Edilex Pro järjestää nyt koulutuksen:

Some-markkinoinnin webinaarisarja (3 pv)

Millainen lainsäädäntö ohjaa toimintaa sosiaalisessa mediassa? Miten kaupallinen yhteistyö tulisi toteuttaa? Mitä kaikkia tietoja markkinointikampanjoissa osallistujille tulee antaa?
Miten välttää sisältömarkkinoinnin tyypillisimmät virheet ja suunnitella markkinointi huolellisesti?

Miten voit rakentaa yrityksellesi vahvan ja erottuvan brändin sekä hyödyntää henkilöstöä brändisi vahvistamisessa ja maineesi parantamisessa?

Some-markkinoinnin webinaarisarja antaa työkalut, joiden avulla markkinoit oikein ja menestyksekkäästi sosiaalisessa mediassa.


Sarja sisältää seuraavat osat:
Onnistunut sisältömarkkinointi ja riskien hallinta
Yrityksen brändi ja maine – miten hyödyntää?
Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Halutessasi voit osallistua vain yksittäiseen webinaariin.


Kenelle?
Koulutussarja soveltuu kaikille sosiaalisen median parissa työskenteleville ja aiheesta kiinnostuneille, erityisesti viestinnästä, markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta sekä tietosuoja-asioista vastuussa oleville henkilöille sekä muille asiantuntijoille. Koulutus on laadittu kaupallisten toimijoiden ja julkishallinnon organisaatioiden tarpeisiin.


Kouluttajat:
Asianajaja, tavaramerkkiasiamies, varatuomari Hanna-Maija Elo, Partner, Properta Asianajotoimisto Oy
Asianajaja Emilia Hodge, Properta Asianajotoimisto Oy
Sosiaalisen median päällikkö, Jari Viljemaa, LähiTapiolaOHJELMA

10.10.2019
Onnistunut sisältömarkkinointi ja riskien hallinta

Asianajajat Hanna-Maija Elo ja Emilia Hodge käyvät webinaarikoulutuksessa läpi yleisimpiä kysymyksiä sisältömarkkinointiin liittyen. Tarkastelussa on muun muassa markkinoinnin sisältösekaannus ja harhaanjohtavuus, tunnistemerkinnät, pikaoppaiden tarjoamiseen liittyvät tietosuojakysymykset, viimeaikaiset maineennorkkimistapaukset sekä vertaileva mainonta.

Vuorovaikutteisessa webinaarissa kouluttajat käyvät läpi konkreettisia mainosesimerkkejä ja analysoivat niitä yhdessä osallistujien kanssa. Koulutuksessa opit tunnistamaan sisältömarkkinoinnin yleisimmät juridiset riskit ja osaat suunnitella markkinoinnin jatkossa onnistuneesti.

Koulutuksessa saat monipuolisen tietopaketin sisältömarkkinoinnin juridiikasta. Koulutus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:
• Millainen on mainonnan sisältösekaannukseen liittyvä lainsäädäntö?
• Milloin markkinointi johtaa yleisöä harhaan?
• Haluaisit saattaa pikaoppaan yleisön saataville yhteystietoja vastaan. Mitä tietosuojasta ja datan käsittelystä tulee huomioida?
• Voinko viitata omassa sisällössäni tunnettuun vaikuttajaan tai suosittuun tapahtumaan laajemman yleisön tavoittamiseksi?
• Voiko tuotteita/palveluja verrata kilpaileviin tuotteisiin/palveluihin markkinoinnissa niiden paremmuutta korostaen?

—-

12.11.2019
Yrityksen brändi ja maine – miten hyödyntää?

Brändin avulla yritys vahvistaa tuotteidensa tai palveluidensa asemaa asiakkaiden mielessä luomalla positiivisen kuvan tuotteistaan ja palveluistaan. Rakentamalla ja vahvistamalla brändiään yritys voi lisätä myyntiään. Maine taas on sidosryhmien yleinen mielipide yrityksestä, ja se syntyy muodostuneista mielikuvista ja kokemuksista yrityksen kanssa. Maine siis koostuu yrityksen toimien ja viestinnän yhteisvaikutuksesta.

