Ratekoulutus järjestää nyt koulutuksen:

Valintamuotoilu teoriasta käytäntöön (2 pv)

Valintamuotoilu (tuuppaaminen, nudging) on osa palvelumuotoilijan työkalupakkia ja se auttaa häntä ymmärtämään ihmisen päätöksentekoa ja valintoja.

Päätöksentekotilanteissa me emme emme usein esimerkiksi kiireen, väsymyksen tai itsekurin puutteen vuoksi toimi niin rationaalisesti kuin ehkä haluaisimme. Monet ajattelumme tunnistetut vinoumat, kognitiiviset harhat, vaikuttavat niin, että hahmotamme, painotamme ja tulkitsemme käsillä olevia asioita tehden virhearviointeja, pieniä ja suuria. Toimimme päätöksentekotilanteissa ennustettavan epärationaalisesti – aikomuksemme ovat ehkä hyviä, mutta käytännön toiminnassamme on parannettavaa.

Valintamuotoilun avulla pystymme tunnistamaan miksi asiakkaat toimivat niin kuin toimivat. Pystymme vaikuttamaan heidän käyttäytymiseensä ja valintoihinsa ennakoitavalla tavalla, niin että he tekevät parempia päätöksiä sekä hetkessä että etenkin pitkäjänteisesti rutiinejaan muuttaen.


Kenelle
Osallistujalla tai osallistuvalla palvelukehitystiimillä on hyvä olla jo ennestään kokemusta palvelumuotoilun soveltamisesta ja työkaluista.
Koulutukseen otetaan max. 20 osallistujaa.


Koulutuksen tavoitteet:
– opit palvelujen kehittämisen kannalta keskeisimmät inhmillisen päätöksenteon oikopolut ja vinoumat kuten ankkurointi, kehystäminen, vertaisvaikutus, vahvistusharha ja tappiokammo.
– opit miten nopea, tiedostamaton ja assosioiva heuristinen päättely käytännössä toimii ja miten kognitiiviset harhat vaikuttavat valtaosaan päätöksistämme
– opit soveltamaan vinoumia, esimerkiksi kuinka madaltaa kynnystä ottaa palvelu käyttöön tai kuinka lisätä palvelun käyttöä ja suosittelua.
– opit miten valintamuotoilun tehtävät linkittyvät palvelumuotoilun prosessiin
– opit käytännön esimerkkien ja pohdintojen avulla miten valintamuotoilun keinoja käytetään osana palvelujen kehittämistä


Toteutustapa:
Koulutus on kahden etäopetuspäivän tiivis kokonaisuus, joka koostuu luennoista, keskusteluista, pohdinnoista, case-esimerkeistä sekä opitun soveltamisesta esimerkkeihin ja ryhmästä nouseviin kehityskohteisiin.

Vuorovaikutteinen etävalmennus:
Tämä koulutus toteutetaan Teamsilla, joka toimii etävalmennuksena mukavasti. Pidämme taukoja riittävästi ja mukana on myös harjoituksia. Voit kysyä ja kommentoida päivän aikana.
Saat lisätietoa osallistumisohjeessa, joka lähetetään sinulle sähköpostitse ennen koulutusta.


Kouluttaja:Service, Business and Behaviour Designer Sami Oinonen, Pinto Design Oy. Sami on hyvin kokenut palvelukehittäjä ja suosittu yritysvalmentaja. Vuosittain hän valmentaa useita satoja yksityisen ja julkisen sektorin toiminnankehittäjiä muotoiluajatteluun ja fiksumman kehittämisen maailmaan.


Etäpäivien aikataulu:
8:45 yhteyksien tarkistus
9:00 aloitus
10:30 – 10:45 tauko
12:00 – 13:00 lounastauko
14:30 – 14:45 tauko
16:00 koulutuspäivä päättyy

Ohjelma

1. päivä: Johdanto, vinoumat ja työkalut
– Johdanto valintamuotoiluun ja miten se linkittyy palvelujen kehittämiseen ja palvelumuotoilun maailmaan
– Päätöksenteon tyypillisimmät vinoumat ja miten ne näkyvät päätöksenteossamme
– Kuinka liikkeelle asiakkaiden vinoumien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä palvelujen uudistamiseen

2. päivä: Soveltaminen, case-esimerkit, ryhmästä nousevat ideat ja kehityshaasteet
– Soveltaminen julkisen ja yksityisen sektorin case-esimerkkien kautta (kynnyksen madaltaminen, palvelun käytön lisääminen, elämäntapamuutokset)
– Ryhmästä nousevien konkreettisten haasteiden läpikäyntiä ja alustavia ratkaisuja

————————-

Koulutuspaikka:
Etäkoulutuksen verkkoalustana toimii Teams. Saat lisätietoa ja ohjeet sähköpostiin ennen koulutusta. Osallistumiseen tarvitset internetyhteydellä varustetun tietokoneen.

Ajankohta:
ma-ti 15.-16.6.2020

Hinta:
997 euroa
/hlö + alv 24 %. Hintaan sisältyy sähköisiä materiaaleja.

Ryhmäetuhinta:
Samasta organisaatiosta kaksi osallistujaa: 897 euroa /hlö + alv 24 %,
kolme tai useampia osallistujia: 797 euroa /hlö + alv 24 %.

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 8 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50% koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle.

 

Koulutus jo pidetty. Ilmoittautuminen sulkeutunut.