiin

Palvelumuotoilun yleisimpiä menetelmiä
– Havainnointi, haastattelu ja yhteiskehittäminen
– Persoonat, polut ja kartat

Kaikenkarvaiset menetelmät ideoinnista nopeisiin toteutuksiin
– Prototypointi, nopea testaaminen ja tiedon visualisointi
– Empatiakartta, arvolupaus, kanvakset
– Ideointimenetelmät mm. brainstorming, lotus blossom, 100 ideaa, kuusi hattua jne.
– Osallistujien toiveiden mukaisesti eri menetelmiä

Menetelmien soveltaminen
– Priorisointi ja olennaisen kiteyttäminen menetelmien kautta
– Millä lailla menetelmät auttavat hahmottamaan ja visualisoimaan asiakkaan näkökulman tai palvelun kulun
– Menetelmien tuottama tieto, hyöty ja arvo – miten nämä ohjaavat menetelmien valintaa
– Menetelmäpakit


Covid-19 -tiedote
Toimimme vastuullisesti yhteistyössä koulutuspaikkojen ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Noudatamme THL:n ja Valtioneuvoston ohjeistuksia ja määräyksiä. Asiakkaidemme ja henkilökuntamme terveys on meille ensiarvoisen tärkeää. Lähetämme lisätietoa asiakkaille osallistumisohjeessa. Tervetuloa koulutuksiin!


Koulutuspaikka:
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, 00100 Helsinki

Ajankohta:
tiistai 01.11.2022 klo 9 – 16

Hinta:
697 euroa /hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy koulutusmateriaali sekä lounas ja kahvitarjoilut koulutuspäivän aikana.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 657 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 597 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

Kouluttajan muut kurssit

Samankaltaisia kursseja