Miten brändiä voi hallita ja suojata? Miten mainetta voi hyödyntää ja minkälaiset toimet ovat kiellettyjä? Emilia Hodge Properta Asianajotoimistosta kertoo koulutuksessa tarkemmin brändinhallinnasta ja siihen liittyvistä immateriaalioikeuksista sekä maineen norkkimisesta ja kolmansiin viittaamisesta markkinoinnissa.

Henkilöstöllä on myös iso rooli varsinkin yrityksen maineen rakentamisessa. Työyhteisöstä tietoinen ja tyytyväinen henkilöstö nostaa myös yrityksen mainetta. Koulutuksessa käydään läpi henkilöstön aktivoimista sosiaalisessa mediassa: mitä hyötyjä aktivoiminen voi tuoda mukanaan ja mitä riskejä siihen liittyy? Jari Viljemaa LähiTapiolalta avaa meille henkilöstön roolia sosiaalisessa mediassa käytännön oppien avulla.

09:00 Tervetuloa webinaariin!

09:05 Brändin ja maineen hyödyntäminen – oleellinen markkinointi- ja immateriaalioikeusjuridiikka
Emilia Hodge, Asianajaja, Properta Asianajotoimisto Oy

– Brändinhallinta ja muut immateriaalioikeuksia koskevat riskit
– Maineen norkkiminen ja kolmansiin viittaaminen markkinoinnissa

10:15 Henkilöstön aktivoiminen sosiaalisessa mediassa – Case LähiTapiola
Jari Viljemaa, Sosiaalisen median päällikkö, LähiTapiola

– Henkilöstön aktivoimisen hyödyt ja riskit
– Strategiatyö ja ohjeistukset
– Käytännön oppeja ja neuvoja

11:00 Webinaari päättyy

—-

04.12.2019
Markkinointi sosiaalisessa mediassa

Sosiaalisen median hyödyntäminen on pääasiassa viestintää ja markkinointia, joihin liittyy lisäksi usein muun muassa myyntiä, kaupallisia yhteistöitä ja sananvapauden käyttämistä. Päivittyvä sääntely ja laintulkintaa koskevat ratkaisut ohjaavat riskienhallintalähtöistä toimintaa.

Tässä koulutuksessa käydään läpi sosiaalisen median juridiikkaa markkinoinnin tunnistettavuuden, kaupallisten yhteistöiden ja markkinointikampanjoiden toteuttamisen kautta. Opit, miten sosiaalisen median toimintaympäristöä on säännelty ja miten markkinointiyhteistyöt ja sosiaalisen median kampanjat kannattaa toteuttaa käytännössä suunnitteluvaiheesta itse toteutukseen.

Koulutuksen teemojen kautta saat apua riskienhallintastrategian luomiseen ja sosiaalisen median käyttöön liittyvien ohjeiden sekä asiakirjojen laadintaan ja päivitykseen. Koulutus sopii sekä niille, jotka ovat vasta laatimassa sosiaalisen median toimintakäytänteitä, että niille, jotka kaipaavat päivitystä olemassa oleviin menettelytapoihin. Koulutuksessa on varattu erityisesti aikaa kysymyksille ja kommenteille.

9:00 Tervetuloa webinaariin!

9:05 Sosiaalisen median juridiikka, sananvapaus ja viestintä

9:30 Markkinoinnin tunnistettavuus ja kaupallinen yhteistyö

– Uusin ratkaisukäytäntö
– Vinkkejä yhteistyötä koskeviin ohjeistuksiin ja sopimuksiin

10:15 Markkinointikampanjoiden toteuttaminen

– Kampanjoiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitavaa
– Osallistujille annettavat tiedot ja järjestäjän muut velvollisuudet

11:00 Webinaari päättyy

—————————-

Koulutuspaikka:
Koulutuskokonaisuus toteutetaan webinaarina

Ajankohta:
torstai 10.10, tiistai 12.11 ja keskiviikko 04.12.2019

Hinta:
600 euroa
/hlö + alv 24 %.
Lisäosallistujat koko sarjaan samasta organisaatiosta 250 euroa /hlö + alv 24 %.

Julkisen sektorin etuhinta -20 %
Edilex-käyttäjän etuhinta -20 %
Credita-käyttäjän etuhinta -20 %
Lakimiesliiton jäsenetu -20 %

(Alennus lasketaan perushinnasta. Alennuksia ei voi yhdistää muihin alennuksiin.)

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Myöhemmin kuin 14 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitamme 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.