Eventium järjestää nyt koulutuksen:

Rakentava vuorovaikutus (1 pv)

Arvostella vai arvostaa? Kilpailu vai yhdessä rakentaminen?

 

Työelämän kohtaamiset voivat olla vaikeita, energiaa syöviä ja latistavia – tai energisoivia, innostavia ja tuloksellisia!

Kaikki riippuu vuorovaikutuksen laadusta, siitä onko vuorovaikutus rakentavaa vai kilpailevaa, arvostellaanko kaverin ideoita vai arvostetaanko niitä? Oppivan organisaation itseään kehittävä ‘kollektiivinen äly’ perustuu vuorovaikutuksen rakentavuuteen – vasta silloin ryhmässä toimimisesta saadaan irti synergiaa, vasta silloin yhteistoiminnan tuloksena voi syntyä  jotakin sellaista, mitä kukaan ei olisi yksin voinut saada aikaiseksi!


Kenelle

Päivä sopii esimiehille, valmentajille, kouluttajille, työntekijöille ja kaikille tiimin jäsenille, jotka  haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja sosiaalista ketteryyttään.

Valmennuksen tavoitteena on kehittää työyhteisön vuorovaikutuskäytänteitä niin, että yhteistyö sujuisi entistäkin ratkaisukeskeisemmin ja tehokkaammin, että joustava ja rakentava vuorovaikutus lisääntyisi sekä oman työyhteisön sisäisessä että sidosryhmien kanssa tapahtuvassa kommunikaatiossa.


Tässä valmennuksessaRakentava vuorovaikutus

Koulutuksessa tutustutaan rakentavan vuorovaikutuksen periaatteisiin ja käytäntöön sekä tunnistetaan oman ilmaisun mukavuusalue ja tyypilliset ilmaisustrategiat.

Tavoitteena on myös lisätä kehonkielen tuntemusta ja entistä tietoisempaa käyttöä.  Osallistujien ilmaisun mukavuusalueen joustoa kehitetään hauskoin harjoittein, jotta toimiminen hyvinkin erilaisten vuorovaikutustilanteiden ja -kumppaneiden parissa helpottuisi.

Kilpaileva vai rakentava vuorovaikutus?


Mitä saat

  • Saat työstää epäonnistumisen pelkoa kohti iloista mokaamista
  • Opit antamaan aidosti kannustavaa ja valmentavaa palautetta
  • Saat lisää ymmärrystä intentio – ilmaisu – impakti –ketjun käyttökelpoisuuden vuorovaikutuksessa
  • Opit luomaan luottamuksellisen, kaksisuuntaisen ja positiivisen kohtaamistilanteen
  • Saat valmiudet käyttää tietoisesti kehon kieltä aktiivisen kuuntelun tehostamiseen ja vuorovaikutuksen sujuvoittamiseksi
  • Kehität sietokykyä ja valmiutta myös haastavien ja epämiellyttävien tilanteiden kohtaamiseen
  • Kehität edelleen empaattista kykyä asettua toisen asemaan
  • Tunnistat oman vaikutusvaltasi ja vastuusi vuorovaikutuksen sujuvuudesta ja asioiden eteenpäin kehittämisestä
  • Saat työkaluja toisten negatiivisten tunteiden hyväksymiseen ja käsittelyyn 

Osallistujat saavat työkaluja, joilla he voivat jatkaa rakentavan vuorovaikutuksen osaamisen harjoittelua ja vahvistamista omassa työssään. Luvassa on toiminnallista oppimista, teemme yhdessä yksinkertaisia harjoituksia, joiden avulla tutkimme vuorovaikutustilanteiden käytäntöjä.

Tietopainotteisten oivalluttavien herätteiden lisäksi jokainen harjoitus puretaan keskustellen hyvässä, välittömän hauskassa ja turvalliseksi luodussa ilmapiirissä.


KouluttajaSimo Routarinne

Koulutuspäivän valmentajana toimii vuorovaikutusmuotoilija ja -valmentaja Simo Routarinne, Creative director IMPROVment.fi.

Simo on kansainvälisesti arvostettu rakentavan vuorovaikutuksen asiantuntija, viisas ja hauska luennoitsija, fasilitoija, moderaattori sekä kouluttaja.

Yli 20 vuoden kokemuksellaan ja kannustavalla työotteellaan hän saa lyhyessäkin ajassa ihmiset ja organisaatiot muuttamaan toimintatapojaan sujuvimmiksi edistäen sekä työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

”Stressaa vähemmän, saavuta enemmän – yhdessä!”


Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Koulutus alkaa

Ryhmäytyminen

– tutustumme iloiseen mokaamiseen epäonnistumisen pelon sijaan

– harjoittelemme reagoimaan hetkessä ja spontaanisti toisten impulsseihin

– rakennamme tietoisesti luottamusta ja turvallisuutta ryhmään

10.30 Tauko

Rakentavan vuorovaikutuksen perusteet

– käymme läpi peruskäsitteet ja konseptit tiedollisesti

11.30 – 12.15 Lounas

Rakentavan vuorovaikutukset käytännön harjoitteet

– tutkimme erilaisia tapoja hyväksyä ja kehittää edelleen omia ja toisten ideoita

– opimme tunnistamaan hyväksynnän ja tyrmäyksen liikennevalot

– harjoittelemme tietoista kehon kielen käyttöä vuorovaikutustilanteissa

14.00 Iltapäiväkahvi

Opitun soveltaminen arkisiin case-simulaatioihin

– sovellamme opittua arjen erilaisiin kommunikaatiotilanteisiin konkreettisella case-työskentelyllä

– lopuksi päivän purku ja henkilökohtaisten tavoitteiden asettaminen pareittain ja koko ryhmän kanssa keskustellen

16.00 Koulutus päättyy


Koulutuspaikka:

Radisson Blu Seaside, Ruoholahdenranta 3, Helsinki

Osallistumismaksu:
597
 euroa (+ alv 24 %). Sisältää materiaalin sekä tarjoilun.

Alennukset:
Kaksi tai useampi osallistuja samasta organisaatiosta 497 eur/hlö


Peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.